Følg oljebransjens årskonferanse her

Oljenæringen har satt stempelet «veivalg» på årskonferansen til Norsk Olje og Gass i år. Næringen mener det er nå Norge må velge om oljeeventyret skal fortsette eller ikke.

  • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Naturressurser har skapt det Norge vi kjenner i dag og har vært avgjørende for å gi livsgrunnlag for Norge de siste tusen år. Nå står vi foran veivalg som vil være førende for hvilket Norge vi vil ha i fremtiden, sier administrerende direktør i Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Han er i dag vert for bransjeforeningens årskonferanse i Oslo. Der samles topper fra oljenæringen og leverandørindustrien, sammen med samfunnstopper, politikere og organisasjonsledere.

Både statsminister Erna Solberg og potensiell utfordrer, og leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, er selvskrevne gjester.

Schjøtt-Pedersen peker på at halvparten av Norges anslåtte olje- og gassreserver fortsatt ikke er utvunnet, og han mener valgene vi tar nå får konsekvenser for hvilken levestandard Norge får fremover:

– Vi velger selv om vil gripe muligheten og bruke ressursene. Valget vi tar vil påvirke hvilket velferdsnivå vi kan ha, sier han.

Én av seks korner på statsbudsjettet

Oljenæringen jakter nå på nye funn og vil gjerne ha flere lisenser. Det er spesielt viktig nå fordi det utpå 2020-tallet ikke gjenstår noen store, nye oljefelt å bygge ut i Norge, hvis ikke det gjøres nye funn utover Johan Sverdrup, Johan Castberg og Alta/Gohta-funnene til Statoil og Lundin, blant annet.

Derfor jublet også oljenæringen når oljeministeren presenterte den 24. konsesjonsrunden denne uken, der man vil sette tildelingsrekord i Barentshavet.

Mens debatten om klimapolitikken stadig preger mediebildet, avslører tallene hvor oljeavhengig staten og norsk næringsliv er, enten man liker det eller ikke.

Politikernes oljepengebruk har i tillegg økt kraftig de siste årene, og nå bruker vi over 200 milliarder oljekroner for å spe på offentlige budsjetter, av et statsbudsjett på rundt 1.300 milliarder.

Det tilsvarer om lag 1 av 6 kroner på statsbudsjettet. Samtidig har oljeprisfallet de siste årene gjort et kraftig innhugg i inntektene.

I 2016 fikk staten inn netto 204 milliarder kroner, ifølge statsbudsjettet, og det ventes 138 milliarder i år. Av dette kom 15 milliarder fra Statoil, snaue 100 milliarder i oljerelaterte skatter og avgifter, og resten av Petoro.

Til sammenligning var inntektene i 2014 314 milliarder netto, ifølge statsbudsjettet. Utbyttet fra Statoil var det samme omtrent, men oljeskattene bidro med 187 milliarder.

Les også

Nytt inntektsfall for Petoro: Overføringen til statskassen halvert på tre år

Norge–Sverige: 1–0

I forbindelse med årets konferanse har Norsk Olje og Gass får analyseselskapet Oslo Economics til å utarbeide en rekke analyser over gevinstene oljenæringen har for norsk økonomi.

Analysene viser blant annet hvordan verdiskapningen per innbygger i Norge har skutt i været siden vi begynte med oljeutvinning for drøye 40 år siden.

Grafen under viser verdiskapningen per nordmann, sammenlignet med hvor mye verdier hver svenske skaper per år. Grafen viser hvordan vi på midten av 90-tallet passerte det historiske punktet der hver nordmann for første gang skapte mer verdier enn hver svenske.

Samtidig ser man hvordan bildet begynte å endre seg i nyere tid, der svenskene halte innpå oss utover 2010-tallet. Her spiller både høye kostnader (lavere lønnsomhet) og fallet i oljeprisen en betydelig rolle.

Det er også verdt å merke seg at norsk oljeproduksjon er halvert siden starten av 2000-tallet, men samtidig økte altså forspranget vårt mot svenskene.

Denne grafen er utarbeidet for bransjeforeningen Norsk Olje og Gass av Oslo Economics, og viser hvordan verdiskapningen per nordmann skjøt i været etter at oljeeventyret begynte.

Foto: Illustrasjon: Oslo Economics / Norsk Olje og Gass
Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Norsk olje og gass

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    – Skal vi akseptere et velstandsnivå som er lavere enn det vi har i dag?

  2. Ap-Jonas vil fortsette oljefesten – men han krever mer til norske lokalsamfunn

  3. Ny navnetrend på toppen av Olje-Norge

  4. Ap-lederen freder leterefusjonsordningen

  5. Schjøtt-Pedersen går av: Møtte klimapress internt i oljenæringen