Oljedirektoratet anslår oljeinvesteringer på 120 mrd.

Nedgangen i oljeinvesteringene anslås til 11 prosent i 2017. Også neste år estimeres det fall før det kommer et moderat oppsving i 2019.

NYE ANSLAG: Oljedirektoratet venter investeringer på 120 milliarder kroner på norsk sokkel i 2017. Her Edvard Grieg-feltet som ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen, 180 km vest for Stavanger. Det ble påvist olje i feltet i 2007, og oljeproduksjonen ble startet opp i november 2015. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 • Anders Park Framstad
 • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

I løpet av fjoråret ble det investert 135 milliarder kroner på norsk sokkel, ifølge rapporten «sokkelåret 2016» fra Oljedirektoratet.

Rapporten viser resultatene av leting og produksjon og gir prognoser for de neste årene.

Investeringene var rundt 50 milliarder kroner lavere enn i toppårene 2013 og 2014. Investeringstallene som oppgis tar ikke med leting slik som SSB gjør i sin investeringstelling.

Anslår 120 milliarder

Nedgangen er ventet å fortsette i inneværende år. Der anslås det investeringer på 120 milliarder kroner, tilsvarende et fall på 11 prosent.

Les også

Nytt rekordår for norsk gass

– Vi regner med en fortsatt nedgang i 2017 og 2018, sier oljedirektør Bente Nyland ved fremleggelsen av rapporten.

Nedgangen fra 2017 til 2018 er anslått til fem prosent. Deretter er det ventet en oppgang, riktignok moderat, i oljeinvesteringene.

saken fortsetter under

12. januar 2017: Oljedirektoratet anslår et varig lavere nivå på investeringene i olje- og gassnæringen.

Etter at større prosjekter er sluttført eller i en avsluttende fase uten at tilsvarende nye store prosjekt er satt i gang har investeringene på felt i drift falt betydelig siden toppen i 2013, ifølge rapporten.

Dette vil også være en bidragsyter til nedgangen de nærmeste årene.

Direktoratet viser blant annet til at felt som Goliat og Ivar Aasen ble satt i produksjon i 2016, mens Gina Krog, Aasta Hansteen, Martin Linge og fase 1 av Johan Sverdrup etter hvert blir satt i drift.

Nye utbygginger

Samtidig er nye utbygginger under evaluering. I tillegg til prosjekt på felt i drift, kommer utbygging av Johan Sverdrup fase II, ifølge rapporten.

Flere nye feltutbygginger ventet å bli besluttet de nærmeste par årene, blant annet Johan Castberg, Snilehorn, Pil, Snefrid Nord og Skarfjell.

Les også

Tror på oljevekst i 2017: Venter dobbelt så mange utbygginger

Det samlede investeringsanslaget for nye utbyggingsprosjekt, der det ventes at plan for utbygging og drift blir levert i år og neste år, er på 175 milliarder kroner. Det vil bidra til at investeringene stiger moderat fra 2018, skriver direktoratet.

Redusert leteaktivitet

Nivået på oljeproduksjonen er betydelig lavere enn i toppårene, men i 2016 økte oljeproduksjonen for tredje året på rad, mens gassproduksjonen holdt seg på rekordnivå.

Men leteaktiviteten falt betydelig. Antallet letebrønner var 36 i 2016 som er 20 færre enn i 2015.

Det ble gjort 18 funn, som er ett mer enn året før.

– Mange av funnene er små, men de fleste ligger nær eksisterende infrastruktur. Det betyr at de raskt kan bli lønnsomme utbygginger hvis de kobles til felt og innretninger som er i drift, sier Nyland i en pressemelding.

Les også

Et skritt nærmere omdiskutert oljeledning i Canada

Les også

Konsulentbyrå: 440.131 oljejobber har forsvunnet

Les også

– I teorien kan man åpne og gå i gang når som helst

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass

Flere artikler

 1. Oljedirektoratet spår kortvarig investeringsboom: – Gir grunn til bekymring

 2. Betalt innhold

  Oljedirektør tror på krevende år for næringen

 3. Ferske tall fra Norsk olje og gass: Venter ny topp i oljeinvesteringer i 2020

 4. Betalt innhold

  Forventer utbyggingsplaner for 175 milliarder i 2017 og 2018

 5. Færre store oljeprosjekter på 2020-tallet: – Det er bekymringsfullt