DeepOcean gikk 63 millioner i pluss og fikk over 20 millioner i krisestøtte

I 2020 gikk DeepOcean med overskudd for første gang på seks år. Gjennom hele høsten opplevde fagforeningen at de måtte kjempe mot nedbemanninger.

 • Sofie Amalie Fraser
 • Hans Jørgen Myrvang Ro
 • Ingvild Sagmoen
 • Sindre Hopland
Publisert:

I begynnelsen av juni 2020, tre måneder etter at coronapandemien stengte Norge, satt fagforeningen i undervannsselskapet DeepOcean AS i et møte med ledelsen. På agendaen sto oppsigelser.

Selskapet hadde i flere år gått i underskudd. På toppen av det hadde oljeprisen falt dramatisk, og sendt DeepOcean og resten av offshorenæringen ut i det de fryktet kunne bli en dyp krise.

– Markedet stoppet helt opp i første halvdel av 2020. Ordreboken vår var lav, og vi levde fra måned til måned. Vi måtte derfor vurdere å tilpasse kapasiteten vår til forventet fremtidig aktivitetsnivå, sier Øyvind Mikaelsen, konsernsjef i Deepocean Norway AS, som er morselskapet til DeepOcean AS.

Ifølge en oversikt fra Nav varslet DeepOcean i mai 2020 om mulige masseoppsigelser for 110 ansatte fra og med august. Dette tilsvarer rundt halvparten av bedriftens ansatte, ifølge bedriftens årsregnskap for 2020.

Prosessen fortsatte utover høsten, selv om fagforeningen opplevde at de hadde mye å gjøre.

Folk synes det var veldig merkelig å få beskjeden om oppsigelser når det var ekstremt høy aktivitet, sier Jan Olav Nordbø, leder for den lokale fagforeningen i Safe.

Les også

Økonomenes kontantstøtteordning: – Burde latt være å eksperimentere

Det endte med at ingen mistet jobben, men at de ansatte måtte godta en avtale fagforeningen er misfornøyde med. Prosessen om mulige oppsigelser pågikk helt fram til slutten av 2020. Da leverte DeepOcean overskudd for første gang siden 2015, blant annet med et bidrag på over 20 millioner i krisestøtte fra staten.

– Iveren etter å si opp folk var etter mitt syn helt uforståelig stor. En arbeidsgiver med respekt for seg selv vil jo verdsette den ansatte heller enn å søke andre alternativer. Man vil ikke si opp folk før man må si opp folk, sier Rune Hundhammer, nestleder i fagforeningen.

Fikk kontantstøtte

DeepOcean AS søkte om penger fra staten, gjennom ordningen for kontantstøtte til bedrifter, for periodene mars, april, mai og juni 2020.

Ordningen ble opprettet i all hast for å unngå unødvendige konkurser og sikre norske arbeidsplasser gjennom pandemien.

Fra staten fikk DeepOcean totalt 27,4 millioner kroner i kontantstøtte i 2020. Selskapet fikk først innvilget en søknad på 16,39 millioner kroner i slutten av juni og det resterende i slutten av desember, forteller konsernsjefen.

I september i år ble støttesummen nedjustert med over fire millioner totalt til 23,2 millioner. Ifølge konsernsjefen skyldes dette eksterne «kostnadskalkyler» som bedriften ikke hadde tilgang til på søknadstidspunktet.

Startet året med vekst

E24s kartlegging av leverte årsregnskap, per 1. oktober viser at totalt 1,89 milliarder støttekroner hittil kunne ha blitt tilbakebetalt uten at bedriftene hadde gått i underskudd. Arbeiderpartiet har varslet at de kommer til å sette i gang en full gransking av coronastøtten.

Les også

Steinar Holden: Coronastøtten til store selskaper var i stor grad ren hjelp til eierne etter sommeren 2020

Årsaken til at DeepOcean hadde krav på støtte, var en mekanisme i den første kompensasjonsordningen som ble kalt «vekstfaktoren».

Kompensasjonsordningen sammenlignet i utgangspunktet fall i omsetning fra tidligere år. Vekstfaktoren sørget for at selskaper som hadde økt omsetning i januar og februar 2020, kunne bli kompensert basert på en antagelse om at veksten i begynnelsen av året ville fortsette dersom det ikke var pandemi.

DeepOcean, som hadde slitt i flere år, gjorde det bra i begynnelsen av 2020. Uten vekstfaktoren ville ikke selskapet hatt krav på støtte. Denne faktoren var ikke en del av den videreførte kompensasjonsordningen som ble lansert høsten 2020. Regjeringen har innrømmet at den ga «vilkårlige utslag».

Konsernsjefen mener DeepOcean er et godt eksempel på hvordan myndighetene har reddet norske arbeidsplasser med «treffsikre ordninger». Han sier til E24 at kontantstøtten var vesentlig for å sikre drift, og unngå permitteringer og oppsigelser.

Bedriften endte året med å snu underskuddet på 201 millioner kroner i 2019 til et overskudd på 63 millioner i pandemiåret.

Samtidig gikk morselskapet Deepocean Norway AS i underskudd med 392 millioner kroner.

– Det er et uomtvistelig faktum at DeepOcean hverken har permittert eller sagt opp medarbeidere i Norge i 2020, i stor grad på grunn av kontantstøtten vi fikk fra myndighetene. Derfor føles det unektelig litt pussig å bli kritisert for å anvende kontantstøtten til nettopp det som var formålet: å sikre et norsk selskap videre drift og unngå permitteringer og oppsigelser i Norge, i et konsern som tok store økonomiske tap i 2020, sier konsernsjef Øyvind Mikaelsen.

DeepOcean sitt kontor i Haugesund.

– Travelt hele tiden

I andre halvdel av 2020 snudde situasjonen i oljenæringen. Regjeringen endret skattereglene og gjorde det mer lønnsom å investere i nye prosjekter, samtidig gikk oljeprisen opp.

I starten av juni var oljeprisen tilbake over 40 dollar. Prisen holdt seg rundt 40 dollar gjennom høsten før den klatret over 50 dollar i desember 2020.

Konsernsjefen sier at effekten av regjeringens oljepakke og økt oljepris slo inn i andre halvår.

I årsregnskapet for 2020 oppgir firmaet at pandemiåret var et år med generelt høy aktivitet. Ifølge årsregnskapet var inntektene i fjor 14 prosent høyere enn året før. Spesielt er siste halvår beskrevet som en periode med høy aktivitet.

Fagforeningen reagerer på at diskusjonene om nedbemanning likevel fortsatte.

– Det er veldig spesielt at vi har sittet mange måneder i en nedbemanningsprosess og hatt det travelt hele tiden, sier nestleder Rune Hundhammer i den lokale fagforeningen.

Les også

Louis Vuitton fikk 893.091 kroner i statsstøtte - vil sende 40 mill. i utbytte til fransk eier

For å forhindre oppsigelsene sier fagforeningen at de kom med en rekke forslag til hvordan man kunne avhjelpe den usikre situasjonen bedriften sto i:

– Vi løftet permittering som kanskje det beste alternativet, vi foreslo sluttpakker for de som nærmet seg pensjonsalder – det var ikke interessant. Vi foreslo å gå for en frivillig reduksjon av årsverk for en begrenset periode – det var det ikke interessant å gå videre med, sier fagforeningsleder Nordbø.

Les også

Tajik etter Louis Vuitton-utbytte: – Jeg vil gjerne vite hva Sanner tenker nå

Seks måneder

Først i desember i fjor ble det klart at det ikke ble noen oppsigelser. På dette tidspunktet hadde bedriften mottatt 16 millioner fra staten, 22. desember ble den resterende støtten innvilget.

Istedenfor ble det inngått en avtale om at bedriften kan overføre ubenyttede arbeidsdager fra et år til det neste.

Det denne avtalen betyr i praksis er at dersom bedriften ikke klarer å benytte seg av de ansattes fulle årsverk et år, kan bedriften pålegge ansatte å jobbe inn disse dagene året etter – i tillegg til dagene de uansett skal jobbe, forklarer fagforeningen.

– Vi kunne til slutt velge mellom å si opp et tosifret antall ansatte eller å svelge kamelen som den avtalen var, sier nestleder Hundhammer.

Fagforeningen frykter i verste fall ekstra offshore-turer for ansatte som følge av avtalen.

De ansatte reagerer på at det gikk så lang tid før den mulige masseoppsigelsesprosessen ble avsluttet.

– Prosessen rundt mulige nedbemanninger ble avsluttet da vi mot slutten av 2020 fikk mer trygghet rundt fremtidig aktivitetsnivå, blant annet på grunn av to betydelige kontrakter som vi vant rundt årsskiftet, samt at vi i desember ble innvilget ytterligere kontantstøtte, sier konsernsjef Mikaelsen.

Les også

Ber om ny kommisjon om pengebruken under pandemien: – All grunn til å være bekymret

Fagforeningsleder Nordbø sier han opplever det som usant at kontantstøtten ble avgjørende for å redde arbeidsplassene.

– Det var rikelig med arbeid hele tiden som reddet arbeidsplasser, samt at klubben sto hardt imot hele veien og gjorde det klinkende klart at alle oppsigelser ville bli rettslig overprøvd. Hadde støtteordninger fra staten hatt noen avgjørelse på prosessen ville bedriften brakt det inn i drøftingene, samt avsluttet prosessen når støtte var innvilget. Klubben fikk først kjennskap til disse midlene gjennom mediene.

– Det er enkelt å bekrefte, og tydelig kommunisert, at våre nedbemanningsvurderinger var knyttet til fremtidig arbeidsmengde og at kontantstøtten for april, mai og juni ikke var godkjent før i desember 2020, som var tidspunktet vi avsluttet diskusjonene på. Det er overraskende dersom noen velger å ignorere dokumenterbare fakta, svarer konsernsjefen.

Fra venstre: Fagforeningsleder Jan Olav Nordbø, nestleder Rune Hundhammer og Safe-leder Hilde-Marit Rysst.

Ba om å kansellere protokollen

Nordbø sier at de flere ganger etter desember har anmodet bedriften om å kansellere protokollen med avtalen, uten at de har blitt hørt:

– Vi vil i hvert enkelt tilfelle der bedriften hevder å kunne overføre dager, sjekke om det har vært brukt innleid personell i periodene den ansatte ikke har blitt benyttet. Om så er tilfelle vil vi bestride overflytting av dager.

Konsernsjef Øyvind Mikaelsen svarer følgende på E24s spørsmål om hvorfor de ansatte måtte signere denne kontrakten:

– Den norske virksomheten har gått med store underskudd de seneste årene, og DeepOcean-konsernet gikk med stort underskudd i 2020, mye større enn overskuddet vi hadde i DeepOcean AS. Det var et ekstremt krevende år hvor eieren vår, ansatte, leverandører og banker bidro til en restrukturering av selskapet.

Konsernsjefen sier videre at han ikke kan kommentere detaljene i avtalene som er inngått:

– Protokoller som bedriften og fagforeningene blir enige om og i fellesskap signerer er underlagt konfidensialitetsavtale.

Les også

Voice Norge har frivillig tilbakebetalt 20,9 millioner støttekroner

Svarer ikke om bonusbeløp

I starten av august i år gjentok finansminister Jan Tore Sanner (H) i en debatt på NRK at ordningen handler om å sikre arbeidsplasser.

– For meg handler det ikke om eiere, ikke om bedriftsledere, men det handler om arbeidsplasser, sa Sanner.

Det var ikke flertall på Stortinget for å legge inn begrensninger om at bedrifter som fikk kontantstøtte ikke kunne si opp ansatte.

Finansminister Jan Tore Sanner (H).

Det har heller ikke vært begrensninger i hvorvidt en bedrift som mottar kontantstøtte kan gi bonuser, men regjeringen oppfordret bedrifter som mottok kontantstøtte om å «utvise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus».

Ifølge konsernsjefen i DeepOcean, hadde selskapet ingen «etablert bonusordning i 2020».

– Noen veldig få personer fikk i juni 2021 bonus for en ekstraordinær arbeidsinnsats og belastning i forbindelse med restruktureringen selskapet gjennomførte i 2020/2021, etter at eieren vår skjøt inn frisk kapital i selskapet, sier konsernsjefen.

– Ethvert forsøk på kobling mellom disse bonusene og kontantstøtte vil derfor være villedende og spekulativt, sier han.

Konsernsjefen har ikke svart på spørsmål om hvor mange som fikk bonus, størrelsen på enkeltbonuser, og den totale bonusutbetalingen.

Les også

Finansdepartementet foreslår forskriftsendringer i kontantstøtteordningen

Ikke aktuelt å tilbakebetale støtte

Hvorvidt en bedrift som gikk med overskudd skulle tilbakebetale støtten eller ikke har vært diskutert politisk. Etter E24s saker om kontantstøtteordningen ba SV om at finansminister Jan Tore Sanner skulle oppfordre til tilbakebetaling, noe hverken Sanner eller NHO ville gjøre.

Konsernsjef Mikaelsen sier det ikke har vært aktuelt for DeepOcean å tilbakebetale støtten de har fått, fordi han betegner året som «ekstremt krevende».

– Det har bokstavelig talt vært «alle mann til pumpene» og tilbakebetaling har derfor ikke vært et aktuelt tema, sier han.

Listen under viser hvordan det gikk med noen av bedriftene som fikk kontantstøtte i 2020 og som har samme bransjebeskrivelse som DeepOcean:

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Pandemiøkonomien
 2. DeepOcean
 3. Coronaviruset
 4. Oljepris
 5. Fagforening
 6. Jan Tore Sanner
 7. Nedbemanning

Flere artikler

 1. Halvparten av bedriftene som fikk pandemi-støtte gjorde det bedre i 2020 enn året før

 2. Coronastøtten: Bedriftene tok ut mer utbytte i kriseåret enn året før

 3. LO: Tilliten til kontantstøtteordningen er svekket

 4. Skatteliste-toppenes selskaper fikk millioner i kontantstøtte

 5. Sanner svarer Tajik: – Det er lett å glemme hvilken enorm usikkerhet vi sto i våren 2020