SSB spår lavere oljeinntekter for staten fremover

Ekspertene hos SSB tror ikke handlingsrommet i statsbudsjettet vil øke like mye fremover.

AVDEMPET OLJEFEST: SSB anslår at oljeprisen vil falle noe fremover og at overføringene til Oljefondet derfor vil fortsette å falle. Her er olje- og energiminister Tord Lien (Frp) på besøk på Ekofisk i fjor høst.
  • Cecilie Storbråten Gjendem
  • Marius Lorentzen
Publisert:

Torsdag formiddag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem sin siste rapport om de økonomiske utsiktene fremover.

I tillegg til å se på utviklingen i norsk og internasjonal økonomi, lønnsutviklingen, boligpriser og renten, har SSB sett på oljeprisen.

Her er SSBs anslag for oljeprisen og investeringene i petroleumssektoren fra rapporten Økonomisk utsyn 2014/1

«Vi legger til grunn at oljeprisene faller noe framover. Ettersom petroleumsutvinningen ikke endrer seg mye fram til 2017, vil prisfallet føre til en nedgang i statens petroleumsinntekter», skriver SSB.

Slår SSBs prognoser til vil overføringene til Oljefondet (Statens pensjonsfond utland) falle og dermed vil handlingsrommet i statsbudsjettet øke mindre i årene fremover enn det vi har sett i 2013 og i 2014.

«Vi legger til grunn at realoljeprisen avtar de neste to årene før den flater ut på 95 dollar i 2015-priser. Gassprisene henger etter oljeprisutviklingen og vil derfor kunne øke noe i 2014, før de også avtar», skriver de videre.

I norske kroner anslår SSB en oljepris per fat på 633 kroner i år, 583 kroner neste år og 572 kroner i 2015. Etter 2015 tror SSB oljeprisen vil flate ut.

SSB viser i sin rapport hvordan inntektene fra oljesektoren allerede bremser inntektsveksten til staten.

«Offentlig forvaltnings samlede inntekter anslås til 1.664 milliarder kroner i 2013, om lag 9 milliarder høyere enn året før», skriver SSB og poengterer at dette er den laveste veksten siden 2009 da finanskrisen herjet for fullt.

«Også i 2013 er det et betydelig fall i statens petroleumsinntekter som forklarer den lave inntektsveksten (...) Etter tre år med sterk vekst ble petroleumsinntektene redusert med drøyt 15 prosent i 2013 til 328 milliarder», skriver de videre.

- Lavere oljeinvesteringer vil selvfølgelig føre til at innføringen av midler i Oljefondet vil være lavere enn tidligere, men innføringene vil fortsatt ligge på et relativt høyt nivå, men de vil være lavere enn før, sier forskningsleder Torbjørn Eika i SSB.

Eika forteller at SSB også har sett på det som skjer i Statoil og deres planer for å redusere investeringstempoet, men at de ikke ser noen grunn til å endre sine prognoser på grunn av det.

Spår lavere oljelønnsvekst

En av de viktigste årsakene til at SSB nå tror på en avdemping av oljeprisen er at Det internasjonale energibyrået (IEA) spår at oljeproduksjonen utenfor OPEC-landene vil øke raskere enn den globale etterspørselen til neste år.

IEA anslår at etterspørselen etter råolje vil øke med 1,3 millioner fat per dag fra 2013 til 2014. Til sammenligning ventes råoljeproduksjonen å øke med 1,7 millioner fat i perioden bare i landene utenfor OPEC.

«Noe som vil være den største veksten siden 1970-tallet», slår SSB fast.

Mens produksjonen i Nordsjøen ventes å holde seg ganske konstant vil USA og Canada øke produksjonen takket være henholdsvis skiferolje og oljesand.

Den lavere oljeprisen vil ikke bare merkes på statsbudsjettet og Oljefondet, skal vi tro SSB. Lønnsveksten i oljesektoren vil også bli dempet, spår de.

Les også

- Minner om oljepriskrasjet i 2009

SSB viser til at den gjennomsnittlige oljeprisen har vært rundt 110 dollar fatet de siste tre årene, og at 2014 foreløpig ikke skiller seg ut.

«Den høye oljeprisen i denne perioden skyldes blant annet urolighetene i Midt-Østen og Nord-Afrika, som har medført redusert oljeproduksjon i flere land. Dessuten vedtok EU, USA og enkelte andre land sanksjoner mot Irans oljeeksport», skriver SSB.

Les også:

SSB: Uendret rente frem mot slutten av 2015SSB tror boligprisfallet snart er over- Boligprisene har holdt seg bedre oppe enn vi ventet

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Jensen vil spare i Oljefondet

  2. Høyere oljepris gjør regjeringen litt mindre avhengig av Oljefondet

  3. Ny boligvekst holder ledigheten i sjakk

  4. SSB: Så mye vil en svakere oljepris svekke norsk økonomi

  5. Oljedirektoratet: Oljebremsen varer til 2018