Staten fikk inn 78 mrd. på strøm i fjor: Energi Norge foreslår strømfond

Staten dro inn 77,7 milliarder kroner på strøm i fjor, opp fra 50 milliarder i normalåret 2019, ifølge Energi Norge. De foreslår å etablere et eget strømfond for å sikre levelig strømpris utover 2020-tallet.

Dette er en kraftlinje nord i Oslo.
Publisert:

Da Norge på 90-tallet opprettet Oljefondet, var det et sentralt mål å jevne ut svingningene i energiprisene og sikre stabil bruk av oljepenger over tid.

Etter vinterens prissjokk foreslår Energi Norge å etablere et statlig strømfond basert på inntekter fra kraftbransjen.

Da kan pengene brukes til å jevne ut strømprisene for folk, i et tiår hvor prisene er ventet å variere mye.

Administrerende direktør Knut Kroepelien i bransjeorganisasjonen Energi Norge.

Forslaget skal presenteres på Energi Norges vinterkonferanse torsdag, og er ment å kunne erstatte strømstøtten som ble hasteinnført i vinter.

Solid inntektshopp for staten

I fjor tjente staten hele 77,7 milliarder kroner på strøm, viser regnestykker Thema Consulting har laget for Energi Norge. De baserer seg blant annet på anslag fra Finansdepartementet og Energi Norge.

Hvis tallene er korrekte, så tjente staten i fjor om lag 28 milliarder kroner mer på strøm enn i normalåret 2019, og mer enn dobbelt så mye som i det uvanlig billige strømåret 2020.

Prisene var uvanlig høye i 2021, og gassmangel i Europa har ifølge NVE mye av skylden.

Statens inntekter fra strøm var på nær 50 milliarder kroner i 2019 og om lag 35 milliarder i 2020, ifølge tallene fra Thema. Pengene kommer blant annet fra grunnrenteskatt, merverdiavgift, elavgift og arbeidsgiveravgift i kraftbransjen.

– I en situasjon med knapphet på energi i Norge og landene rundt oss, så får vannkraften en høy verdi. Norge har tradisjon for å føre den ekstra avkastningen tilbake til fellesskapet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge til E24.

PS! Regner man også med kommuner og fylker, så tjente det offentlige nesten 94 milliarder kroner på strøm i fjor, ifølge Energi Norge. I 2019 var dette tallet på nær 63 milliarder, mens tallet i 2020 var på om lag 46 milliarder kroner.

Staten deler ut strømstøtte

Staten har forsøkt å gi noe tilbake til strømkundene etter prissjokket i vinter. I vinter vedtok Stortinget ulike former for strømstøtte på totalt rundt 15 milliarder kroner for desember til og med mars.

– En god del av den ekstra avkastningen blir nå tilbakeført til befolkningen gjennom kutt i elavgiften og strømstøtten. Ifølge våre beregninger er folks strømregninger for januar, februar og mars ikke så mye høyere enn normalåret 2019, sier Kroepelien.

Det har vært diskutert om ordningene var generøse nok og om de måtte forlenges. Nå skal strømstøtten forlenges med ett år, og den totale regningen er uviss. Energi Norge støtter forlengelsen, men etterlyser en mer langsiktig løsning.

– Vårt forslag er å sette opp et fond for grunnrentebonus, sier Kroepelien.

Ønsker statlig strømfond

Energi Norge mener et eget fond vil kunne ta inn noe av det som staten får inn i grunnrenteskatt fra kraftbransjen, og betale det ut igjen til folk i form av en bonus.

– Strømstøtten nå i vinter vil koste i størrelsesorden 15-20 milliarder, og et slikt fond ville kunne være i den størrelsesorden, sier Kroepelien.

Han mener at folk bør se hvor mye strømmen faktisk koster, fordi høye priser forteller dem at de bør spare på strømmen. Så kan de heller få penger som kan betale regningen, eller spare strøm og bruke pengene på noe annet.

– Det er uheldig hvis man ikke får noe signal til kundene når det er høye priser om at det er klokt å spare på strømmen. Nå tar staten en del av den regningen, og det har vært nødvendig, men samtidig tar dette bort noe av prissignalet til kundene, sier han.

Grense på 70 øre

Energi Norge sier at prisene vil kunne holde seg høye frem mot 2030, og at de vil kunne svinge mye. De mener at folk bør få utbetalt penger for eksempel når strømprisen overstiger 70 øre kilowattimen.

– Dette ville gi forutsigbarhet og trygghet for befolkningen i perioder med ustabile priser, og høyere oppslutning om det grønne skiftet, sier Kroepelien.

Han er også opptatt av den sosiale profilen på en slik ordning. Dagens strømstøtteordning tar ikke hensyn til folks inntekt, men staten gir ekstra bostøtte til noen av dem som har aller dårligst råd.

– Det er ikke Energi Norges oppgave å bestemme hvilken sosial profil man har på et slikt fond, men en fast grunnrenteutbetaling vil kunne få en betydelig sosial profil ved at mindre boenheter får samme beløp som store villaer. Dette kan også fordeles ut fra disponibel inntekt, hvis det er ønskelig, sier Kroepelien.

– Skal evalueres

Marianne Sivertsen Næss (Ap) tar over som leder i Stortingets energi- og miljøkomité etter at Terje Aasland ble olje- og energiminister.

Marianne Sivertsen Næss (Ap) er tidligere ordfører i Hammerfest, og er nå leder i Stortingets energi- og miljøkomité.

Hun er fornøyd med dagens strømstøtte, men fremhever at ordningen skal evalueres. Regjeringen har også satt ned en egen energikommisjon for å se på kraftsystemet fremover.

– Jeg mener modellen for strømstøtte som vi allerede har innført både er omfordelende, og gir trygghet i dagens usikre situasjon i energimarkedene. Den er også innrettet slik at det skal lønne seg for husholdningene å gjøre energieffektive valg, skriver Næss i en melding til E24.

– Så skal den innførte strømstønadsordningen og de andre tiltakene evalueres etter vinteren, skriver hun.

Les også

Huseierne etterlyser mer langsiktig plan for høye energipriser

– Ønsker å utrede

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) har presset på for en mer generøs ordning, og mener at strøminntektene på nesten 78 milliarder kroner i fjor viser at staten har økonomisk handlingsrom.

– Dette viser jo at det er mulig for oss å gi mer penger i støtte til befolkningen, og få på plass en mer rettferdig støtteordning slik vi har foreslått, sier Haltbrekken til E24.

– Hva tenker du om et slags fond som løsning?

– Dette er blant de tingene vi ønsker å utrede, sier han.

Men det Haltbrekken først og fremst ønsker er sterkere statlig styring for å sikre lave priser, for eksempel gjennom å etablere selskapet Statstrøm.

– Det er litt håpløst å måtte basere strømpolitikken vår på varige støtteordninger. Der er vårt forslag om et statlig organ som kjøper inn strøm på langvarige kontrakter for forbrukerne én måte å gjøre det på, sier Haltbrekken.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).
Les også

SV vil ha «Statstrøm» – foreslår å legge ned store deler av strømsalgsbransjen

– Bør vurderes nærmere

Også stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H) er åpen for å se på Energi Norges forslag om et strømfond og utbetaling av strømbonus.

– Det er i hvert fall noe som bør vurderes nærmere, sier Astrup til E24.

Stortingsrepresentant Nikolai Astrup (H).

Han vil evaluere strømstøtten og se på hvordan den kan forbedres, og ser frem til å få mer informasjon om hva strømstøtten vil koste.

Høyre har særlig vært opptatt av å sikre strømstøtte også til mindre bedrifter som sliter med høy strømpris, men regjeringen har så langt avvist dette.

– Vi har foreslått noe høyere støtte enn det regjeringen har lagt opp til. Men det viktige nå er at folk får en forutsigbarhet for at staten vil stille opp også fremover. Derfor var det bra at regjeringen forlenget støtteordningen til 2023, sier Astrup.

Les også

Slik blir regjeringens energikommisjon

Publisert:
Gå til e24.no