Mesteparten av olje-kostnadskuttene kan bli reversert

En stor del av den økte konkurransekraften og lønnsomheten på norsk sokkel kan være av forbigående karakter, mener ekspertene.

BILLIGERE: Oljenedturen har medført stort kostnadsfokus på norsk sokkel. En betydelig del av kuttene som er gjort, er av midlertidig karakter. Riggselskapene er blant dem som har måttet se sine marginer bli spist opp.
 • Anders Park Framstad
Publisert:

Etter over to år med fallende og lavere oljepriser har kostnadene på norsk sokkel kommet ned betydelig.

Dette illustreres blant annet gjennom at flere av de større utbyggingene kan gjennomføres med betydelig reduserte investeringer, hvilket peker mot at Norge har blitt mer konkurransedyktig og kan gi økt aktivitet på lavere oljepriser.

Det er imidlertid usikkert hva som kommer til å skje med disse fordelene dersom oljeprisen stiger og aktiviteten tar seg opp. Dette vil igjen kunne gi økt fart i leverandørindustrien og mindre sparefokus.

Anslagene spriker, men samtlige kilder E24 har snakket med tror mesteparten av kuttene som er gjort er av en natur som gjør at de kan bli reversert.

– Kostnadskuttene vi nå ser på sokkelen er foreløpig i stor grad sykliske kutt, som for eksempel prisnedgang og press på marginene på leverandørsiden, samt nedskalering av prosjekter og endrede utbyggingsløsninger, sier senioranalytiker Oddmund Føre i Rystad Energy.

– I tillegg er det strukturelle kostnadskutt, men disse utgjør foreløpig en mindre del av kuttene vi nå ser på sokkelen, og her snakker vi om en andel på omtrent fem til ti prosent av kostnadsreduksjonene så langt, sier han.

Forventer kostnadsøkning på sikt

Av strukturelle kostnadsskutt nevner Føre varige forbedringer på prosess- og teknologisiden. Typisk kan dette være kostnadsbesparende standardisering og ny teknologi som medfører at prosesser forenkles og blir billigere.

– Det er disse endringene som industrien også kan nyte godt av litt lenger ut i tid, når vi forventer en høyere oljepris enn vi har i dag, sier Føre.

Hos Rystad venter man at enhetskostnadene vil komme opp med oljeprisen, som analytikerne mener vi stige til i underkant av 100 dollar frem mot 2020.

– Dette er noe vi forventer å se på sikt, sier Føre.

Ser mot Storbritannia

Nøyaktig hvor stor del av de sykliske kostnadene som kommer til å komme opp igjen, er vanskelig å kvantifisere.

For en slags titt inn i fremtiden kan man se mot Storbritannia, som har en mer moden sokkel enn den norske. I forrige måned presenterte statseide Petoro erfaringer fra britisk sokkel, som viste at kun mellom 10 og 15 prosent av de gjennomførte endringene der er av varig karakter.

ADVARER: Petoro-direktør Grethe K. Moen, her med Det norske-sjef Karl Johnny Hersvik.

Resten er utsettelser og bortfall av prosjekter, samt lavere rater i kontraktene, og Petoro mener at det samme kan være tilfelle på norsk sokkel.

– Kun varige strukturelle kostnadsreduksjoner vil gi bransjen konkurransekraft på lang sikt, kommenterte administrerende direktør Grethe K. Moen i en pressemelding.

Petoro er for øvrig positive til fremtiden på norsk sokkel, men maner til videre omstilling gjennom innovative samarbeidsformer, bruk av nye løsninger og ny teknologi.

– Tror ikke dette holder

Oljeanalytiker Thina Saltvedt trakk frem Petoro-tallene under sin fremleggelse av Nordea Markets ferskeste prognoser i forrige uke. Hun mener at andelen av varige kostnadskutt som skisseres er veldig lav.

– Hvis vi virkelig skal konkurrere med den fleksible skiferoljen og andre lavkostprodusenter tror jeg ikke at dette holder, sier Saltvedt.

Les også

Dersom hun får rett, spøker det for en rekke felt på norsk sokkel

Hun viser til at en syklisk oppgang på sikt eksempelvis vil kunne bidra til å balansere markedet for rigger og supplyskip. Her har man sett til dels dramatiske fall i ratene og store overskudd på tilbudssiden.

– Når disse markedene balanseres og etterspørselen øker, vil prisene på disse tjenestene begynne å stige. Da begynner også kostnadene til oljeselskapene å øke igjen, sier Saltvedt.

20/80

EKSPERT: Sjefoljeanalytiker Amrita Sen i Energy Aspects.

E24 drøftet temaet med sjefoljeanalytiker Amrita Sen i Energy Aspects under den store oljemessen i Stavanger. Hun mener at omtrent 20 prosent av kuttene så lagt med sikkerhet er strukturelle, at dette kanskje kan øke med ytterligere ti prosent – men at 50 prosent lett kan komme opp igjen.

– En del av kostnadsreduksjonene er strukturelle, og vi har definitivt sett en økning i effektiviteten. Standardiseringen har økt, og det har absolutt hjulpet, sier hun.

Hun viser imidlertid til at oljeserviceselskapene har blitt skviset.

– Den delen vil komme opp. Det kommer ikke til å bli alt, men noe av det vil definitivt komme opp, sier Sen.

Les også

– Oljeprisfallet rammet oss alle

Les også

Lundin-sjefen: Oljeprisfallet er en perfekt storm for Johan Sverdrup

Les også

Statoil-sjefen om kostnadskuttene: – Er overbevist om at mye er ugjort

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Oljebransjen

Flere artikler

 1. Betalt innhold

  Økt produksjon, men statens oljeinntekter faller kraftig

 2. – Til slutt kommer det til å handle om dette feltet

 3. Betalt innhold

  – Oljebransjen må bli mer digital

 4. Betalt innhold

  Petoro leverer beste resultat på fem år, men oljesjefen er bekymret for utviklingen

 5. Betalt innhold

  Petoro-sjefen roper varsko om sikkerheten på norsk sokkel