Byrådet i Oslo ville ha 80 kroner per bompassering i rushtiden

Det rødgrønne byrådet i Oslo gikk i 2016 inn for at en dieselpersonbil skulle betale minst 80 kroner i Oslo-ringen i rushtiden, skriver VG.

Det viser dokumenter fra forhandlingene om Oslopakke 3, som VG har fått tilgang til.