Fant flere feil på Goliat

Ptil har funnet flere feil på Eni-feltet Goliat og varsler nytt pålegg. Men fagforeningene vil at Eni skal fortsette som operatør.

NYE PÅLEGG: Petroleumstilsynets rapport etter tilsynet med Goliat-plattformen avdekker ytterligere feil på feltet, og nå kommer det mer omfattende pålegg til selskapet. Bildet viser Goliat-plattformen på vei til Barentshavet.

Foto: Eni Norge
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Petroleumstilsynet varsler pålegg til operatøren for Goliat-feltet i Barentshavet, det italienske oljeselskapet Eni, om å fikse feil og mangler.

I en omfattende tilsynsrapport påpeker tilsynet avvik knyttet til oppfølging, behandling av avvik, elsikkerhet og ansvar for elektriske anlegg, samt styring og risikovurdering knyttet til kontroll med tennkilder.

Det skriver Ptil i en melding.

Varselet om pålegg kommer drøyt en måned etter at Ptil ga Eni pålegg om å fikse en rekke feil i det elektriske systemet på Goliat før feltet kunne få starte opp igjen. Feltet var da stengt for vedlikehold.

Les mer: Må rette feil i elektriske anlegg: Goliat får ikke starte opp

«Vi anser avvikene som alvorlige», skriver Ptil i et brev til Eni der tilsynet varsler at det vil komme pålegg til selskapet om å fikse en rekke forhold:

 • Eni må gjennomgå oppfølgingssystemet for avvik, slik at avvik korrigeres, årsakene kommer frem og det blir gjort tiltak for å unngå at avvikene gjentar seg
 • gjennomgå avvikene innen kontroll med tennkilder, finne årsakene og gjøre tiltak for å unngå at avvikene oppstår igjen
 • gjennomgå avvik som er kategorisert som fikset i systemet uten at de er blitt korrigert, for å sikre at de blir fikset slik de skal

Ptil pålegger også Eni å gjennomgå styringssystemet innen elektrofagområdet og sikre at roller og ansvar er definert og forstått, at reglene er utarbeidet og følges, og evaluere og tilpasse eksisterende opplæringsprogram.

Eni må komme med en tidfestet plan for hvordan det vil følge opp pålegget innen 11. desember i år, og skal ha etterkommet pålegget innen 1. mars 2018, skriver Ptil i brevet.

Les også

Teknisk Ukeblad: Fant Goliat-feil som Eni sa var fikset

Fikk pålegg i oktober

Den endelige tilsynsrapporten kommer etter et tilsyn på Goliat mellom 19. og 28. september.

Ptil har tidligere påpekt høy feilrate i såkalte Ex-motorer, eller eksplosjonssikre motorer som brukes i brann- og eksplosjonsfarlige områder.

Eni skal ha oppgitt at feilraten på utstyret var 38 prosent etter reparasjon, og så på 3,5 prosent av disse feilene som alvorlige, skriver Petroleumstilsynet, som anser disse feilratene til å være høye.

Eni bekrefter å ha mottatt tilsynsrapporten og varselet om pålegg.

«På generelt grunnlag tar vi rapporten og varselet på stort alvor og gjennomgår nå de forhold som er omtalt», skriver Enis direktør for samfunnskontakt Andreas Wulff i en epost til E24.

Selskapet har satt i gang et omfattende arbeid for å kartlegge mulige tennkilder i elektriske motorer, og gjør også tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak. Dette skjer i samarbeid med arbeidstakerne, understreker han.

Les også

Oljeministeren ga Stortinget feil Goliat-tall

Støttes av fagforeninger

Samtidig går flere fagforeninger ut med støtte til Enis arbeid med å fikse Goliat-feltet, i en felles uttalelse.

«Det er nå skapt et bilde av situasjonen på Goliat som vi overhodet ikke kjenner oss igjen i», skriver klubblederne i Eni Norge, Øistein Olsen i Lederne og Martha Skjæveland i Industri Energi, samt Trond Arvid Larsen som er hovedverneombud på Goliat og Safe-medlem.

De ønsker ro rundt prosjektet slik at det pågående arbeidet kan gjennomføres på en sikker og trygg måte, og mener at Eni bør få beholde rollen som operatør.

«Det er ikke grunnlag for å hevde at det ikke er tillit mellom ledelsen i Eni Norge og tillitsvalgte. Vi tar sterk avstand fra krav om at Eni Norge fratas operatørskapet på Goliat», skriver de.

Les mer: Bellona-Hauge raser etter Ptil-varsel om Goliat: – Eni må stoppes

Les også

Bellona-Hauge raser etter Ptil-varsel om Goliat: – Eni må stoppes

Rettet feil på papiret

Tilsynet påpeker i tilsynsrapporten at Eni hevdet å ha fikset feil og mangler uten å faktisk å ha fikset dem. Feil var bare rettet på papiret.

«Det ble blant annet funnet at flere forhold som tidligere har blitt påpekt av Ptil, og som selskapet har meldt tilbake at skulle utbedres, ikke var korrigert», skriver Petroleumstilsynet i rapporten.

Disse forholdene ble i forrige uke omtalt av Teknisk Ukeblad.

Les mer: Teknisk Ukeblad: Fant Goliat-feil som Eni sa var fikset

Les også

Petroleumstilsynet må svare for Goliat-sikkerheten

Spør om Enis operatørskap

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken har stilt flere spørsmål til olje- og energiminister Terje Søviknes om Goliat-feltets lønnsomhet og om Enis håndtering av sikkerheten på feltet.

– Vi stiller spørsmål til Søviknes om hvilke konsekvenser denne rapporten får for Eni, og om det går noen grenser for Søviknes for hvor dårlig sikkerhet selskapene kan ha på et felt før de mister operatørskapet, sier Haltbrekken til E24.

– Det er lite som sjokkerer meg med Eni i denne saken mer, men det som overrasker meg er at Søviknes sitter rolig i båten, og at når han trenger svar på spørsmål fra Stortinget, så vender han seg til Eni, sier Haltbrekken.

Les også

Skandaleplattformen skal fortsatt holdes stengt

Ønsker reaksjon mot Eni

– Ifølge reglene så er det Ptil som skal håndtere slike spørsmål?

– Nå ser vi at når Ptil gir beskjed om at feil skal ordnes, så sier Eni bare at det er gjort, og så er det ikke gjort. Her bør det komme en reaksjon mot Eni. Vi spør om det i det hele tatt går noen grense for hva som skal til for å miste et operatørskap, sier Haltbrekken.

– Det er konsekvensene du er bekymret for?

– Ja, konsekvensene for en ulykke på en slik usikret plattform, sier Haltbrekken.

– Kan Stortinget gjøre noe?

– Vi kommer til å fortsette å stille spørsmål til Søviknes. Så vurderer vi jo å ta saken inn for kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Haltbrekken.

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Goliat
 3. Eni
 4. Oljebransjen
 5. Teknologi
 6. Økonomi
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Må rette feil i elektriske anlegg: Goliat får ikke starte opp

 2. Eni: Goliat kan starte opp om noen dager

 3. Teknisk Ukeblad: Fant Goliat-feil som Eni sa var fikset

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  SV truer med å klage inn oljeministeren til kontrollkomiteen

 6. Betalt innhold

  Fremdeles krise for problemplattformen