Slik vil han stagge Siv Jensens oljepengebruk

Finansminister Siv Jensen (Frp) må stramme kraftig inn på oljepengebruken, mener et utvalg som hun selv har oppnevnt.

SIER STOPP: Professor Øystein Thøgersen ved NHH leder utvalget som torsdag forteller finansminister Siv Jensen at hun er nødt til å stramme kraftig inn på oljepengebruken.
  • NTB
  • Kristin Norli
Publisert:

– Vi går inn for å strekke bruken av oljepenger utover i tid, sier Øystein Thøgersen, professor ved Norges Handelshøyskole, til Aftenposten.

Thøgersen-utvalget ble nedsatt av regjeringen i oktober, og torsdag får finansministeren overlevert rapporten.

Utvalgsmedlemmene er syv eksperter fra universiteter, Norges Bank, banksektoren, NHO og LO. Mandatet var å utrede praktiseringen av handlingsregelen.

Den fastslår i sin nåværende form at grensen for hvor mye penger politikerne kan ta ut av Oljefondet for å bruke over statsbudsjettet er på 4 prosent av Oljefondets verdi (se faktaboks for mer).

Frps nestleder Per Sandberg jublet da utvalget ble nedsatt:

– Jeg kan garantere at utvalget vil konkludere med at vi trygt kan bruke mer penger enn handlingsregelen, har han sagt til Klassekampen.

Høyres finanspolitiske talsmann Svein Flåtten mente på sin side at utvalget kom til å slå fast at det vil være utelukket å åpne for økt bruk av oljepenger.

Nå viser det seg at utvalget ikke bare vil holde handlingsregelen fast, men også anbefaler regjeringen å stramme inn kraftig på pengebruken der den ligger nå - dette selv om man i årets budsjett legger opp til langt lavere oljepengebruk enn handlingsregelens grense på 4 prosent av Oljefondet.

Bruker mer penger

Så langt i sin tid som statsråd, har finansminister Siv Jensen nemlig ikke vært i nærheten av å bruke så mye av Oljefondet som handlingsregelen tillater.

Men dette henger sammen med at fondet har vokst seg mye større enn man ventet målt i norske kroner.

For selv om Jensen i 2015 legger opp til å bruke «bare» 2,6 prosent av Oljefondet over statsbudsjettet, har bruken av oljepenger økt med 22 milliarder kroner både i 2014-budsjettet og 2015-budsjettet.

Dette er en skummel vei å gå, advarer nå Thøgersen & co.

Utvalget mener 22 milliarder mer i oljepengebruk per år er alt for høyt.

Utvalget anslår at et sted mellom 5–8 milliarder ekstra oljekroner hvert år, er egnet, skriver Aftenposten.

Thøgersen argumenterer også for dette beløpet i en kronikk i Dagens Næringsliv torsdag (krever abonnement).

Innstramminger venter

– En fortsatt rask økning i bruken av oljeinntekter vil gi behov for innstramming i statsbudsjettet i løpet av få år. Det vil skje lenge før utgiftene til en aldrende befolkning øker for alvor. Det kan bli meget krevende, sier Thøgersen til avisen.

Utvalget lister opp ulike scenarioer for hva som kan skje. Fortsetter pengebruken omtrent som i dag de neste årene, vil innstrammingene måtte skje fra senest 2023. Går man ned til en årlig opptrapping på rundt 5-8 milliarder, vil innstrammingen kunne utsettes til 2035.

Et annet alternativ utvalget legger frem, er å kun bruke like mye ekstra oljepenger de neste 12 årene som det utgiftene til helse, pensjon og omsorg vil øke med som følge av eldrebølgen. En slik prioritering vil trolig gjøre store innstramminger unødvendig, skisserer man i rapporten.

Les også

Tror SSB undervurderer krisen Norge står overfor

Må kutte?

Skal regjeringen følge det regjeringsoppnevnte utvalgets råd, betyr det i så fall at den er nødt til å prioritere annerledes enn hittil.

Finansminister Siv Jensen (Frp) får en rapport om oljepengebruk torsdag.

Skal for eksempel 2016-budsjettet pumpes opp med 15 milliarder kroner mindre i oljepenger enn årets budsjett, så er det en sum som er dobbelt så stor som skattelettelsene Jensen forslo i 2015-budsjettet, ifølge Aftenpostens beregninger.

Utvalget mener altså at opptrappingen i bruken av oljepenger ikke kan fortsette som før. Hvis den sittende og framtidige regjeringer fortsetter i samme spor, vil det føre til smertefulle innstramminger i en usikker framtid, heter det i rapporten som legges fram torsdag.

Ingen handlingsregel-endring

Konklusjonen angående handlingsregelen er dermed heller ikke slik Sandberg spådde.

Thøgersen og utvalgskollegene ser ingen grunn til å endre på «4-prosent-regelen», som handlingsregelen for å bruke oljepenger noen ganger kalles.

Følges utvalgets anbefalinger, vil det kunne ta lang til før det brukes så mye som 4 prosent av Oljefondet over statsbudsjettet.

Men det vil i så fall være mer i tråd med den avkastningen som professorene mener fondet vil ha fremover: utvalget anslår nemlig at den reelle, årlige avkastningen i Oljefondet de neste 15 årene vil ligge på rundt 2 prosent.

Les også

Oljefond-sjefen: Urealistisk å klare en avkastning på fire prosent

Kritiske til 4 prosent

I 2012 tok sentralbanksjef Øystein Olsen opp handlingsregelen i sin årstale. Han foreslo å kutte handlingsregelen fra 4 til 3 prosent, og viste blant annet til at fondet ofte ikke leverer fire prisen. Forslaget ble imidlertid raskt og blankt avvist av politikere, inkludert daværende statsminister Jens Stoltenberg.

Sjefen for Oljefondet, Yngve Slyngstad, uttalte så sent som i mars i åOljefond-sjefen: Urealistisk å klare en avkastning på fire prosentr at det er urealitisk å forvente en realavkastning på 4 prosent, slik politikerne har lagt opp til.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Utvalg ber Jensen bremse oljepengebruken

  2. Økonom tror de stagger oljepengebruken

  3. Regjeringen vil vurdere forvaltningen av oljepengene til våren

  4. Mot ny rekord i oljepengebruk fra Siv Jensen

  5. Derfor møtte de sentralbanksjefen og økonomer: – Deler av norsk næringsliv rammes hardt