Ressursene på norsk sokkel

Pandion Energy med ny klimaplan: Vil kun ha lisenser som kan kobles på strøm

Oljeselskapet Pandion Energy, med oppkjøpsfondet Kerogen Capital i ryggen, endrer nå strategi. Selskapet vil ikke lenger satse på oljeleting der man ikke kan få tak i fornybar strøm.

Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion Energy – det lille oljeselskapet som fyller fem år i år.

Marius Lorentzen / E24
 • Marius Lorentzen
Publisert: Publisert:

– Når vår hovedeier og investor kom på banen og satte tydelige krav for hvordan de skal gjøre sine investeringer er det en kjempehjelp for oss. Det vi gjør nå er å sette ord på hvordan vi skal forholde oss til dette, sier Jan Christian Ellefsen, administrerende direktør i Pandion Energy.

Han leder et av de mindre oljeselskapene på norsk sokkel, men representerer også en spesiell type aktører som virkelig har kommet til det siste tiåret – oljeselskaper finansiert av oppkjøpsfond.

Pandion Energy eies det London-baserte oppkjøpsfondet Kerogen Capital, som spesialiserer seg på energi, i tillegg til at flere ansatte også har aksjer.

Fredag annonserer Kerogen Capital og Pandion en ny klimaplan. Ellefsen har tatt turen til E24-podden for å fortelle om den, og fremtiden for Pandion og norsk sokkel.

Saken fortsetter under podcasten. Søk opp E24-podden i Spotify, Apple Podcast eller klikk på linken under:

Setter strøm på kravlisten

Fordi Pandion per i dag kun har produksjon på Valhall-feltet, som allerede er elektrifisert, er selskapets utslipp på norsk sokkel allerede svært lave relativt sett.

– Vår karbonintensitet er på mellom 1,2 og 3,4 kilo per fat, og snittet på norsk sokkel er kanskje rundt ni kilo. Så vi har en kjempestart, men vi er jo ikke ferdige med å vokse, sier Ellefsen og fortsetter:

– Det vi sier er at vi fortsette den strategien. Når vi leter har vi en preferanse for områder der det er elektrifisert eller vi ser at det i fremtiden vil bli elektrifisert.

Den nye strategien legger noen klare kriterier for hva selskapet skal se etter videre:

 • Selskapet skal kun søke lete- og avgrensningsmuligheter i områder med eksisterende tilgang på fornybar strøm, eller der det er plausibelt at det vil bli tilgjengelig
 • Klimagassutslipp og potensialet for fremtidige utslippskutt skal bakes inn som et nytt investeringskriterium for felt i drift og utbygging
 • Karbonkostnaden skal bakes inn i regnestykkene for nye investeringer

– Slik det ser ut nå er elektrifisering et av de tiltakene som virkelig monner på sokkelen. Bare det siste året har flere tiltak blitt godkjent, sier Ellefsen og peker på både havvindprosjektet Hywind Tampen og strøm fra land.

– Dette betyr at dere kan komme til å takke nei til lisenser der det ikke er utsikter til at det kommer vindmøller eller kabel fra land?

– Ja, det kan være at vi takker nei fordi kostnadene blir for høye. Men vi vil også se på mulighetene for at det (elektrifisering, journ.anm.) kan komme, sier Ellefsen og fortsetter:

– I det tredje punktet i strategien vår sier vi at der vi ikke klarer å ta ned karbonutslippene til nær null, så vil vi ønske å investere i prosjekter for å bli klimanøytrale. Det passer med vår hovedeier som ønsker en klimanøytral portefølje.

Det betyr altså at de vil kjøpe seg inn i kvoter eller prosjekter som kutter tilsvarende utslipp andre steder.

Pandion-sjefen peker på at siden selskapet allerede har en strategi om å lete etter olje nær eksisterende infrastruktur er det ikke så mange områder som ekskluderes for dem med det nye kriterium, men «noe».

Les også

Regjeringen vil mer enn doble CO₂-prisen for oljenæringen

Regner ikke med kundenes utslipp

Selskapet er partner på norsk sokkel og ikke operatør. Det betyr at de ikke driver felt eller leteboring selv, men er med på finansiering, planlegging og analyser.

– Vi vil jobbe aktivt med de lisensene vi er i, og se på alle mulige tiltak der, og vi vil støtte operatøren og sette kriterier for hva vi ønsker at man skal gjøre.

– Dere regner med Scope 1 og 2 i strategien, altså ikke kundenes utslipp. Hva hjelper det hvis oljen og gassen bare brennes et annet sted?

– Vi er et lite selskap som må begynne med våre egne utslipp. Det er også det myndighetene er klare på. Vi løser ikke klimautfordringen over natten, men det er viktig at man tar tak i det nå og begynner med seg selv, sier Ellefsen.

Han peker på at det også pågår et arbeid hvor hvordan utslipp hos sluttbruker måles og rapporteres.

– Man må også tenke langt frem. Jeg har ikke sett noen analyser som viser at olje og gass ikke er en del av energimiksen i 2040 og 2050. Jeg ser tall som viser både 40 og 50 prosent, og da må vi produsere det på en mest mulig karboneffektiv måte.

Les også

Oljeministeren deler ut årets lisenser: 30 oljeselskaper tilbys 61 nye lisenser

– Bra at norske politikere har støttet Parisavtalen

Det blåser en klimavind over norsk sokkel og Pandion er langt ifra det eneste selskapet som har lagt frem klimaplaner.

På starten av fjoråret kom hele bransjen ut og sa at utslippene på sokkelen skal ned 40 prosent innen 2030 og ned til nær null i 2050. I etterkant oppjusterte Stortinget målet i 2030 fra 40 til 50 prosent kutt, i forbindelse med oljeskattepakken.

Lundin har sagt de skal være klimanøytrale i produksjonen i 2030. Equinors nye toppsjef Anders Opedal gikk før jul ut med et mål om å bli fullstendig klimanøytral i 2050.

– Det som er bra er at norske politikere har støttet i Parisavtalen og satt klare mål. Samtidig har hele oljenæringen tilsluttet seg dette, med et mål om 50 prosent reduksjon i 2030 og nær null utslipp i 2050, sier Ellefsen i Pandion.

– Tror du vi vil se et skille på norsk sokkel mellom aktørene som setter krav som dere og andre som har lavere krav, som igjen vil prege hvem som satser hvor?

– Det kan være. Hvert selskap får svare for seg, men jeg tror de fleste selskapene på norsk sokkel vil følge opp bransjens uttalte mål, og da må ting gjøres, sier Ellefsen.

Les også

Frp ut mot SV og regjeringen: – Det ene hinsides forslaget etter det andre

– Viser attraktiviteten på norsk sokkel

Selskapet har mye aktivitet på gang med sine rundt 30 ansatte: De sitter på 11 letelisenser, har 2 brønner som skal bores fremover, er engasjert i utbyggingen av Valhall Hod og ikke minst produksjon på Valhall-feltet, der Aker BP er operatør.

– Valhall har produsert i 35 år og skal nok produsere i 30 år til, sier Ellefsen.

I fjor kunne Pandion innkassere to funn på sokkelen. Iving i Nordsjøen og det Ellefsen kaller «julegaven» før jul: Slagugle-funnet til ConocoPhillips i Norskehavet.

– Det er ikke så ofte man finner såpass store akkumulasjoner nær eksisterende infrastruktur.

Selskapet deltok også i den årlige lisensrunden på norsk sokkel, der lisensene fra TFO 2020-runden ble tildelt denne uken.

Pandion ble tildelt det de ba om: Fem lisenser, hvorav to er i Nordsjøen og tre i Norskehavet. Pandion-sjefen mener hele tildelingen er godt nytt:

– Det er absolutt et høyt nivå. 30 selskaper og 61 lisenstildelinger er veldig bra. Det bør vi være godt fornøyd med og det viser attraktiviteten på norsk sokkel og viljen til å lete, sier Ellefsen.

Han mener det viser at det er tro på å gjøre funn også fremover på norsk sokkel, inkludert rundt eksisterende felt.

Les også

Har gjort årets hittil største oljefunn: ConocoPhillips fant olje på Slagugle

Les også

Avviser at oljelisenser bryter med klimamålene: – En grov forenkling

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Ressursene på norsk sokkel
 2. Podkast
 3. Pandion Energy
 4. Norsk sokkel
 5. Oljeinvesteringer
 6. Podcast
 7. Elektrifisering

Flere artikler

 1. E24-podden: Storkapital og klimagrep på norsk sokkel

 2. Har gjort årets hittil største oljefunn: ConocoPhillips fant olje på Slagugle

 3. Pandion, Spirit og DNO i partnerskap: Vil jakte olje og CO₂-lager med digital løsning

 4. Oljeministeren deler ut årets lisenser: 30 oljeselskaper tilbys 61 nye lisenser

 5. Frp ut mot SV og regjeringen: – Det ene hinsides forslaget etter det andre