Tre av fire brønner var tørre: Svakt første halvår for norsk oljeleting

Kun seks av 22 undersøkelsesbrønner ga funn i første halvår. 2019 kan bli det nest dårligste leteåret siden 2008.

MYE TØRT: Til tross for mange tørre brønner, vil ikke letedirektøren i Oljedirektoratet si det var et dårlig halvår. Man kan lære av det også, påpeker han.
Publisert: Publisert:

16 av undersøkelsbrønnene hvor leting ble avsluttet i årets første seks måneder var tørre, mens det ble gjort funn i seks stykker.

Ingen av brønnene i Barentshavet Sørøst var en suksess, og også i modne områder var det flere brønner som ikke ga resultater.

– Konvensjonelle letemål er i mange modne områder allerede utprøvd, og selskapene utforsker nå også her nye typer letemål med flere ukjente faktorer. Det er ikke alle disse som virker, og det er derfor ikke noen stor overraskelse at funnraten går noe ned, men det er en viktig læreprosess, sier letedirektør Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Les også

Norges Bank venter høyere oljeinvesteringer i 2019

Ineffektiv leting

Funnene som er gjort har i tillegg for det meste vært relativt små, noe som har vært en trend de siste årene.

Fra de seks brønnene kombinert kan man forvente seg rundt 178 millioner fat oljeekvivalenter.

Det gir et snitt på 8,1 millioner fat oljeekvivalenter per undersøkte brønn, inkludert de tørre.

Tallet er beregnet ved å ta utgangspunkt i at størrelsen på hvert enkelt funn ligger midt i spennet av det foreløpige estimatet.

Hvis resten av året fortsetter på samme måte, vil det bety det nest svakeste leteåret siden 2008.

– Det er for tidlig å evaluere 2019 etter første halvår, leteresultater må sees over noe tid. Men man lærer også av tørre brønner, og små funn kan fremdeles ha stor verdi hvis det ligger i nærheten av eksisterende infrastruktur, fordi de er rimelige å bygge ut, sier Stordal.

Les mer: Oljetoppene frykter for sokkelens fremtid: – Bekymret for 2020-tallet

Lav sannsynlighet for funn

Letedirektøren forventer at det blir boret mer enn 50 letebrønner i år, undersøkelsesbrønner og avgrensningsbrønner kombinert.

Sistnevnte bores for å bestemme utstrekning og størrelse der en undersøkelsesbrønn allerede har vist petroleumsforekomst.

– Selv om funnsannsynligheten på mange letemål er lav, kan oppsiden være stor dersom det blir gjort funn. Det blir spennende å følge resultatene fra andre halvår. Vi krysser fingrene, sier Stordal.

LETEDIREKTØR: Torgeir Stordal i Oljedirektoratet.

Det totale antallet letebrønner for 2019 ser ut til å bli om lag 35 i Nordsjøen, 15 i Norskehavet og 6 i Barentshavet.

Aker BP med største funn

Med et funn som er estimert til 141 millioner fat (opptil 208 millioner fat) nordøst for Alvheim-feltet i konfliktområdet Noaka, har Aker BP gjort årets hittil største. Men det ble offentliggjort denne uken, altså ikke i første halvår.

De traff imidlertid best også i denne perioden, med et gass- og oljefunn i prospektet «Froskelår» i Nordsjøen i februar – beregnet til opptil 132 millioner fat oljeekvivalenter.

Fire av de fem resterende funnene er det Equinor som har stått for, der det største er et olje- og gassfunn estimert til å inneholde opptil 63 millioner fat oljeekvivalenter.

Energigiganten har samtidig fem bomskudd.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om