Høie vil utrede driften av luftambulansetjenesten

Utfordringene ved operatørbyttet i ambulanseflytjenesten får regjeringen til å sette ned en ekspertgruppe som skal utrede ulike driftsformer for tjenesten.

Ekspertgruppen skal vurdere dagens system opp mot andre driftsformer, som for eksempel offentlig eller ideell drift og se på forbedringsmuligheter for dagens modell.

Les hele saken med abonnement