Fagforening slakter Riggutvalgets rapport

LOs representant i Riggutvalget trakk seg i utvalgets siste møte. Nå slakter han konklusjonen i rapporten.

- MASSEPSYKOSE I NÆRINGEN: Nestleder i LO Industri, Frode Alfheim, mener det er oljeselskapene, ikke arbeiderne, som utgjør problemet i borevirksomheten.

www.industrienergi.no
Publisert:

Riggutvalgets anbefalinger om hvordan Norge kan spare 1.000 milliarder kroner på bore- og brønnvirksomheten på sokkelen fikk utvalgsrepresentanten fra Industri Energi, Frode Alfheim, til å se rødt.

- Spørsmål om arbeidstid, turnus, sikkerhet og arbeidsmiljø hører ikke hjemme i et offentlig utvalg. Disse punktene er fullstendig useriøse og gjør at hele rapporten fremstår useriøs, sier Alfheim til E24.

Rapporten foreslår å harmonisere regelverket til godkjennelse av rigger på tvers av landene som driver oljeleting i Nordsjøen, og å justere turnusordningene for norske oljearbeidere slik at de blir mer like ordningene på britisk side av Nordsjøen.

LES OGSÅ: Riggutvalget: Norge kan spare 1000 mrd. i Nordsjøen

Slike tiltak kan spare oss for 1.000 milliarder kroner, og det er et forsiktig anslag, står det i dagens rapport.

Trakk seg

Alfheim kjempet for å få disse punktene forkastet fra rapporten, og da han innså at han ikke fikk gjennomslag for dette, trakk Alfheim seg fra hele utvalget.

- Jeg trakk meg i siste utvalgsmøte i juni. Å ta dissens ville ha vært et for svakt signal fra min side, så jeg så ingen annen utvei. Jeg ville ikke sitte som gissel for en slik rapport, sier Alfheim.

Utvalget, som har vært ledet av tidligere Hydro-sjef Eivind Reiten, skriver i sin rapport at det er enorme kostnadsforskjeller mellom virksomheten på norsk og britisk sektor i Nordsjøen.

Dette til tross for at de to sektorene er veldig like på de fleste områder.

Samlede kostnader for en bore- og brønnoperasjon er omtrent 40 prosent høyere på den norske siden, fremgår det av rapporten.

Regningen til skattebetalerne

Alfheim mener spørsmål om arbeidsmiljø og arbeidstid ikke var relevant for Riggutvalget.

- Dette dreier seg om fremforhandlede rettigheter mellom partene i arbeidslivet. Jeg diskuterer av prinsipp ikke slike ting i et utvalg. Dette hører hjemme i lønnsoppgjøret, mellom partene, ikke i dette utvalget, sier Alfheim.

- Men dette dreier seg om enorme summer, og regningen sendes for en stor del til skattebetalerne. Synes du ikke det er relevant å få tallene på bordet?

- Dette har vært godt beskrevet i tidligere utvalg, og tariffavtalene er heller ikke hemmelige. Dette er meget godt belyst som det er.

Skattesystemet for oljevirksomheten på sokkelen er slik at oljeselskapene får skattefradrag for 78 prosent av ekstra kostnader i virksomheten. Dermed sendes regningen av ineffektiv drift videre til skattebetalerne.

Dobbelt så dyrt

Rapporten viser at personalkostnadene for én boreassistent er dobbelt så høye for en rigg i norsk sektor som for en lignende rigg i britisk sektor.

- Er du ikke enig i at turnusordningen i Norge gir enorme ekstrakostnader for norsk borevirksomhet sammenlignet med britisk?

- Det er de enorme konjunktursvingningene som forklarer mye av kostnadspresset på norsk side. Vi burde ha planlagt for en jevnt høy aktivitet i stedet for disse voldsomme toppene.

Summen som antydes kan spares inn, 1.000 milliarder kroner netto, er direkte og indirekte effekter av tiltakene som skisseres, og dette betegner rapporten som et forsiktig anslag.

Sagt på en annen måte koster HMS-ordninger og en gunstig turnusordning, med to uker på jobb og fire uker fri, samfunnet en total sum på 1.000 milliarder kroner, skal man tro rapporten

Aksepterte lønnsnedgang

Alfheim mener folk glemmer at oljearbeiderne også har måttet svelge kameler.

- Vi aksepterte en lønnsnedgang da vi gikk over til turnus med to uker på jobb og fire uker fri. Det tror jeg folk glemmer.

Alfheim er ikke nådig mot tankegangen i oljebransjen i Norge.

- Det er en massepsykose i næringen, selskapene opererer som barn på lille julaften. De vil ha alt de ser og skal overgå hverandre i å tiltrekke seg nytt personell. Det er dette som er utfordringen for norsk borevirksomhet, sier Alfheim.

LES OGSÅ:

Riggutvalget: Norge kan spare 1000 mrd. i Nordsjøen

- Alenelugarer koster 3 mrd.

FN kan innkreve historisk oljeskatt

Oljearbeiderne krever mer lønn

- Vanvittige summer i oljebransjen