Aker BP melder om utgifter og nedskrivninger på 856 mill.

Oljeselskapet tar et nytt tap på et felt og må gjøre reparasjoner på et annet. Samtidig er det duket for en kjempevekst i månedene fremover med oppstart på både Valhall Vestflanken og Johan Sverdrup.

Konsernsjef Karl Johnny Hersvik i Aker BP. Arkivbilde.
Publisert:

Oljeselskapet Aker BP melder mandag formiddag om utgifter og nedskrivninger på totalt 94 millioner dollar, tilsvarende 856 millioner kroner i tredje kvartal.

Selskapets aksje er ned 4,51 prosent på Oslo Børs ved 10-tiden, etter et tydelig fall i etterkant av meldingen.

Av den totale summen er 80 millioner dollar relatert til en nedskrivning av «teknisk goodwill».

Selskapet opplyser at det ikke kan føre skattefradrag av nedskrivningen. Dette bidrar til at Aker BP regner med en effektiv skattesats på «godt over 100 prosent» i tredje kvartal. De faktiske skatteutbetalingene i kvartalet endte på 106 millioner dollar, noe selskapet sier er på linje med det de har anslått tidligere.

Kuttet prognoser på Ula

Aker BP opplyser ikke hvilket felt de tekniske nedskrivningene knytter seg til, men etter det E24 erfarer er det snakk om Ula-feltet.

I første kvartal gjorde Aker BP en annen nedskrivning på Ula-feltet på 68,9 millioner dollar og legger man de to til sammen har Aker BP skrevet ned feltet med om lag 1,35 milliarder kroner i år.

I første kvartal var det endringer i kostnads- og produksjonsprofilene for Ula-området (inkludert nye utbygginger) som medførte at man skrev ned verdiene.

Hva som har ført til at Aker BP gjør nye nedskrivninger i Ula-feltet er ikke klart. I tillegg til prognoser for kostnader og produksjon kan også oljeprisprognoser ligge til grunn for endringen.

Aker BP ønsker ikke å kommentere hvor nedskrivningen er tatt og viser til at selskapet skal legge frem resultatene for tredje kvartal tirsdag den 22. oktober.

Lavere produksjon enn ventet

Aker BP melder at produksjon var på 146.100 fat oljeekvivalenter per dag i tredje kvartal, opp fra 127.300 fat per dag i kvartalet før. Sammenlignet med samme periode i fjor er produksjonen ned fra 150.600 fat per dag.

Det er særlig Alvheim-, Skarv- og Ula-feltene som trekker produksjonen ned, mens Valhall-feltet bidrar til vekst, sammenlignet med tredje kvartal i fjor.

Den samlede produksjonen er noe lavere enn planlagt, i hovedsak på bakgrunn av utsettelse av «stimulering» og produksjonsstart fra nye brønner på Valhall-feltet. Det skal imidlertid ha vært satt på ekstra innsats for å få fortgang i arbeidet.

Forsinkelsen endrer ikke reservene til selskapet, men endrer tidspunktet for når fatene blir produsert og gir inntekter.

Samtidig er det duket for en kraftig vekst for Aker BP fremover, først og fremst fordi det gigantiske Johan SVerdrup-feltet kom i produksjon i starten av oktober.

Aker BP venter også at Valhall-feltet vil bidra til en betydelig vekst fremover. Selskapet har akkurat ferdigstilt utbyggingen av satellitten Valhall Vestflanken og har nå en rekke brønner både der og på hovedfeltet som står klare til å bli satt i gang.

Alvheim-reparasjon kostet 127 millioner

Videre melder oljekjempen om kostnader knyttet til reparasjoner på Alvheim-feltet på 14 millioner dollar, tilsvarende 127 millioner kroner. Selskapet opplyser at disse kostnadene vil bli lagt til produksjonskostnader i tredje kvartal, og åpner samtidig for at det kan komme forsikringsutbetalinger senere.

I regnskapsrapporten for andre kvartal opplyste Aker BP om problemene med undervannsmodulen der flere stigerør og navlestrenger (kabelsammenstillinger) er koblet på.

Feilen på en av koblingene på rammen ble oppdaget under en årlig inspeksjon med en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV). Selv om MWA-enheten er sikret så har man måttet stenge produksjonen på de tilhørende brønnene på Vilje- og Kameleon Øst-satellittene.

Selskapet opplyste at de økte produksjonen fra andre brønner for å oppveie for bortfallet mest mulig.

Les også

Les også: Unntakstilfelle kan føre Aker BP over på britisk sokkel

Resultatvarselet fra Aker BP
Les på E24+

Børsprofil: Denne gangen er det bra at Aker Solutions er på dypt vann

Publisert:
Gå til e24.no