Equinor får pålegg fra Petroleumstilsynet etter asbestfunn

To tilfeller av arbeid uten verneutstyr eksponerte trolig arbeidere på Veslefrikk og Gullfaks A for de kreftfremkallende fibrene, mener Petroleumstilsynet.

Lignende arbeid har blitt utført på Veslefrikk i 2015, hvor det ble tatt hensyn til asbestrisikoen.
Publisert:

På Veslefrikk og Gullfaks ble det avdekket kreftfremkallende asbestfiber som arbeidstagere trolig er blitt eksponert for. I en melding omtaler Petroleumstilsynet dette som «alvorlige brudd på regelverket».

De skriver videre at det etter møter med Equinor, hvor sakene ble belyst bidrar til å forsterke grunnlaget for pålegg.

Equinor hadde ikke sikret at arbeidet ble planlagt og lagt til rette slik at helseskadelig eksponering ble unngått for den enkelte arbeidstager, mener tilsynet.

Les på E24+

Fortviler over oljearbeidere med kreft

Arbeidet uten verneutstyr

Ifølge Petroleumstilsynets brev var det en av arbeiderne som fattet mistanke etter at «arbeidet hadde pågått en stund» på Gullfaks A. Dette ble utført uten støvkontroll og åndedrettsvern.

«Det fremkom under tilsyn og møter at ledelsen ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om asbest og asbestrisiko til å kunne forhindre de to hendelsene», heter det i brevet.

Samtidig mener tilsynet at arbeid på Gullfaks A ble planlagt og igangsatt uten at mulig asbestrisiko var identifisert. Det var heller ikke etablert systemer eller praksis som kunne bidra til at risikoen ble avdekket.

Les også

Equinor betaler 99 øre i utbytte for fjerde kvartal

Tilsynet: Tok ikke hensyn til risiko

På Veslefrikk har lignende arbeid blitt utført tidligere med hensyn tatt til asbestrisiko, den gang i 2015.

I denne omgang ble ikke asbestrisikoen tatt hensyn til, og tidligere lærdom ble ikke benyttet i arbeidet, mener Petroleumstilsynet. Også på Veslefrikk skal arbeidet ha blitt gjort uten tiltak for å hindre støvspredning og oppsamling, eller å beskytte personell.

Med bakgrunn i avvikene gir Petroleumstilsynet pålegg om å sikre at arbeid planlegges, tilrettelegges og utføres i tråd med kravene om utførelse av arbeid.

Fristen for å etterkomme pålegget er 15. juni. Equinor kan klage på vedtaket.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om