Vil granske boligutbyggere og prosjektmeglere

Forbrukerombudet har sett eksempler på at prosjekterte boliger fremstår som billigere enn de er. Nå vil ombudet slå ned på markedsføring av boliger i prosjekterte nybygg.


<p><b>VIL GRANSKE NYBOLIGSALG:</b> – Man selger det som ikke finnes, da er det viktig at boligene fremstilles slik de virkelig er, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.</p>

VIL GRANSKE NYBOLIGSALG: – Man selger det som ikke finnes, da er det viktig at boligene fremstilles slik de virkelig er, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet.

– Vi har sett eksempler på at det er ufullstendige prisopplysninger. Og at regneeksempler er feil, slik at prosjekterte boliger fremstår som billigere enn de er, sier fagdirektør Tonje Hovde Skjelbostad i Forbrukerombudet til E24.

Mange utbyggere bruker prosjektmeglere til å selge prosjekterte boliger til forbrukere. Når boliger i et prosjektert nybygg skal selges, har utbygger og prosjektmegler ikke noe fysisk å vise frem.

– Det er en del villedende markedsføring der man prøver å gjøre boligene finere enn de i utgangspunktet er. Der tilvalg blir presentert som en standardløsning, sier Hovde Skjelbostad.

Forbrukerombudet vil i år føre tilsyn med utbyggere og prosjektmeglere, for å unngå at boligkjøpere blir lurt.

Må opplyse om ekstra kostnader

Forbrukerombud Elisabeth Lier Haugseth mener at du i stor grad er prisgitt den informasjonen utbygger og eiendomsmegler gir når du kjøper en prosjektert bolig.

– Det kan det være fristende å vise frem skisser av boligen med for eksempel et kjøkken som koster 200.000 kroner ekstra. Da må opplysninger om ekstra kostnader komme frem, sier Lier Haugseth til E24.

Samtidig slår hun fast at Forbrukerombudet vil slå ned på villedende markedsføring.

– Vesentlige opplysninger må komme frem, slik at markedsføringen ikke blir villedende, sier Lier Haugseth.

Har du kjøpt bolig på prosjektstadiet og har gode eller dårlige erfaringer du vil dele? Ta kontakt med E24 på e-post.

Utbyggerne har flere digitale verktøy for å visualisere en fremtidig bolig. For eksempel VR-briller.

– Ny teknologi medfører flere fordeler. For eksempel gir det mulighet å visualisere avstand til nabo. Men ny teknologi byr også på utfordringer. Det er viktig at utbyggerne tenker på markedsføringsloven, når de tar i bruk ny teknologi, sier Lier Haugseth.

Forbrukerombudet vil passe på at utbyggerne sørger for at forbrukerne får vesentlig informasjon når de tar i bruk ny teknologi.

Tåkelegging i kontrakter

I 2017 skal Forbrukerombudet særlig se på kontrakter for nybygg.

– Standard avtale er regulert i bustadoppføringsloven, men vi har sett at enkelte i bransjen opererer med kontrakter med uklare frister for ferdigstillelse, sier Hovde Skjelbostad.

Samtidig peker hun på at en uklar frist for ferdigstillelse gir liten forutsigbarhet og kan føre til at retten til å kreve dagmulkt blir uten reelt innhold. En klar frist er viktig for å kunne kreve dagmulkten.

Man må ha et tidspunkt å ta utgangspunkt i. En klar frist er også avgjørende for å kunne planlegge alle praktiske og økonomiske forhold ved flytting.

– Vi krever derfor at kontraktene inneholder bindende frister for ferdigstillelse allerede ved avtaleinngåelse, sier Hovde Skjelbostad.

Ombudet har også sett uklare forbehold når det gjelder igangsetting av bygging.

– Vi krever også at avtalene inneholder klart formulerte forbehold og klare frister for bortfall av forbehold, sier Hovde Skjelbostad.

– Viktig med kontroll

Administrerende direktør Per Jæger i bransjeorganisasjonen Boligprodusentenes forening bekrefter at han har sett slike kontrakter som ombudet viser til.

– Jeg har også sett dette problemet med slike kontrakter. Det er viktig at man bruker standardkontrakter for å unngå slike problemer, sier Jæger til E24.

Standard Norge har i samarbeid med Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og bransjeorganisasjonene tidligere utarbeidet standardkontrakter for kjøp av prosjekterte boliger.

– Det er viktig at Forbrukerombudet fører kontroll med bransjen, sier Jæger.

Onsdag i forrige uke la Jæger frem fasiten for nyboligbygging i Norge i fjor. Salget av nye boliger økte med hele 15 prosent fra 2015.

Per desember 2016 var det solgt 35.621 nyboliger de siste 12 månedene. Det er rekordhøyt.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå