TechnipFMC spår enda flere LNG-prosjekter – men tror småprosjekter blir vanskelig å få til uten store kostnadskutt

Appetitten for flytende naturgass (LNG) øker, blant annet på grunn av Kinas etterspørsel. En av verdens største leverandører av LNG-anlegg ser at flere prosjekter er på vei, men tror mye skal til før man klarer å få mindre gassfunn til å bli lønnsomme LNG-utbygginger.

Oljeservicekonsernet TechnipFMC hadde ansvaret for byggingen av den gigantiske flytende gassfabrikken (FLNG) Satu i Malaysia, tilhørende det nasjonale oljeselskapet Petronas. Den flytende produksjonsenheten er 300 meter lang og 60 meter bred og ligger 200 kilometer fra land, øst i Malaysia.

Foto: TechnipFMC
  • Marius Lorentzen
Publisert:

– Vi ser at den neste LNG-bølgen kommer. Vi begynte å snakke om dette for et år siden og da var det lite appetitt for å investere. Vi har sett et prosjekt sanksjonert i slutten av 2018 og ett nå i 2019, og jeg venter at flere prosjekter blir sanksjonert i år og neste år, sier Doug Pferdehirt, konsernsjef i oljeservicegiganten TechnipFMC til E24.

Han peker på at etterspørselen etter gass vokser og at prosjekter med flytende naturgass, kalt LNG, vil måtte igangsettes i år og neste år for å holde tritt med utviklingen.

Det internasjonale energibyrået (IEA) påpekte i fjor hvordan produksjonen og etterspørselen etter gass har økt med rundt 50 prosent siden årtusenskiftet, og at en ny bølge av LNG-prosjekter vil tilføre store mengder ny gass fra 2018 til 2023.

TechnipFMC slapp forrige uke resultatene for fjerde kvartal.

Der uttalte selskapet at det er over 20 LNG-prosjekter som er under vurdering globalt, og at TechnipFMC mener fem av dem, fordelt over fem ikke-navngitte land, er særlig strategisk interessante for dem.

– Kina importerte 40 prosent mer LNG i 2018 enn i 2017. Denne utviklingen har revitalisert markedet etter tre rolige år, sa Pferdehirt på en analytikerpresentasjon.

Selskapets omsetning falt fra 15,1 til 12,6 milliarder dollar, mens resultat etter skatt gikk fra 113,3 millioner til -1,9 milliarder dollar. Det store underskuddet skyldes 2,2 milliarder i engangskostnader, inkludert nedskrivninger i goodwill og verdien av offshoreflåten til selskapet på til sammen 1,7 milliarder dollar.

E24 snakket med Pferdehirt før selskapet offentliggjorde tallene sine.

Av hensyn til pågående prosesser hos kunder vil han ikke kommentere spesifikke prosjekter, men peker på at TechnipFMC så langt har levert 20 prosent av all LNG-kapasitet som er installert i verden.

Det inkluderer det største LNG-toget (anlegget, journ.anm.) i verden, Yamal-prosjektet i Russland. Selskapet har også levert de største flytende LNG-fabrikkene i verden, nemlig Satu-prosjektet til malaysiske Petronas og Shells Prelude-prosjekt i Australia.

– I Mexicogolfen har arbeidsmarkedet strammet seg til og tilgangen til prosjekter er mindre. Vi har valgt å bredde oss ut og jobber nå med LNG-prosjekter i Australia, Mosambik og Yamal i Russland.

Les også

Fra Norge til Danmark, Polen, Baltikum og Finland: Her kommer de nye gassrørene

Mener kostnaden må halveres for å frigi «låst» gass

LNG-teknologiens styrke er at man ikke trenger en rørledning som forbinder gassfeltet med sluttbrukeren. Nedsiden er imidlertid at LNG er kostbart.

Derfor har det så langt vært en forutsetning at man både har et stort nok gassfunn å bygge LNG-anlegget vet, og at man har en kunde som er villig til å betale prisen.

Disse egenskapene til gass gjør at mange energiselskaper ikke er så interessert i å utvikle gassfunn hvis de ikke er store nok.

Mange jobber imidlertid med å finne løsninger for dette for å kunne utvikle mindre gassfunn der det mangler rørledninger. Eni (nå Vår Energi) er blant aktørene som vurderer om man kan bygge et LNG-anlegg til i Finnmark for å få ut gassfunn i området i og rundt Goliat-feltet.

Doug Pferdehirt, konsernsjef i TechnipFMC, avbildet på Pareto-konferansen i Oslo i 2017.

Foto: Brian Cliff Olguin

Både i Barentshavet og andre steder i verden er det gjort gassfunn som foreløpig blir liggende fordi de er for små til å kunne forsvare en utbygging av flytende naturgass.

Det forelpøpig eneste norske feltet der man produserer gass og sender det til markedet som LNG er Equinors Snøhvit-felt i Barentshavet.

– Skjer det en utvikling i teknologi og kostnadsnivå som gjør at man kan realisere mindre prosjekter for å få ut gassreserver som i dag ligger «låst» inne takket være manglende rørledninger?

– Jeg vil ikke si at dagens teknologi og løsninger kan brukes på såkalt «stranded gas». Skal vi få til dette må vi tenke annerledes og kostnaden for å levere gass må ned med så mye som 50 prosent, sier Pferdehirt.

– Vi har snakket med både Equinor og andre aktører om dette og vi mener det kan oppnås. Det er ikke til å legge skjul på at det vil kreve tid og mer teknologiutvikling, fortsetter han.

TechnipFMC-sjefen mener man både må standardisere LNG-teknologien og gjøre om på driftsmodellene for å få ned kostnadene ytterligere.

– Vi er det eneste leverandørselskapet som både har kompetansen om havbunnen (subsea, journ.anm.) og den flytende enheten (LNG-skipet, journ.anm.) og kan se dette i sammenheng, sier han.

Les også: Direktør i oljeservicegigant fikk professorhjelp: Advarer mot General Electric-fellen

Les også

Aksjejubel etter Kværners utbytte-comeback

Feiret toårsdag

Det er nå gått to år siden TechnipFMCs fusjon formelt trådte i kraft, selv om selskapene allerede før dette samarbeidet gjennom subsea-selskapet Forsys Subsea.

– Vi feiret toårsdag 17. Januar, sier Pferdehirt.

– Hva er ditt syn på konsolidering i dag, og da tenker jeg på hele bransjen din. Er det mer appetitt for det eller er bransjen i en annen fase nå enn under oljekrisen?

– Det er noen deler av vår bransje som er modent for konsolidering, og jeg tror det heller vil skje før enn senere. Dette drives enten frem av at skalaen i prosjektene er så stor eller bred at det tilsier det, eller som i vårt tilfelle der man så at man kunne føre sammen utfyllende kompetanse.

Han mener bransjen tidligere har vært preget av skiller som kanskje var kommersielt godt begrunnet, men som fremstår som ulogiske for kundene. For eksempel ved at design, produksjon og installasjon av et subsea-system var fordelt mellom to eller flere aktører og ikke én.

Det at de store oljeserviceselskapene ønsker å ta ansvar for et stadig større omfang av leveransene gjennom såkalte integrerte kontrakter er ikke TechnipFMC alene om, men selskapet dekker langt flere segmenter enn mange andre aktører.

– I 2018, vårt andre år som sammenslått selskap, kom 25 prosent av inntektene våre fra nye kommersielle modeller som vi kaller iEPCI og iFeed, sier Pferdehirt.

Både subsea-satellittfeltene Trestakk og Visund Nord til Equinor og Kaikias til Shell i Mexicogolfen er noen av prosjektene som er levert under et slikt regime, som leverandørene mener gir raskere og bedre leveranser.

– Equinor sa at Visund Nord var det raskeste prosjektet de har hatt noensinne, og Shell sa det var deres beste gjennomføring noensinne. Vi gikk fra anbud til ferdig installasjon på 14 måneder. Det ville tatt 25 til 30 måneder tradisjonelt sett.

Les også

Lundin Petroleum tildeler TechnipFMC milliardkontrakt for Luno II

– Mister attraktiviteten i aksjemarkedet

TechnipFMC-sjefen sier at kostnadsnivået er en problemstilling for hele bransjen, og at bransjen må begynne å tenke annerledes hvis man skal unngå å havne tilbake i en situasjon der man ikke klarer å levere en god nok avkastning på prosjektene.

– En stor utfordring vi ser er at energibransjen mister attraktiviteten i aksjemarkedet. Det betyr at vi må få på plass andre kommersielle modeller, nye konsepter og at vi må jobbe tettere for å sikre en god avkastning, sier Pferdehirt.

TechnipFMC-sjefen mimrer tilbake til 2013, før oljeprisen begynte å falle. Han forteller at han og flere rundt han begynte å innse at noe var alvorlig galt, selv om selskapet hans tjente gode penger:

– Problemet vi så var at kundenes avkastning (oljeselskapenes, journ.anm.) falt med en oljepris på 100 dollar per fat. Mange sa at oljeprisen skulle videre opp og at dette ikke var noe å bry seg om, men vi så at utviklingen ikke var bærekraftig selv om vi tjente stadig mer, sier Pferdehirt.

– Hele situasjonen krevde at vi måtte endre oss og det er også hovedgrunnen til at vi skapte TechnipFMC og at vi ser etter måter å gjøre bransjen mer bærekraftig på, fortsetter han og trekker frem det nye strategiske samarbeidet med Equinor som et eksempel.

Han sier at man ikke må tro at man kan unngå at lønninger og materialpriser vil stige over tid, som alt annet i samfunnet, men at man kan helt eller delvis kan oppveie for slike faktorer ved å designe enklere konsepter som bruker mindre stål og som er mindre tidkrevende.

– Det vil igjen øke lønnsomheten og gi oss flere prosjekter å bygge, sier han.

Les også

Tilsyn pålegger Equinor å fikse Martin Linge-avvik

Les også

Har fått gigantisk nigeriansk skattekrav

Publisert:

Flere artikler

  1. – Bransjen kan ikke fortsette som i dag

  2. Gir grønt lys for Askeladd Vest i Barentshavet: Satellittfeltet til Snøhvit skal koste 3,2 mrd.

  3. TechnipFMC vinner kontrakter på norsk sokkel for 1,8 mrd.

  4. Derfor vil giganten samarbeide med lille Magnora: – Noen av verdens ledende eksperter innen vindutvikling

  5. – Svake gasspriser er positivt for konkurransekraften