Økte strømpriser har ført til et politisk stemningsskifte, mener FrPs stortingspolitiker Marius Arion Nilsen.

Elektrifiseringsvinden begynner endelig å snu

Noen ganger endres det politiske landskapet i rekordfart.

  • Marius Nilsen
    Energipolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet
Publisert: Publisert:
Dette er en kronikk
Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til E24 her.

Eksterne sjokk påvirker etablert politikk og gamle skillelinjer erstattes av nye. Etter Russlands invasjon av Ukraina er eksemplene på det mange. Partier som en gang i tiden ble stiftet på motstand mot NATO endrer plutselig kurs, og kritikere av norsk olje- og gasseksport anerkjenner brått viktigheten av den. Krigen har utløst full energikrise i Europa. Her hjemme reises nå den nødvendige debatten om hvorvidt vannkraft bør brukes til å elektrifisere oljeplattformer. Også her begynner vinden endelig å snu.

Det var nok ikke tilfeldig at LO, NHO og Offshore Norge denne uken benyttet åpningen av årets energimesse i Stavanger til å forsvare elektrifisering av sokkelen. En måling Sentio nylig gjennomførte for Klassekampen, viser at kun en av fire støtter planene om å elektrifisere plattformene med strøm fra land. Med sterke følere i samtlige av de politiske partiene kjenner nok også disse organisasjonene lukten av politisk stemningsskifte.

På tross av at Høyre fremdeles støtter tiltaket, har det over lenger tid utviklet seg et internt opprør i partiet mot elektrifisering av sokkelen. I Arbeiderpartiet gikk flere ordførere i sommer så langt som å kalle tiltaket symbolpolitikk, med påfølgende kritikk av elektrifiseringsiveren til sin egen regjering. 

Kort tid etter toppet debatten seg, da tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen gjorde noe så sjeldent som å ytre sine politiske meninger offentlig. Olsen uttalte blant annet at tiltaket neppe har noen klimaeffekt, og at det i tillegg fører til høyere strømpriser på fastlandet. I forrige uke kastet også seniorrådgiver Asbjørn Torvanger i Senter for klimaforskning, CICERO seg inn i debatten. Til NRK advarte Torvanger om at elektrifisering av sokkelen bidrar til karbonlekkasje ved at utslippene bare flyttes fra Norge til Europa. Slikt legges merke til.

Fremskrittspartiet har som eneste parti vært konsekvent imot å elektrifisere sokkelen som klimatiltak. Det er et ineffektivt tiltak som kun vil resultere i enda høyere strømpriser i Norge. De siste årene har vi utfordret to regjeringer med ulik farge om den globale klimaeffekten av tiltaket. Svaret fra finansdepartementet er at den globale utslippseffekten er usikker. Kostnadene er derimot skyhøye. Equinor har selv beregnet at elektrifisering av egne installasjoner vil koste over 50 milliarder kroner. Rundt 89 prosent av kostnaden tas av skattebetalerne og staten grunnet ordningene tilknyttet petroleumsskatteregimet.

Tilhengerne av å elektrifisere sokkelen forsvarer ofte tiltaket av hensyn til klimamålene. Men det de som regel utelater fra ligningen, er at Norge ikke trenger å elektrifisere sokkelen for å nå noen av våre internasjonale klimaforpliktelser. Olje- og gassnæringen er allerede i kvotepliktig sektor, og vil gjennom Norges klimaavtale med EU oppfylle sitt kuttmål innen 2030 i kvotemarkedet.

I 2021 hadde Norge nettoeksport av kraft til utlandet på rundt 17 TWh. I 2023 vil det til sammenligning bli sendt ut rundt 15 TWh med kraft fra fastlandet for å elektrifisere sokkelen. Det tilsvarer rundt 10 prosent av Norges årlige kraftproduksjon. Statnett anslår at Sør-Norge vil gå mot kraftunderskudd allerede i 2026 med alle elektrifiseringsplanene. For å spare på kraften vil behovet for energieffektivisering være skyhøyt i årene som kommer. Det snakkes i disse dager varmt om energieffektivisering i husholdninger og i bedrifter, men for lite om hvordan enkle politiske vedtak som å stanse elektrifisering av sokkelen kan frigjøre enorme mengder kraft. 

Med historisk lav fyllingsgrad i vannmagasinene i Sør-Norge, er det direkte umusikalsk at regjeringen fortsetter å elektrifisere sokkelen. De nærmest daglige prisrekordene i strømmarkedet bør være en påminner om at ren kraft er et knapphetsgode som bør forvaltes deretter. Med strømpriser som nærmer seg 10 kroner per kWt i en sommermåned, bør derfor ikke den økende motstanden og det politiske stemningsskiftet overraske noen. For elektrifiseringsvinden begynner endelig å snu. 

Publisert:
Gå til e24.no