Kommer oljenæringens krav i møte: Etablerer teknologisenter for offshore-utslippskutt

Regjeringspartiene får med seg et flertall på Stortinget for å sette av penger til et nytt teknologisenter som skal fremme utslippskutt i olje- og gassnæringen. Det er ingen motsetning mellom det og budsjettkuttet til karbonfangst, sier Høyre og Frp.

NYTT TEKNOLOGISENTER: Andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, Tina Bru (H). Arkivbilde.

Foto: Harald Henden VG
 • Marius Lorentzen
Publisert:

– Dette er veldig gledelig og vi er selvfølgelig veldig positive. Dette er noe vi har bedt om siden vi foreslo tiltaket for snart et par år siden, og vi har allerede et senter for økt utvinning og et senter for studier av Arktis etter samme mal.

Det sier direktør for klima og miljø i Norsk Olje og Gass, Hildegunn T. Blindheim til E24, etter at det ble kjent at energi- og miljøkomiteen på Stortinget nå bevilger 10 millioner kroner for å etablere senteret.

Så sent som under Arendalsuken i august gikk toppene i LO, NHO og bransjeforeningen til oljenæringen, Norsk Olje og Gass, ut med en kravliste for fortsatt fullt «oljetrøkk».

Nå mener regjeringspartiene de leverer på ett av de fem kravene. På Stortinget ser man for seg at senteret kan organiseres etter modell av Forskningssentrene for Miljøvennlig Energi (FME), med finansiering både fra vertsinstitusjonen og forskningspartnere fra oljenæringen.

Begrunnelsen for at man vil ha på plass et senter er for å forene innsatsen til akademia, leverandørindustrien og oljeselskapene, og Blindheim peker på at det vil måtte tas noen “tunge løft” i oljenæringen i årene fremover for å få utviklet teknologi og løsninger for å redusere utslippene.

– Vi vet at klimareguleringene vil bli strammet ytterligere til internasjonalt over de kommende årene, og et slikt senter er ikke bare positivt for norsk sokkel, men også for å skape nye eksportmuligheter for norsk leverandørindustri, sier Blindheim i Norsk Olje og Gass.

Terje Halleland, energi- og miljøkomiteen, Stortinget, Frp

Foto: Stortinget

Høyres Tina Bru og Frps Terje Halleland mener senteret blir en viktig satsing, som også kan supplere ordninger som allerede eksisterer for oljerelatert forskning:

– Dette er en start, og først og fremst kommer vi industrien i møte med noe de har etterlyst, sier Tina Bru.

Hun mener senteret vil passe bra som utgangspunkt for å utvikle ny teknologi, før den kan utprøves gjennom Demo 2000 og andre ordninger.

– Dette skal bidra til at det igangsettes og realiseres prosjekter som både kan bidra til å kutte utslipp og øke lønnsomheten på sokkelen, sier Halleland.

Begge to sier at det nå er opp til Forskningsrådet og næringen og finne ut hvordan og hvor senteret skal opprettes.

– Holder 10 millioner?

– En del av rammen her er å få inn private penger. Jo mer næringen er med på å realisere forskningsprosjekter, jo mer positive vil vi fra statens side være for å gå inn med mer penger etter hvert, sier Halleland.

– Vi må ta vår del

Oljeaktiviteten på norsk sokkel er en del av EUs kvotesystem for utslipp, og oljeselskapene betaler opptil 500 kroner per tonn CO₂ de slipper ut.

– Oljeselskapene har jo en interesse av å sette inn alle tiltak som koster mindre enn 500 kroner per tonn, nettopp for å unngå denne avgiften. Hvorfor trenger man da dette senteret?

– Vi må nok innse at mange av de «lavthengende fruktene» av utslippstiltak allerede er gjennomført som følge av kvotesystemet og avgiften. Men i EU skal man i årene fremover kutte utslippene med 43 prosent i kvotepliktig sektor. Da må vi også ta vår del, og derfor er dette senteret viktig, sier Tina Bru i Høyre.

Hun peker på at oljenæringen selv har lagt frem konkrete mål for hvordan utslippene fra utvinning og produksjon skal kuttes, og at det derfor er viktig at myndighetene kommer dem i møte for å få det til.

– Jeg vil kalle dette et første skritt på en viktig vei, sier Halleland.

Selv om opposisjonen, inkludert Venstre og KrF, har villet vri mer av forskningsmidlene som i dag brukes på petroleumsteknologi over på mer klimarettet forskning i budsjettet, er de fornøyd med denne satsingen.

Både Venstres Ola Elvestuen, leder i energi- og miljøkomiteen, og KrFs Tore Storehaug, roser satsingen:

– Det er kjempeviktig at vi støtter oppunder teknologiutvikling som reduserer utslippene fra olje- og gassektoren. Med disse midlene forsterker vi denne innsatsen og tar et skritt videre for å redusere klimagassutslippene fra norsk sokkel, sier Elvestuen, i en uttalelse.

– Skal vi nå klimamålene er det nødvendig at det utvikles ny teknologi, og at vi klarer å ta denne teknologien i bruk. Det er derfor svært gledelig at vi har fått på plass penger til er teknologisenter for lavutslippsteknologi, sier Storehaug.

Strid om karbonfangst

Lanseringen av det nye teknologisenteret kommer etter at regjeringens satsing på CO₂-fangst og -lagring (CCS) har vært heftig diskutert denne høsten.

I budsjettet foreslår regjeringen å bruke 20 millioner kroner, mot 360 millioner i år. Som E24 skrev søndag er prosjekter nå satt på vent som følge av budsjettforslaget.

Mens Høyre, Frp, Venstre og KrF på Stortinget har holdt seg til regjeringens forslag om 20 millioner, har Arbeiderpartiet foreslått å bruke ytterligere 200 millioner, mens SV, Senterpartiet og MDG vil bruke 340 millioner mer enn regjeringspartiene.

Tina Bru i Høyre og Terje Halleland avviser at CCS-prosjektene vil rammes av budsjettforslaget.

– I budsjettforliket ligger det et anmodningsvedtak til regjeringen om å sikre videre støtte (...) Så det er sikret at ingen av prosjektene stenges ned før vi får saken til Stortinget, sier Bru, og får støtte av Halleland i at staten ikke har sagt opp noen av kontraktene.

De mener budsjettet aldri har vært et signal om at man dropper karbonfangstsatsingen, og at det er viktig at regjeringen nå får lagt frem konsekvensutredningen for Stortinget, før man vedtar å gå videre.

– Hvordan henger det sammen at dere først foreslår et kutt til 20 millioner på karbonfangst og så bruker penger på dette senteret?

– Vi er forpliktet til å gjennomføre de målene som er satt for CCS. Det sikrer fremdriften. Det vi har ønsket er å ta en gjennomgang i Stortinget før aktørene kan gå videre med forprosjekteringen på de tre prosjektene, sier Tina Bru.

– Det er enorme kostnader involvert i disse prosjektene og jeg synes det er rart at Stortinget reagerer når vi vil ta en pust i bakken og forankre dette før vi går videre. Ap burde faktisk hylle dette, sier Halleland.

– Det er snart vært brukt en halv milliard kroner på forhåndsstudiene av de tre karbonfangstanleggene, og vi kan ikke uten videre gi noen blanko fullmakt fra Stortinget, sier Tina Bru og fortsetter:

– Vi har hele tiden vært opptatt av å skynde oss langsomt, og vi vil unngå at man gjentar Mongstad-historien, fortsetter Bru med referanse til Jens Stoltenbergs månelandingsprosjekt for CO₂-fangst som krasjlandet i 2013.

Tina Bru peker også på at det er penger igjen på årets budsjett på om lag 120 millioner kroner, som vil overføres til neste år. Dermed mener Bru den egentlige budsjettsummen til CCS vil ende på rundt 140 millioner, ikke 20 som er foreslått i nye penger i budsjettet.

Vil forske på havvind til oljeplattformer

Hildegunn Blindheim i Norsk Olje og Gass mener forskningen som skal gjøres på senteret ikke bare vil komme oljeselskapene til gode:

Hildegunn Blindheim, klima- og miljødirektør i Norsk Olje og Gass\

Foto: Norsk Olje og Gass

– Denne forskningen vil heller ikke bare komme petroleumsnæringen til gode. Skal vi bygge ut nye havnæringer, enten det er snakk om mineralutvinning eller fiskeoppdrett i stor skala, vil all teknologi som gir lavere forbruk av energi og mindre utslipp være et gode, fortsetter hun.

Selv om det allerede foregår et arbeid innen karbonfangst og lagring (CCS), ser direktøren i Norsk Olje og Gass flere felt der senteret kan bidra:

– CCS omfatter så mye, og det kan være deler av kjeden som senteret kan jobbe med. Det er også interessant å se på hvordan man kan lage hydrogen fra naturgass med lavere kostnader, om man kan benytte vindmøller offshore til å gi fornybar strøm til plattformer og om det er mulig å realisere hybridløsninger, sier Blindheim og fortsetter:

– Man kan for eksempel se for seg at man bruker batterier offshore for å jevne ut strømproduksjonen til vindmøllene.

– Holder 10 millioner?

– De pengene skal ikke dekke alt, men senteret skal fokusere innsatsen og utløse forskningsmidler både i næringslivet og gjennom etablerte forskningsprogrammer, sier Blindheim.

Les også

Aker Solutions og Subsea 7 vinner Ærfugl-kontrakter

Les også

Sikkerhet hovedtema for topplederkonferanse for olje og gass

Les også

Setter CO2-fangst på vent

Her kan du lese mer om

 1. Stortinget

Flere artikler

 1. Høyre sabler ned Aps «klimabudsjett»

 2. Betalt innhold

  Krangler om karbonfangst før klimatoppmøte

 3. Svir av en halv mrd. på forskning på grønn energi

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Er dette Norges energi-framtid?

 6. Skal etablere det nye teknologisenteret for utslippskutt