Fortsatt ingen svar om finansiering av CO2-håndtering

Riksrevisjonen følger nøye med på regjeringens planlagte bygging av to anlegg for fangst av CO2 og konstaterer at finansieringen fortsatt ikke er på plass.

Olje- og energidepartementet har besluttet å gå videre med forprosjekter til to fullskala anlegg for fangst av CO2 og forhandler nå med mulige industripartnere.