Striden om Nordkapp-platået fortsetter

Sju kommunestyrerepresentanter har sendt lovlighetsklage på vedtaket om å forlenge Scandic og Ricas omstridte monopol på å drifte anlegget på Nordkapp-platået.

I juni fattet Nordkapp kommune vedtaket med ti mot ni stemmer. Fredag for en uke siden sendte Hurtigruten inn en lovlighetsklage på vedtaket.