Vel 2.000 utlendinger tvangsutsendt fra Norge i år

Norsk politi har sendt ut 2.039 utlendinger med tvang i årets seks første måneder. Det er 19 prosent færre enn i første halvår i fjor.

I juni ble det sendt ut 349 personer, omkring en tredel var ilagt en eller flere straffereaksjoner i Norge, viser ferske tall fra Politiets utlendingsenhet (PU).