Equinor-rapport om energiomstillingen: – Går for sakte

Fossilandelen faller i alle de tre scenarioene som Equinor tegner opp i en fersk rapport. Men omstillingsfarten må økes, mener konsernsjef Eldar Sætre.

FOR SAKTE: Den globale energiomstillingen går for sakte, sier Equinor i sin åttende Energy Perspectives-rapport. Selskapet forsøker å vise tre mulige retninger som verdens energiforbruk kan ta frem mot 2050. På bildet slepes en av Equinors flytende vindturbiner fra Stord til vindparken Hywind i Skottland.

Foto: Øyvind Gravås, Equinor
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

Den globale omleggingen til et mer bærekraftig energisystem med lavere klimautslipp går fortsatt for sakte.

Etter at verdens CO2-utslipp hadde stått i ro i tre år, økte utslippene igjen i fjor.

Det påpeker olje- og energigiganten Equinor (tidligere Statoil) i den åttende utgaven av rapporten «Energy Perspectives», som legges frem torsdag.

– Omstillingen går rett og slett for sakte, og farten må økes, sier Equinors konsernsjef Eldar Sætre i forordet til rapporten.

Rapporten sier ikke hva selskapet mener kommer til å skje, men er mer et forsøk på å beskrive hvilke ulike retninger verden kan ta når det gjelder energi, og hva som skal til for å nå de ambisiøse klimamålene i Paris-avtalen fra 2015.

Les også: Statoils klimascenario spår oljefall før 2025

De tre scenarioene i rapporten legger alle opp til at andelen fornybar energi øker, mens fossil energi vil stå for en mindre andel av energibruken i 2050.

Men klimamålene er langt mer oppnåelige i scenarioet der verden klarer å samarbeide om omstillingen, enn i det scenarioet hvor landene krangler seg i mellom.

– Equinor ønsker at den globale energimiksen skal gå i en bærekraftig retning, i tråd med målene som ble utarbeidet i Paris-avtalen, sier Sætre.

Dette er scenarioene

Den ferske «Energy Perspectives»-rapporten tegner opp tre ulike scenarioer for fremtidens energibruk, som er justerte utgaver fra fjorårets rapport:
I Renewal-scenarioet faller det globale energiforbruket etter 2030, mens det flater ut i Reform-scenarioet. I Rivalry-scenarioet fortsetter derimot verdens energibehov å stige frem til 2050, og da når ikke verden klimamålene.

Verden satte seg ambisiøse klimamål i Paris, om å begrense global oppvarming til to grader over førindustrielt nivå, og helst ned mot 1,5 grader.

Tror fossilbruken faller

Alle de tre scenarioene fra Equinor legger opp til fallende andel av fossile brensler som kull og olje i det globale energiforbruket frem til 2050.

Les også

USA skal ha bedt Opec om å pumpe mer olje

Andelen fossil energi i verdens energimiks faller fra 82 prosent i 2015 til 51 prosent i 2050 i Renewal-scenarioet, og i Reform-scenarioet faller den fossile andelen til 70 prosent.

I Rivalry-scenarioet er utviklingen derimot mindre bærekraftig, og de fossile brenslenes andel holder seg fortsatt på 77 prosent av verdens energimiks i 2050.

«Dermed stiller utviklingen i Rivalry-scenarioet spørsmål ved en bred og rask energiomstilling», skriver Equinor.

Oljebruken kan falle dramatisk

Anslagene for oljeforbruket i 2050 varierer fra 59 millioner fat per dag i Equinors mest klimaoptimistiske scenario, til 122 millioner fat per dag i det klimapessimistiske Rivalry-scenarioet.

Det globale forbruket er for tiden på rundt 96 millioner fat per dag.

I en tilsvarende rapport i fjor la forøvrig Equinors mest klimavennlige scenario opp til et oljeforbruk på 65 millioner fat per dag.

(saken fortsetter under figuren)

ULIKE VEIER: Dette er de ulike scenarioene for oljeetterspørsel i Equinors Energy Perspectives-rapport for 2018. I det mest klimavennlige scenarioet bruker verden 59 millioner fat per dag i 2050, mot 122 millioner fat per dag i Rivalry-scenarioet.

Foto: Equinor

Trenger likevel store investeringer

Equinor understreker at selv det laveste nivået i oljeforbruk i 2050 vil kreve betydelige investeringer, fordi global oljeproduksjon har et naturlig fall hvert år.

«Et årlig produksjonsfall på seks prosent gir et behov for å sikre leveranser av 480 milliarder fat fra nye kilder – 30 prosent mer enn hele Opecs leveranser de siste 35 årene», skriver Equinor.

Forskjellene i verdens gassforbruk i 2050 er også meget store i de ulike scenarioene fra Equinor, fra 3.300 milliarder kubikkmeter i det mest klimaoptimistiske fremtidsbildet, til 4.800 milliarder kubikkmeter i det mest klimapessimistiske.

Krevende klimavennlig scenario

De ulike retningene verden kan ta vil spille en viktig rolle for CO2-utslippene globalt, som i Equinors ulike fremtidsbilder varierer mellom 12,5 milliarder tonn og 38 milliarder tonn i 2050.

Globale CO2-utslipp var på rekordhøye 32,5 milliarder tonn i fjor, ifølge IEA.

Verden vil bare kunne slippe ut 816 milliarder tonn CO2 mellom 2017 og 2050 hvis det det mest klimavennlige scenarioet skal oppfylles og togradersmålet skal nås, ifølge Equinor.

Men uten omfattende omstilling brukes dette karbonbudsjettet opp lenge før 2050.

Høyere andel fornybar energi

Mens sol- og vindkraft stod for fem prosent av verdens kraftproduksjon (altså kun strøm) i 2015, vil dette kunne øke til mellom 24 prosent og 49 prosent i 2050, ifølge Equinors regnestykker.

I det mest klimavennlige scenarioet kan strømproduksjonen fra vind- og solkraft vokse til hele 19.600 terawattimer årlig i 2050, anslår Equinor.

Veksten i solenergi har så langt vært formidabel, fra 14.600 megawatt i 2008 til 386.000 megawatt i 2017, understreker selskapet.

Landbasert vindkraft har økt fra 116.000 megawatt til 495.000 megawatt i samme periode. Havvind er fortsatt en nokså liten faktor med bare 19.300 megawatt installert så langt, men også denne sektoren vokser svært raskt.

Luftige muligheter

Ifølge rapporten kan havvind-sektoren vokse til hele 690.000 megawatt i 2050 i det mest klimavennlige scenarioet.

Det skulle tilsi gode muligheter for Equinor, som så langt driver tre havvindparker på til sammen 749 megawatt, men har store planer om å investere mer i havvind.

Rapporten inneholder for øvrig også noe for dem som drømmer om plutselige teknologigjennombrudd, eller frykter en dystopisk fremtid.

Equinor spekulerer nemlig også litt rundt temaer som kolonisering av Mars, faren for globale pandemier og muligheten for at atomfusjon som kraftform endelig kan få et gjennombrudd.

Energy Perspectives legges frem på et debattmøte i Oslo torsdag.

KRAFTIG VEKST: Fornybar energi som sol og vind vokser kraftig i noen av scenarioene i Equinors Energy Perspectives-rapport for 2018. Tallene er oppgitt i tusen terawattimer (TWh), for landbasert vind, havvind og solcellepaneler. Ref, Ren og Riv står for de tre scenarioene Reform, Renewal og Rivalry.

Foto: Equinor
Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Equinor
 2. Olje og gass
 3. Fornybar energi

Flere artikler

 1. Fersk Equinor-rapport: – Energiomstillingen går for sakte

 2. Equinor legger frem fersk energirapport: – Jo lenger vi går i feil retning, jo vanskeligere blir det å omstille

 3. Ferske IEA-anslag frem til 2040: Venter fortsatt høyere oljeforbruk

 4. Betalt innhold

  Klimarapport fra Equinor: – En bærekraftig fremtid blir stadig verre å få til

 5. Miljøverner om Equinors dystre klimascenarioer: – Altfor pessimistiske