Opec: – Oljeetterspørselen vil øke fram til 2045

Opec spår ny vekst for fossil energi når koronarestriksjonene letter. I 2045 tror organisasjonen at vi bruker 11 prosent mer fossil energi enn i dag.

Opec spår at oljealderen langt fra er over, og venter at oljeetterspørselen vil være høyere i 2045 enn i dag, drevet av vekst i land utenfor OECD.

DADO RUVIC / X02714
 • Anders Fjellberg (Stavanger Aftenblad)
Publisert: Publisert:

Organisasjonen Opec la i går fram sine årlige framtidsutsikter for verdens energibruk, World oil outlook.

Selv om koronapandemien har gitt, med OPECS ord, den bratteste nedturen i energi- og oljeetterspørsel vi har sett, tror OPEC-analytikerne at etterspørselen etter olje delvis vil ta seg inn igjen i løpet av 2021.

Samtidig regner de med at olje vil være den klart viktigste energikilden også i 2045. Etterspørselen etter olje vil, anslår Opec, gå opp fra dagens nivå på 91 millioner fat om dagen, nå en topp på 99,7 millioner fat i 2040, og være på 99,5 millioner fat i 2045.

OPECs anslag for utviklingen i energietterspørsel fram til 2045

Opec

Etterspørselen etter kull vil ifølge Opec gå noe ned, mens behovet for gass ventes å gå kraftig opp.

Dårlig nytt for klimaet

Regnet om til oljefat vil veksten i etterspørselen etter fossil energi vokse med 11 prosent de neste 25 årene. I 2045 vil fossil energi fortsatt dekke over 70 prosent av verdens energietterspørsel, tror Opec.

Det vil i tilfelle være en utvikling stikk i strid med ambisjonene i Parisavtalen, som innebærer en så rask avkarbonisering av verdens energisystemer som mulig.

Opec regner imidlertid med at den raskeste, og største veksten skal skje innen fornybar energi, med seks prosent årlig vekst over hele perioden for sol, vind og geotermisk energi.

På mellomlang sikt er en av OPECs forklaringer økt oljeetterspørsel at sektorer som luftfart, veitransport og industri, har mye «å ta igjen» når koronarestriksjonene løftes.

På lang sikt venter Opec at etterspørselen etter olje vil gå ned i OECD-landene, mens veksten er drives av høyere etterspørsel fra land utenfor OECD-området. Den største bidragsyteren til et større oljeforbruk ventes å være India.

Uenig med DNV GL

OPECs framtidsutsikter er bare en av mange på markedet for kvalifiserte spådommer om verdens energibruk i årene som kommer. En annen mye sitert kilde er DNV GLs (tidligere Det Norske Veritas) årlige «Energy Transition Outlook».

DNV GL har de siste årene vært blant de mer progressive med tanke på veksten i fornybar energi, og den siste rapporten fra selskapet med hovedkontor på Høvik, peker i en annen retning enn OPEC-rapporten.

DNV GL spår i «Energy Transition Outlook 2020» at etterspørselen etter olje aldri vil komme tilbake på nivået før COVID-19.

Publisert:

Her kan du lese mer om

 1. Olje og gass
 2. Fornybar energi
 3. Opec
 4. Oljeproduksjon
 5. DNV GL

Flere artikler

 1. IEA om veksten i global energietterspørsel: Coronakrisen kan forskyve rekyl til 2025

 2. IEA anslår at oljeetterspørselen vil toppe seg

 3. DNV GL: Oljetoppen er nådd

 4. IEA venter sterk oppgang i CO₂-utslippene: – Dette er en alvorlig advarsel

 5. IEAs plan for å nå klimamålene: – Kanskje den største utfordringen for menneskeheten noensinne