Oljenæringen om Aps Lofoten-forslag: – Undervurderer støtten i folket

Oljenæringen reagerer på at Arbeiderpartiet nå bare vil konsekvensutrede deler av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode.

VIL ÅPNE LOFOTEN: Adm. direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass er redd Arbeiderpartiet undervurderer hvor mange som faktisk ønsker konsekvensutredning.
 • Steinar Rostad Breivik
Publisert: Publisert:

Mandag ble det klart at Arbeiderpartiets programkomité vil konsekvensutrede oljeboring i et område utenfor Lofoten, det såkalte Nordland VI, i neste stortingsperiode.

Partiet vil samtidig vente med utredning av områdene lenger nord, Nordland VII og Troms II, utenfor Vesterålen og Senja.

At Arbeiderpartiet som tidligere har ønsket en konsekvensutredning av hele området nå modererer sitt standpunkt, får oljenæringen til å reagere.

– Jeg er redd Arbeiderpartiet undervurderer hvor sterk støtte det er i befolkningen for å gjennomføre en konsekvensutredning, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, til E24.

Den tidligere Ap-toppen viser til en undersøkelse som Kantar TNS har gjennomført i november og desember, på oppdrag for interesseorganisasjonen.

Flertall for utredning

2.000 respondenter er stilt spørsmålet «Er du for eller mot utredning av konsekvensene ved boring etter olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?».

Blant dem som har tatt stilling til spørsmålet (rundt tre fjerdedeler av respondentene), svarer 57 prosent at de vil ha konsekvensutredning mens 42,5 prosent sier de er imot.

Målingen viser at motstanden mot konsekvensutredning er størst i Nord-Norge og Trøndelag, der 45 prosent sier nei og 32 prosent sier ja.

På Sør- og Vestlandet svarer 49 prosent ja til en konsekvensutredning, mens 25 prosent svarer nei.

TNS opplyser til E24 at feilmarginen ligger på 2 prosent.

I en måling som Sentio gjorde for Klassekampen i romjulen, svarte 49,6 prosent av de 1.000 spurte at de var mot olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja. 35,5 prosent sa de var positive, mens 15 prosent ikke hadde gjort seg opp en mening.

– Bryter med viktig prinsipp

– Når flertallet er så stort, har det sammenheng med hvor viktig oljeinntektene er for det norske velferdsnivået og hvor mange hundre tusener arbeidsplasser næringen skaper, sier Schjøtt-Pedersen.

Han mener det isolert sett er bra at Ap vil konsekvensutrede Nordland VI, og at det vil være et viktig grep dersom det får satt i gang en prosess mot boring i området.

Samtidig er han tydelig på at organisasjonen ønsker en konsekvensutredning av hele området.

– Det er naturlig å sørge for kunnskap først og så vurdere en avgrensning. Her avgrenser man først og så skal man hente kunnskap for en del av området. Det bryter med et viktig forvaltningsprinsipp og en lang tradisjon.

Schjøtt-Pedersen mener dessuten at en utredning kunne belyst virkningene på fiskeri og havbruk, som er det de fleste i nord begrunner sin motstand mot konsekvensutredning med.

Les også

Schjøtt-Pedersen ser ingen argumenter mot oljeutredning

Statoil: – Det haster

Statoils informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen sier selskapet fortsatt vil jobbe for en konsekvensutredning for hele området, og ikke bare Nordland VI.

Informasjonssjef i Statoil, Bård Glad Pedersen.

– Det vil gi det beste grunnlaget for en helhetlig politisk beslutning basert på kunnskap. En konsekvensutredning vil gi informasjon om ringvirkninger og forene hensynet til natur, fiskeri og turisme med olje. Det er riktig å gjøre før man fatter et politisk vedtak, sier han til E24.

Han ønsker ikke å gå inn i den politiske debatten som pågår, men mener det vil være positivt om Aps forslag faktisk gir en utredning av Nordland VI.

– Det haster å komme i gang for å understøtte ny aktivitet på norsk sokkel. Det er færre prosjekter som igangsettes på midten av 2020-tallet, så vi er avhengig av nye funn og gå inn i nye områder for at ikke aktiviteten skal gå ned.

Statoil-sjef Eldar Sætre har tidligere uttalt at han mener en Lofoten-utbygging vil være bra for klimaet.

Les også

Kan bli omkamp om Lofoten i Finnmark Ap

Relativt lite

– Jeg synes det er snodig at Ap konkluderer før det er gjort en konsekvensutredning, sier Erik Haugane, sjef i det Trondheim-baserte oljeselskapet OKEA, til E24.

Han understreker at han skjønner at det i enkelte områder kan være gode argumenter mot å ikke lete etter olje.

– Det kan være av hensyn til visuell forurensing, at det drives skreifiske eller hva som helst. Men jeg er ikke sikker på at de grensene følger blokkgrensene som man har definert på forhånd. Det er også poenget med en konsekvensutredning av området, sier han.

Les også

Søviknes: Et svik mot oljeindustrien

Totalt estimerte Oljedirektoratet i 2010 at størrelsen på oljereservene utenfor kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja er 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter. Det er i området som Ap åpner for å konsekvensutrede, Nordland VI, at det trolig ligger mest, rundt 43 prosent av dette.

Til sammenligning er størrelsen på Johan Sverdrup-feltet alene beregnet til rundt 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.

– Området er lite i forhold til hva vi har gjort tidligere, men vil kunne være et betydelig bidrag til inntektene til statsbudsjettet mellom 2025 til 2050. Det kan også hende at man ikke finner noe, og da er man like langt, sier Haugane.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Norsk olje og gass

Flere artikler

 1. Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

 2. Betalt innhold

  Ap vil verne deler av Lofoten

 3. Betalt innhold

  Schjøtt-Pedersen ser ingen argumenter mot oljeutredning

 4. Schjøtt-Pedersen ser ingen argumenter mot oljeutredning

 5. – I teorien kan man åpne og gå i gang når som helst