Norske nøkkeltall

Oljeselskapene nedjusterer investeringsanslag

SSBs investeringsundersøkelse viser at oljeselskapene har gått fra å vente en liten investeringsvekst før sommeren til en marginal nedgang nå. Leteaktiviteten har derimot tatt seg opp igjen etter coronaknekken.

Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet.
  • Camilla Knudsen
Publisert:

Statistisk sentralbyrås oljetellingen for tredje kvartal viser at oljeselskapene nedjusterer investeringsanslagene marginalt både for 2021 og 2022, sammenlignet med tellingen som ble gjort for tre måneder siden.

Nå anslås investeringene til 181,5 milliarder kroner i år, mot tidligere 181,9 milliarder kroner.

«Utviklingen har gått fra indikasjoner på en liten vekst i forrige undersøkelse til en marginal nedgang nå», skriver SSB.

For 2022 lyder anslaget nå på om lag 142 milliarder kroner, ned fra 142,8 milliarder.

Det er spesielt anslagene for feltutbygging som bidrar til den indikerte nedgangen for 2022, med 16 prosent lavere anslag enn tilsvarende tall for 2021.

Nedgangen har sammenheng med at flere utbygginger ferdigstilles i 2021 eller tidlig i 2022.

Investeringsfallet blir imidlertid dempet av at anslagene til letevirksomhet antyder en oppgang til neste år.

Leteaktiviteten har tatt seg opp i år igjen, etter kraftig kutt i 2020 som følge av oljeprisfall knyttet til coronapandemien.

Oljeinvesteringsanslag registrert i tredje kvartal samme år.

Mange nye investeringsplaner neste år

Utbygginger kommer med i investeringsundersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene.

Det er ventet at det blir levert PUD på noen flere prosjekter i år, blant annet Frosk og Tommeliten Alpha. Disse vil ha høyere investeringer til neste år enn i år, og vil komme med i senere undersøkelser.

I tillegg forventes det at det leveres PUD på svært mange prosjekter til neste år, fordi Stortingets skattetiltakspakke fra i fjor gir gunstig beskatning for alle utbyggingsinvesteringer som det leveres PUD på før utløpet av 2022.

De aller fleste av disse prosjektene planlegger også oppstart sent til neste år og vil derfor ha relativt lave investeringer i 2022, men høyere i de kommende årene.

Handelsbanken-økonom Marius Gonsholt Hov sier dagens tall grovt sett er på linje med Norges Banks anslag.

I tråd med Norges Banks syn

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov tror ikke dagens telling påvirker Norges Banks renteutsikter i særlig grad. Han peker på at undersøkelsen grovt sett er i tråd med sentralbankens utsikter.

SSBs tall viser et fall på 1,6 prosent i år og 4,4 prosent neste år, men Gonsholt Hov tror at fallet neste år kan bli større etter hvert, noe også SSB påpeker.

– Kort fortalt er dette historien om at vi har en nedgang i oljeinvesteringen igjen, men at det ligger an til en kraftig rekyl med tosifret vekst fra 2023, sier han.

Dagens rentebeslutning som kommer klokken 10, vil trolig dreie seg mest om det korte bildet, tror økonomen.

– Vi tror Norges Bank vil holde renten uendret i dag, og si at de ser for seg renteheving fra september, sier han.

SSB: Marginal nedgang i oljeinvesteringene i 2021
Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norske nøkkeltall
  2. Oljeinvesteringer
  3. Norsk sokkel
  4. Olje

Flere artikler

  1. Oljeselskapene hever investeringsanslagene

  2. Detaljhandelen faller for andre måned på rad i juli

  3. Norges Bank om olje og gass: Venter dempet investeringsfall i 2022

  4. Største shoppefall siden desember 2020

  5. Dette skjer denne uken: - Forventer ikke store signaler fra Norges Bank