Disse norske oljefeltene står i fare på grunn av lav oljepris

Stupet i oljeprisen har gjort at flere norske olje- og gassfelt kan bli ulønnsomme. Se oversikten her.

Publisert:

Siden sensommeren har oljeprisen bare beveget seg en vei:

Ned, ned og ned.

Minnet om oljepriser over 100 dollar fatet fremstår som ganske fjernt, selv om man ikke skal lenger tilbake enn september for å se en oljepris på et tresifret dollarbeløp.

Fra starten av september til i dag er oljeprisen ned ikke mindre enn 55 prosent – det kan få det til å spøke for flere norske olje- og gassfelt.

Tirsdag morgen stupte prisen på nordsjøolje videre, og er nå nede på 45-tallet Det er første gang siden finanskrisen.

Følg utviklingen i vår Aksjelive!

E24 har hentet inn data fra konsulent- og analysebyrået Rystad Energy på de viktigste olje- og gassfeltene som er under utbygging på norsk sokkel, eller som man har grunn til å forvente kan bli bygget ut.

Vi har koblet dette opp mot den til en hver tid gjeldende oljeprisen, slik at du selv kan følge med på lønnsomhets-skjæringspunktet (break even-pris) for de viktigste fremtidige feltene.

Jo grønnere feltet er i vår grafikk, jo tryggere er økonomien i prosjektet.

Differansen mellom dagens oljepris og antatt break even-pris for feltet oppdaterer seg automatisk. Fremstår det statisk trykk F5.

Tror på utsettelser

– Vi tror noen felt vil bli utsatt, men ikke at de ryker fullstendig. Neste år er det tre-fire potensielt sett spennende prosjekter som kan få grønt lys, sier analytiker i Rystad Energy, Espen Erlingsen, til E24.

Først og fremst har man kjempefeltet «Johan Sverdrup», som har så god lønnsomhet at det vil gå gjennom uansett.

Det er anslått at den gigantiske Sverdrup-utbyggingen kan gi opp mot 51.000 nye arbeidsplasser i Norge.

Deretter har man «Johan Castberg» i Barentshavet. Der jobber man med å redusere kostnadene på feltutbyggingen, og det er en viss spenning rundt fremtiden til dette feltet.

Det er også knyttet usikkerhet til Snorre 2040 – et prosjekt for å forlenge levetiden til Snorre-feltet, der må man vurdere om man skal gå for en ny plattform eller en subsea-løsning.

Førstnevnte vil klare å utvinne mer ressurser, mens en subsea-løsning vil være rimeligere.

Så har man også «Alta»/«Gohta» i Barentshavet i nærheten av «Johan Castberg». Der skal det bores to nye brønner for å se om man kan påvise ytterligere ressurser på feltet.

– Om de er positive blir det et veldig spennende område. Siden det ligger i nærheten av «Johan Castberg» så vil det øke attraktiviteten også for dette feltet.

– Man har også såkalte tie-backs, altså mindre felt som er planlagt knyttet opp til eksisterende nærliggende felt. Det blir spennende å se om disse også får grønt lys, sier analytikeren.

MINDRE PROSJEKTER I FARESONEN: Analytiker i Pareto, Trond Omdal.

Et eksempel på dette er «Gullfaks Rimfaksdalen» der Statoil faktisk tok en investeringsbeslutning og leverte plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene 16. desember.

Ikke grønt lys i dag?

Også Statoil- og oljeanalytiker i Pareto, Trond Omdal, mener det kan være risiko for en del prosjekter med dagens oljepriser.

– Det er en del mindre funn som det er risiko for med dagens oljeprisnivå, sier Omdal til E24.

– Og senfase-prosjekter som det nylig utsatte «Snorre 2040» er også i faresonen ved vedvarende lave oljepriser, uttaler han.

Også felt som man allerede er godt i gang med å bygge ut hadde muligens ikke fått tommelen opp i dagens prisklima, gassfeltet «Aasta Hansteen» som skal i produksjon i 2017 er ett av dem.

– Det er ikke sikkert at eksempelvis «Aasta Hansteen» hadde fått grønt lys i dag. Statoils nedsalg i feltet forteller jo at lønnsomheten i prosjektet er marginal med mindre man ser en utbygging av andre gassfelt i området.

– Fare for underinvestering

Men Omdal mener det er en større fare for at fokus på kostnader og de lave oljeprisene fører til at man faktisk ikke investerer nok.

– Bekymringen er at man risikerer at Statoil underinvesterer, og at det er prosjekter som kan ha god lønnsomhet, men som kanskje blir ansett som litt for små, som man ikke bygger ut, eller hvor det er tidskritisk å tilknytte nye felt eksisterende infrastruktur før nedstengning.

– Faren er til stede, da Statoil nå fokuserer mye på kapitaldisiplin og trekker ned investeringene sine.

Har troen på fremtiden

Omdal er likevel optimistisk på vegne av norsk sokkel og mener at utsiktene er gode.

– Da Johan Sverdrup kommer i drift, ved siden av «Johan Castberg», vil dette sammen med eksisterende felt bidra til en ny vekst, så er spørsmålet om den blir så sterk som vi tidligere har opplevd.

Det har vært spekulasjoner om «Johan Castberg» vil være lønnsomt å bygge ut, men Omdal føler seg sikker på at feltet i Barentshavet vil bygges ut og venter seg en plan for utbygging og drift for feltet i første halvår 2016.

Erlingsen i Rystad Energy tror at selv om noen felt blir satt på vent så kan de bli interessante igjen på et senere tidspunkt.

– Vi tror noen prosjekter blir lagt i skuffen, men på lengre sikt mener vi oljeprisen skal opp igjen grunnet etterspørselsfaktorer og da vil en del felt eventuelt bli interessante igjen.

Les også

– De eneste som kan gjøre noe, er Opec

Les også

Saudiarabisk prins: – Oljeprisen skal enda lenger ned

Les også

Goldman Sachs kutter oljeprisanslag med 38 dollar

Publisert:
Gå til e24.no