Solberg om CO2-fangst: Vil ikke skrive blankosjekk

Arbeiderpartiet frykter usikkerhet i statens finansiering av CO2-fangst. Statsminister Erna Solberg (H) sier hun vil gå stegvis frem, og ikke skrive ut noen blankofullmakt.

TRENGER STØTTE: Norcem vil fange opptil 400.000 tonn CO2 årlig ved sementfabrikken i Brevik i Porsgrunn kommune, eller rundt halvparten av utslippene. Forprosjektet skal være ferdig i september neste år, men næringslivet og Arbeiderpartiet lurer på om prosjektorganisasjonene også får støtte mens de venter på investeringsbeslutningen for fullskala rensing, noe som ifølge regjeringen kan drøye helt til 2021.
  • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Stortinget har ambisiøse planer om fullskala fangst og lagring av CO2, noe som ifølge foreløpige anslag vil kunne koste opptil 15 milliarder kroner.

Nå sår Arbeiderpartiet tvil om regjeringens satsing på fullskala CO2-fangst i industrien, selv om regjeringen har satt av 175 millioner kroner til dette i statsbudsjettet for 2019.

Fortums forprosjekt på forbrenningsanlegget Klemetsrud og Norcems forprosjekt på sementfabrikken i Brevik skal være ferdige i september neste år. I tillegg jobber Equinor med et prosjekt for å lagre CO2 på norsk sokkel.

Les mer: Trenger 15 milliarder i støtte: Tror fortsatt på CO 2-fangst

I spørretimen denne uken stilte Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) om finansieringen av prosjektene vedvarer ut hele 2019, også etter at forprosjektene er over.

Solberg understreket at budsjettet legger opp til å gjennomføre den fasen av prosjektene som nå er i gang.

– Jeg er helt sikker på at mange gjerne vil at vi skal skrive blankofullmakt på skattebetalernes regning, sa Erna Solberg i Stortinget.

– Vi mener at her er det en egeninteresse fra næringslivet. Derfor finansiererer vi hvert steg og så tar vi stilling til stegene, la statsministeren til.

Hun sier at hun gjerne vil ha med EU-partnere på prosjektet. Det kan i så fall bidra til sikre utenlandske kunder til Equinor, Shell og Totals løsning for lagring av CO2 på norsk sokkel, og gi Norge hjelp til å dele den enorme regningen.

Støre mente at han ikke fikk ordentlig svar på om Solbergs støtte bare varer frem til forprosjektene er levert i september neste år, eller ut hele 2019.

– Dette var et uklart svar, sa han i spørretimen.

Les mer: Regjeringen satser mer på CO2-fangst

Ønsker klargjøring

Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) etterlyser en klargjøring av regjeringens finansiering av de pågående prosjektene. Hun vil ikke ha en reprise av fjoråret, hvor regjeringen uventet foreslo å kutte i finansieringen.

Yaras fangstprosjekt ble droppet, og det var usikkerhet om Fortums prosjekt, men dette fikk senere støtte til å gå videre.

Les også

Trenger 15 milliarder i støtte: Tror fortsatt på CO2-fangst

– Nå er vi tilbake til der vi var i fjor med usikkerhet og manglende forutsigbarhet. Erna Solberg sier vi skal ta dette skritt for skritt. Det tyder på at finansieringen ikke er avklart etter september 2019, sier Botten til E24.

Hun mener prosjektene er i en sårbar periode etter at forprosjektene er ferdige.

– Vi må få forutsigbarhet, slik at aktørene kan forholde seg til dette. De må ha trygghet for at dette kan holdes i gang til investeringsbeslutning er tatt. Ergo må vi få klarhet i dette viktige spørsmålet, legger hun til.

Kan drøye til 2021

Regjeringen har sagt at avgjørelsen om fullskalaprosjektene kan drøye helt til 2021, og det skaper bekymring i næringslivet.

– Det er avgjørende at det tas investeringsbeslutning i 2020, og at det er midler til å holde prosjektorganisasjonen oppe frem til dette , sier direktør Ole Børge Yttredal i energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri til E24.

– Vi har allerede hatt nok unødige stopp, og regjeringen bør gi klare signaler om at det ikke blir flere. Det er derfor viktig at regjeringen bekrefter at de har tatt høyde for finansiering også i denne mellomperioden , legger han til.

VIL RENSE: Fortum Oslo Varmes avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud er ett av to anlegg som jobber med et forprosjekt for fangst av CO2. I tillegg jobber Equinor, Total og Shell med et prosjekt for lagring av CO2 på norsk sokkel.

Håper

– Slik vi tolker det er det lagt inn noe midler også til perioden etter september 2019. Hvis dette er riktig, er det positivt, men jeg tør ikke si noe om det er tilstrekkelig, sier bærekraftsdirektør Per Brevik i Norcem til E24.

– Bør regjeringen komme med sterkere signal om finansieringen?

– Jeg vet hva vi har inngått av avtaler, men jeg vet ikke hva som ligger inne for Fortum og Equinor. Men jeg syns det er positivt at det ser ut som det er satt av noe, sier Brevik.

AVVENTENDE: Bærekraftsdirektør Per Brevik i Norcem

– Jeg håper vi får beholde mest mulig av prosjektorganisasjonen i venteperioden. Eller så får du den samme effekten som vi har sett nå, hvor det tar tid å mobilisere teamet igjen, og det er ikke sikkert du får med de folkene du vil ha, legger han til.

Bekymret fagforening

Også Fellesforbundet har uttrykt skepsis til at det kan gå helt frem til 2021 før regjeringen bestemmer seg. Fagforeningen mener at regjeringen er uklar om hvor lenge finansieringen skal vare.

– Vi har oppfattet at finansieringen gjelder ut forprosjekteringsperioden, som løper til september 2019. Vi er bekymret for at prosjektteamene da risikerer et opphold og mister drivkraften, sier Jørn Prangerød i Fellesforbundet til E24.

– Hvis forprosjektet er ferdig september 2019, og så skal man bruke halvannet år på å finne ut om man skal ta en investeringsbeslutning, frykter vi at bedriftene setter prosjektorganisasjonene på vent, sier han.

Ingen bindinger etter 2019

Olje- og energidepartementet bekrefter overfor E24 at summen for 2019 dekker både forprosjektering og aktørenes behov i påvente av investeringsbeslutningen.

Regjeringens budsjetter planlegges for ett år av gangen. I og med at det ikke er tatt noen endelig beslutning om fullskala CO2-håndtering er det ikke satt av noen penger til dette i 2019-budsjettets fremskrivninger for årene mellom 2020 og 2022.

«Når det gjelder forprosjekteringen av fangstanleggene til Norcem og Fortum Oslo Varme og transport- og lagerløsningene til Equinor, Shell og Total, ferdigstilles dette arbeidet etter planen i løpet av 2019», skriver Olje- og energidepartementet i en epost til E24.

«Med regjeringens forslag til budsjett for 2019 foreligger det ikke noen bindinger eller investeringer utover 2019 når det gjelder fullskala CO2-håndtering», skriver departementet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Klima
  2. Fortum

Flere artikler

  1. Satser mer på CO2-fangst

  2. Trenger 15 milliarder i støtte: Tror fortsatt på CO2-fangst

  3. Lover CCS-svar i statsbudsjettet: Fortum slipper ikke jubelen løs ennå

  4. Får ikke penger til CO₂-fangst: – Skuffet og overrasket

  5. Vil øke statsstøtten til Fortums CO₂-fangst: – Staten må bla opp