Avviser fond for klimatiltak i oljebransjen: – Helt ko-ko

Flertallet på Stortinget avviser et CO₂-fond til klimatiltak i oljebransjen. Det bryter nemlig med loven om Oljefondet som sier at alle oljeinntekter skal sluses inn dit.

AVVISER CO₂-FOND: Flertallet på Stortinget avviser Miljøpartiet De Grønnes forslag om et CO₂-fond som skal finansiere klimatiltak i oljebransjen. Dette vil bryte med loven om Oljefondet, som sier at alle pengene fra oljebransjen skal sluses dit. De grønne frykter at Equinors planer om et flytende vindprosjekt i Nordsjøen skal spise av Enova-støtten.

Foto: Øyvind Gravås, Statoil
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Miljøpartiet De Grønne og SV frykter at Equinor skal tømme det statlige støtteorganet Enova for penger som kunne vært brukt til omstilling i andre deler av samfunnet.

Equinor har søkt Enova om 2,5 milliarder kroner i støtte til en havvindpark i Nordsjøen som skal bidra til CO₂-kutt ved å tilby ren strøm til oljefeltene Gullfaks og Snorre.

Les mer: MDG vil opprette nytt CO₂-fond: Frykter at Equinor tømmer Enova

Nå har flertallet i energi- og miljøkomiteen på Stortinget avvist et forslag fra Miljøpartiet De Grønne og SV om å opprette et CO₂-fond som skal støtte klimatiltak som vindprosjekter i oljebransjen.

Årsaken er ifølge energi- og miljøkomiteen at dette ville kreve en lovendring i loven om Statens pensjonsfond utland (ofte kalt Oljefondet).

MDG og SV ville nemlig ta pengene til et CO₂-fond fra oljebransjens CO₂-avgift, men disse pengene skal etter dagens lovverk sluses inn i Oljefondet.

«Statens netto kontantstrøm fra petroleumsaktiviteten skal gå uavkortet til statens pensjonsfond utland. Forslaget om et CO₂-fond for petroleumsnæringen bryter dermed med loven om statens pensjonsfond utland», sier flertallet i energi- og miljøkomiteen.

Dette flertallet inkluderer Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Partiene er likevel enige i forslagets utgangspunkt om at Norge må redusere CO₂-utslippene sine for å nå klimamålene.

«I så henseende peker flertallet på at intensjonen i forslaget er god», påpeker flertallet.

– Helt ko-ko

Nasjonal talsperson Arild Hermstad i MDG er misfornøyd med at forslaget om CO₂-fond avvises, og mener at flertallets avgjørelse ikke holder vann.

– Det er helt ko-ko når det påstås at Stortinget, som jo er lovgivende forsamling, ikke kan vedta noe fordi de må «endre en lov», skriver Hermstad i en e-post til E24.

Han viser til at oljebransjen tidligere har forsøkt å få etablert et CO₂-fond for klimatiltak. Ifølge bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass har forsøkene strandet.

– Vi mener et CO₂-fond for oljebransjen vil bidra til et løft for havvind i Norge og kutte utslipp, sier Hermstad.

– Når Miljøpartiet De Grønne og Norsk olje og gass er enige om et virkemiddel bør det ringe noen bjeller, sier Hermstad.

En fjerdedel av utslippene

Miljøpartiet De Grønne og SV har fremmet forslaget om et CO₂-fond fordi oljebransjen slipper ut rundt 15 millioner tonn CO₂ årlig, rundt en fjerdedel av Norges utslipp.

Sektorens utslipp har steget med nær 80 prosent siden 1990, og det meste av utslippene kommer fra gassturbiner på plattformene som produserer varme og strøm.

Hvis oljebransjen får sitt eget fond, finansiert av CO₂-avgiften, vil statlige Enova kunne bruke sine penger på å omstille Fastlands-Norge, argumenterer MDG og SV.

Kritisk energiminister

Komiteen baserer sin innstilling i saken på et brev fra olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp), som også tilråder å skyte ned forslaget.

«Representantforslaget innebærer en omgåelse av det finanspolitiske rammeverket, som sier at statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten skal gå uavkortet til Statens pensjonsfond utland», skriver Freiberg.

«Representantforslaget bryter med loven om Statens pensjonsfond og ville kreve endring av loven», legger Freiberg til.

Freiberg påpeker at CO₂-kvoter og CO₂-avgift er de viktigste virkemidlene i klimapolitikken på norsk sokkel, og at Norge også har virkemidler til å støtte klimatiltak gjennom Enova.

«Etablering av et CO₂-fond for utslippsfri olje- og gassproduksjon vil ikke bidra til mer effektiv oppfyllelse av norske klimaforpliktelser», hevder Freiberg.

Skeptisk til økt CO₂-avgift

Arbeiderpartiet og Senterpartiets medlemmer i komiteen er særlig skeptiske til at De Grønne og SV i sitt forslag legger opp til å øke CO₂-avgiften for oljebransjen.

«Disse medlemmer viser til at et forslag hvor man isolert sett vedtar en ikke nærmere spesifisert økning i CO₂-avgiften, ikke er i tråd med det politiske utgangspunktet hvor man har satt kvotepris og CO₂-avgift i sammenheng», påpeker Ap og Sp.

Oljebransjen betaler CO₂-avgift på sine utslipp, og i tillegg er bransjen med i det europeiske systemet for handel med utslippskvoter. Prisen på disse kvotene har den siste tiden økt til mellom 150 og 200 kroner tonnet.

«Disse medlemmer mener petroleumsnæringen skal ta sin del av norske klimaforpliktelser gjennom kvotesystemet og den nåværende høye CO₂-avgiften», påpeker Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Her kan du lese mer om

 1. Klima
 2. Olje og gass

Flere artikler

 1. Finanskomiteen støtter Sivs forslag: Skjerper kullkravene til Oljefondet

 2. MDG-grep kan gi 70 prosent mer kraft innen 2030: Ønsker enormt havvind-løft

 3. Industrien om milliardstøtte til havvind: – Viktig og godt første steg

 4. Annonsørinnhold

 5. Betalt innhold

  Kort forklart: Hvordan børsrally og svak krone sikret Siv Jensens oljepengebruk

 6. Industri Energi-sjef: – Dette lukter politisk hestehandel