Heimevernet skal hjelpe politiet ved flere olje- og gassanlegg

Gasslekkasjene i Østersjøen gir stadig flere ringvirkninger: Heimevernet skal nå hjelpe politiet med beredskapen ved flere norske landanlegg for olje og gass.

FÅR HJELP: Politiet skal nå få hjelp av Heimevernet til beredskapen ved Kårstø anlegg på Tysvær i Rogaland. Her behandles gass før den sendes videre.
Publisert:

Beredskapsdirektør Tone Vangen i Politidirektoratet sier til VG at de hadde kontakt med alle politidistriktene på fredag, før de ba Forsvaret om bistand.

– Vi har bedt om bistand fra Heimevernet. Det er naturlig at det er de vi ber om bistand fra når det gjelder kritisk infrastruktur på land, sier Vangen til VG.

Herfra er det politimesterne i de ulike distriktene som har kontakt direkte med Forsvaret om hva de trenger hjelp til.

Stabssjefene i Sør-Vest, Vest og Møre og Romsdal politidistrikt sier alle at de nå skal få hjelp fra Heimevernet med vakthold og beredskap rundt landanlegg for olje og gass.

Slike anlegg er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen i Norge, som er viktige elementer for at samfunnet skal fungere.

Sikkerheten og beredskapen rundt dette er skjerpet etter lekkasjene i gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen og droneobservasjoner i Nordsjøen og ved norske kraftanlegg.

Oppgaven ligger midt i kjernen av Heimevernets kompetanse, som er å beskytte sivil og militær infrastruktur.

De er en del av Norges forsvars beredskaps- og innsatsstyrke, og består av 40.000 soldater fordelt på 11 ulike distrikter.

Heimevernets avdeling på Vestlandet har sendt ut en varsling til sin innsatsstyrke.

– Disse har svært hurtig reaksjonsevne og kan være klar på kort tid om situasjonen krever det, opplyser sjef for Bergenhus Heimevern-distrikt 09, Christoffer T. Knutsen.

Trer i kraft kommende uke

Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal er distriktene som per nå er mest aktuelle for å få HV-bistand, sier beredskapsdirektør Vangen i Politidirektoratet.

– Men dette er en situasjon som hele tiden er under utvikling, understreker hun.

– Når kommer de for å bistå dere?

– Det har jeg ikke eksakt informasjon om, men det vil tre i kraft så fort som mulig i den kommende uken, sier hun.

BA OM BISTAND: Tone Vangen er beredskapsdirektør i Politidirektoratet, som ba Forsvaret om bistand på vegne av de ulike politidistriktene. Bildet ble tatt mens hun var Politimester i Nordland.

Heimevernet: – Evne til å respondere raskt

Oberstløytnant Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet kan foreløpig ikke bekrefte om det allerede har gått ut innkallinger til soldater.

– Forsvaret planlegger nå hvordan vi kan bistå politiet med det de har behov for, sier oberstløytnanten til VG.

Han sier at det å passe på samfunnskritisk infrastruktur er kjente områder for Heimevernet, og noe de øver på til vanlig.

– Når, hvor og hvordan vi gjør det kan vi ikke gå inn på nå, men vi skal komme tilbake med mer informasjon, sier Grosberghaugen.

– Hvor raskt er planen for hvordan dere skal hjelpe politiet klar?

– Heimevernet har evne til å respondere raskt. Så fort vi får melding om å starte, vil vi gjøre det, sier han.

Skal få hjelp i morgen

I Tysvær i Rogaland skal Heimevernet bistå politiet med beredskapen ved anlegget Kårstø Gassbehandlings- og kondensatanlegg, sier stabssjef Håkon Strand i Sør-Vest politidistrikt til VG.

– Vi har bedt om bistand fra Heimevernet. Det blir iverksatt i morgen, sier Strand.

Han vil ikke gå inn på flere detaljer rundt hva de har bedt om eller skal bistå med.

Sør Øst politidistrikt opplyser til VG at de ikke har bedt om bistand fra Forsvaret, og at politiet har stående oppdrag på Esso Slangetangen.

VIL BLI VOKTET: Ved Kårstø prosessanlegg skilles gassblanding før den sendes derfra via rør eller skip.

I Møre og Romsdal bekrefter visepolitimester Ingmar Farstad til VG at de lokalt nå rigger til for bistand fra Heimevernet.

Farstad sier politiet har sikring av «noen objekter» som har betydning for petroleumsnæringen i hans distrikt, men at han ikke vil gå konkret inn på alle anleggene det dreier seg om.

– Vi har flere landbaserte anlegg i Møre og Romsdal. Det er ingen hemmelighet at Nyhamna er sentral, sier han.

Tjeldbergodden industrianlegg ligger også i distriktet, i Aure kommune.

ANLEGG PÅ LAND: Nyhamna prosessanlegg i Aukra kommune. Herfra eksporteres gass.

– Per i dag er det politiet som har vaktholdet, men vi har sendt en anmodning om bistand til forsvaret om hjelp til dette. Det driver vi lokalt og rigger til nå, sammen med heimevernsdistrikt 11, sier visepolitimester Ingmar Farstad.

Fra før er det kjent at Vest politidistrikt har bedt Forsvaret om bistand ved Kollsnes, og de har fått beskjed om at Heimevernet skal bistå, sier stabssjef Gustav Landro til BT. De har også bedt om bistand ved anlegget på Mongstad hvis behovet for vakthold blir langvarig.

Politiet i Finnmark opplyser til VG at de vil ikke gå i detaljer rundt sikringstiltak som er iverksatt og som vil bli det, ved Melkøya-anlegget utenfor Hammerfest.

– Vi kan raskt sette inn tiltak, opplyser stabssjef i Finnmark politidistrikt, Tarjei Sirma-Tellefsen.

– Vi har ikke mottatt noen anmodning her i nord, så vidt meg bekjent, men vi er klare hvis politiet ber om det, sier oberstløytnant Bernt Normann Lockert, som leder Finnmark heimevernsdistrikt 17.

På Melkøya mottas og prosesseres naturgass fra Snøhvitfeltet i Barentshavet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om