Riksrevisjonen med kritikk av UD

UD bryter forskriften om anskaffelser, har mangelfull oppfølging av kontrakter og mangler strategiske føringer for å ivareta krav til miljø- og samfunnsansvar.

Det går fram av Riksrevisjonens årlige gjennomgang av statlige virksomheter, som ble lagt fram tirsdag.