– Det er helt klart en anti-olje og gass-atmosfære nå

Oljebransjen merker at stadig flere investorer spør dem om hvordan de skal håndtere klimaspørsmålet, men de frykter ikke kapitalskvis av den grunn. Lundin-sjefen vurderer fornybarinvesteringer.

Konsernsjef Alex Schneiter i Lundin Petroleum
Publisert:

HOLMENKOLLEN (E24): – Det er ingen tvil om at investorene foretrekker grønn energi, sa konsernsjef Christian Jomaas i Pareto da han inntok podiet som første taler på meglerhusets årlige olje- og offshorekonferanse onsdag.

Konferansen samler olje- og offshoretopper fra hele verden på Holmenkollen Park i Oslo.

Som eksempel trakk han frem en graf som viste at mens etterspørselen etter rigger har økt, så har aksjekursene til riggselskapene falt kraftig siden fjorårets konferanse.

Flere oljeselskaper har også vært under press i aksjemarkedet. Equinor-aksjen er fortsatt i minus for året, selv med utbyttene, mens det finnes unntak som Lundin Petroleum. Den aksjen er opp over 40 prosent i år.

Presset som rigg- og andre oljerelaterte aksjer har vært under skyldes flere faktorer, som endringer i olje- og gasspriser samt at oppturen i riggmarkedet har tatt lengre tid enn ventet, men det er også et miljøelement.

– Investorenes fokus på ESG (klima og bærekraft, journ.anm.) har vokst enormt. I år vil andelen av midlene forvaltet av hedgefond som har ESG-krav på seg øke fra 42 til 58 prosent, sa konsernsjef Kristian Johansen i seismikkselskapet TGS under sitt innlegg.

Men selv om aksjemarkedet har vært krevende, så er det full fart på mange områder:

– Oljeselskapene fortsetter å sanksjonere nye prosjekter, og tempoet øker. Det er fordi oljeselskapene tjener penger på dagens prisnivå, sa Tormod Høiby, sjef for investment banking i Pareto, og fortsatte:

– Og hva trenger oljeselskapene da, jo subsea-utstyr. Totalt subsea-salg i første halvår var 14 milliarder dollar. På årsbasis tilsvarer det nivået vi så på toppen (før oljebremsen, journ.anm.).

Lundin vurderer fornybarinvesteringer

Konsernsjef Alex Schneiter i Lundin Petroleum var hovedtaleren på årets konferanse og han har nylig vært på investormøter i både USA og i London.

Han forteller at mens klima- og bærekraftsspørsmålet har vært på agendaen blant investorer i Europa en stund, så begynner man også å få stadig flere spørsmål om dette i USA.

– Det er helt klart en anti-olje- og-gass-atmosfære nå, men det tror jeg vil endre seg, for folk vil forstå at olje og gass er her for å bli, og det er en del av løsningen, sier Schneiter til E24 etter innlegget sitt.

Han mener at investorene vil ha flere, klare valgmuligheter fremover. De kan investere i fornybar energi og et spekter fra mer til mindre bærekraftige petroleumsselskaper.

Selv mener han Lundin scorer svært godt som oljeselskap, blant annet gjennom at både Johan Sverdrup- og Edvard Grieg-feltene elektrifiseres.

– Bærekraftsspørsmålet vil bare bli viktigere og viktigere. Vi har blant de laveste utslippene per fat, sier han og peker på at evnen man har til å automatisere og ta i bruk ny teknologi også vil skille gode fra dårlige selskap.

– Ser etter måter å redusere karbonavtrykket

– Hvis man ikke tar de nødvendige grepene på disse områdene vil man over tid død ut. Dette er ikke på noen måte slutten for olje- og gassindustrien, men det er et varseltegn om at man må omfavne endringene som skjer, fortsetter Lundin-sjefen.

Mens Equinor har byttet navn (fra Statoil) og igangsatt en stor satsing på fornybar energi innen sol og vindkraft, så har selskaper som Aker BP og Lundin holdt seg til olje og gass. Lundin-sjefen åpner for at også de kan investere i fornybar energi:

– Vi vil nok si at vi alltid vil være et olje- og gasselskap, men vi ser alltid etter måter å redusere karbonavtrykket vårt, sier Schneiter, og fortsetter:

– Det kan kanskje være et argument om at det kan være logisk å oppveie det enorme kraftforbruket vi har fra strømnettet på land for å få strøm til plattformene. Det kan lede oss til investeringer i fornybar.

Det han referer til er investeringer i kraftproduksjon eller -produsenter på land. Han understreker at dette eventuelt vil skje som et ledd av selskapets kjernevirksomhet. Det er altså ikke snakk om uavhengige og selvstendige fornybarsatsinger.

– Her kan du komme til å se at Lundin Petroleum foretar seg noe, sier Schneiter om mulige fornybarinvesteringer.

Finansdirektør Lars Christian Bacher i Equinor

Finansdirektør Lars Christian Bacher i Equinor var også blant talerne på konferansen onsdag, og han fortalte blant annet om selskapets nylig annonserte tilbakekjøp av aksjer for opptil 45 milliarder kroner – noe som har gitt aksjekursen et løft.

– Vi har sagt at om lag 15 til 20 prosent av investeringsbudsjettet vårt i 2030 vil ligge innen fornybar. Men det er ikke et volummål som vi skal nå ukritisk, for investeringene må levere en avkastning, sa Bacher til forsamlingen om satsingen på sol- og vindkraft.

Overfor E24 sier Bacher at Equinors analyser av aksjemarkedet tilsier at presset på oljerelaterte aksjer skyldes at generalistene blant investorene trafikk seg ut under oljebremsen, og at de ikke er tilbake ennå.

– På denne tiden i fjor snakket mange om at oljeprisen skulle over 100 dollar per fat igjen, og da var nok mange av generalistene nesten på vei inn igjen, men så kom det et nytt oljeprisfall, sier Bacher.

– Jeg tror mange investorer som ikke er spesialiserte sliter med å forstå når og hvor man skal investere, fortsetter han.

Han sier at han i møter med investorer opplever alt fra dem som er veldig opptatt av bærekraft til de som ikke bryr seg i det hele tatt. Dette gjelder særlig utenfor Europa og Nord-Amerika.

Frykter ikke kapitalmangel

Selv om flere investorer ser ut til å vegre seg for å investere i olje, tror ikke oljetoppene E24 har snakket med at virksomheten på norsk sokkel vil merke det gjennom dårligere rentevilkår eller at de får vanskeligheter med å finne finansiering.

– Kan bransjens finansiering bli dyrere hvis investorene vegrer seg for å investere i petroleum?

– Vi får de beste vilkårene fordi vi har Johan Sverdrup-feltet som en stor forsikring for bankene. Men det er banker som BNP Paribas som har sagt de ikke vil låne penger til tjæresand og skiferolje. Andre banker kan gå lenger. Så den type aktører kan slite og kan bli tvunget til å gå i høyrentemarkedet, sier Schneiter.

– Men for oss kan finansieringskostnadene gå ned. Vi kan for eksempel få tilgang til grønne obligasjoner hvis vi investerer i fornybar energi. Så det er muligheter hvis man omfavner fremtiden, sier Schneiter.

Equinors finansdirektør tror noen investorer vil holde seg unna, men frykter ikke kapitalmangel for bransjen:

– Men det er nok penger i verden. Ser man på den avkastningen mange oljeselskaper representerer, så er den enormt stor. Bare se på hvor mye av utbyttet som betales ut via London-børsen som kommer fra oljeselskapene og hvor mye skatteinntekter bransjen genererer i Norge og i andre land. Det er enormt, sier Bacher.

– Vi har i hvert fall tilgang på de pengene vi trenger, legger han til.

Les også:

Les også

Oljetoppene møtes på Pareto-konferansen: – Har helt klart vært et tøft år

Les også

Oljebransjen møtes til konferanse: Pareto jekker ned anslaget på oljeprisen

Publisert:
Gå til e24.no