Advarer boligkjøpere mot kontraktsfelle

Skal du kjøpe ny bolig? Du kan tape hundretusener på uklar ferdigdato. Åtte kjente utbyggere har fått pålegg av Forbrukerombudet om å endre sine kontrakter.

			TAPTE 134.000 KR: - Pass for all del på at det står en konkret dato for når boligen skal være ferdig, ellers er det mye å tape, oppfordrer Kristin Amalia Ellingsen. Hun tapte dagbotkrav fordi kjøpekontrakten hennes var for vag.Foto: Privat
TAPTE 134.000 KR: - Pass for all del på at det står en konkret dato for når boligen skal være ferdig, ellers er det mye å tape, oppfordrer Kristin Amalia Ellingsen. Hun tapte dagbotkrav fordi kjøpekontrakten hennes var for vag.Foto: Privat

I år blir det bygd omlag 30.000 nye boliger. Mange blir erfaringsvis kraftig forsinket, med de problemene det påfører kjøpere.

Du kan kreve dagmulkter ved forsinkelse, men ikke hvis kontrakten har en vag overtakelsesdato, slo Høyesterett fast i mai i år.

Dermed bør du sjekke hvilke firmaer Forbrukerombudet advarer mot, og anbefaler.

Forbrukerombudet advarer

- Vi advarer mot byggekontrakter hvor det ikke står konkret overtakelsesdato, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Ombudet har gransket en rekke ferdighusfirmaer og utbyggere, og bedt åtte utbyggere endre kontraktene: Backe Prosjekt, JM Norge AS, OBOS, PEAB Bolig, Selvaag Bolig, Sørenga Utvikling, Veidekke og Øie Bolig.

Over et år forsinket

- Vi får håpe dette kan forhindre at flere kjøpere går i baret, sier Kristin Amalia Ellingsen.

Hennes drømmebolig i prosjektet Nye Major i Oslo ble over et år forsinket. Hun inngikk kjøpekontrakt i 2005, hvor det sto at selgeren «tar sikte på ferdigstillelse i slutten av 2007».

Først i februar 2009 sto leiligheten klar. Ellingsen krevde 134.250 kroner fra utbyggeren i dagmulkter, i tråd med bustadoppføringsloven.

- Jeg forholdt meg til at leiligheten ville stå ferdig i løpet av 2008, etter den første utsettelsen, og måtte flytte tre ganger på grunn av forsinkelsen, sier hun til Dine Penger.

Sammen med tre andre kjøpere gikk hun til sak, men tapte i Høyesterett.

- En ekstremt utbyggervennlig dom, kommenterte advokat Joakim Marstrander i Deloitte.

- Høyesterett slo fast at kjøper ikke kan kreve dagmulkt basert på upresise tidsangivelser. Uten en konkret leveringsfrist, kan forbrukeren måtte finne seg i store forsinkelser og tap uten å kunne gjøre krav gjeldende, forklarer hennes advokat Per Erik Bergsjø i advokatfirmaet Vogt & Wiik AS.

Ellingsen er skuffet over at hun tapte saken. Men synes det er positivt at Forbrukerombudet nå prøver å få flere firmaer til å bruke kontrakter med konkret dato for overtakelse.

LES OGSÅ:Utbygger dømt, må betale 224 000 kroner

Åtte kontrakter «strøk»

Kontraktene som Forbrukerombudet har vurdert gjelder ferdighusfirmaer og utbyggere fra Østlandsområdet, ifølge fagdirektør Jo Gjedrem hos Forbrukerombudet.

- Flere av utbyggerne har også prosjekter andre steder i landet, sier Gjedrem.

- Mange kontrakter var uklare, med mange forbehold om overtakelse, som kan stille kjøperne i en vanskelig posisjon, sier forbrukerombud Gry Nergård til Dine Penger.

Av de åtte firmaer som har fått brev om å endre kontraktene, har Forbrukerombudet fått svar fra fire.

LES OGSÅ:Spår nye prishopp på bolig

Villig til å endre litt

- Alle vil fortsette med å bruke egne kontrakter, men vil ta inn mange av endringene som har bedt om. Men ikke alle, sier Gry Nergård. Hun oppsummerer svarene slik:

OBOS: Mener deres kontrakt er god nok når det gjelder overtakelsesfrist. Tar inn noen andre endringer.

Selvaag Bolig: Uenig i kritikken av vage kontraktsvilkår, men vil gjøre tilpasninger i samsvar med ønsker fra ombudet.

Veidekke: Vil som hovedregel ta inn anbefalt kontraktsformulering om overtakelse i sin blankett.

Sørenga Utvikling: Vil fortsette å bruke foreløpig overtakelsesfrist, men vil opplyse om at fristen ikke er bindende. Vil redusere avbestillingsgebyret.

LES OGSÅ:- Boligeiere er blitt lurt

Flere vurderer å endre

I tillegg har Dine Penger kontaktet de fire andre boligfirmaene og fått disse kommentarene:

Backe Prosjekt AS: - Vi er i dialog med Forbrukerombudet og vil langt på vei innfri Forbrukerombudets krav ved å endre kontraktene, sier daglig leder Bjørn Tore Hagness.

PEAB: - Vi mener at vi har gode regler i dag, men vi kommer etter en grundig vurdering til å endre ordlyden i kontraktene våre slik at de blir i tråd med Forbrukerombudets ønsker, opplyser kommunikasjonsdirektør Line Fredriksen hos PEAB.

JM Norge: - Vi har vært i dialog med Forbrukerombudet og vurderer å gå over til standardkontrakten fra Standard Norge, sier markedssjef Kjell Kvarkevål i JM Norge.

Øie Bolig/Eiendomsutvikling: - Vi kjører ikke noe boligprosjekt nå, men er i dialog med Forbrukerombudet og kommer til å følge de lovmessige kravene så fort vi eventuelt setter i gang aktivitet, sier eiendomsutvikler Ole Johnny Paulsen hos ØIE Eiendomsutvikling AS.

LES OGSÅ:Naturbetong må betale 1,5 mill i erstatning

Standard Norge-kontrakt best

Forbrukerombudet har samarbeidet med Standard Norge om utforming av en kontrakt for kjøp av ny bolig med en mer konkret og forpliktende overtakelse.

Slik er formuleringen i den nye kontrakten:Disse er trygge
Skal du bygge bolig eller kjøpe en prosjektert leilighet, anbefaler Forbrukerombudet deg å kreve at blankettene fra Standard Norge blir brukt før du underskriver kontrakt.

Minst ti ferdighusfirmaer og utbyggere bruker anbefalt standardkontrakt, ifølge fagdirektør Jo Gjedrem i Forbrukerombudet.

Har rikig kontrakt
    Foto: Taral Jansen
Foto: Taral Jansen

De ti er: Blink-Hus, Block Watne, BoligPartner, Byggmann Gruppen, Mesterhus, NCC Bolig, Nordbohus, Norgeshus, Skanska Bolig og Østerhus Gruppen. Listen er ikke fullstendig.

Gry Nergård understreker at samme firma kan benytte ulike kontrakter i forskjellige prosjekter ulike steder i landet.

Kan få 500.000 i bot

Dersom byggefirmaene ikke følger Forbrukerombudets pålegg om å endre kontraktene, kan de risikere opptil en halv million kroner i bot.

- Vi kan ta saken til Markedsrådet som kan fatte forbudsvedtak med en tilknyttet tvangsmulkt, på mellom 300.000 og 500.000 kroner, sier Jo Gjedrem i Forbrukerrådet.

Han tilføyer at det ikke er nødvendig i de aller fleste sakene ombudet behandler.

LES OGSÅ:Lynkurs for leietakere

Få flere gode råd og tips om din privatøkonomi fra Dine Penger - trykk her for et godt tilbud på abonnement.

På forsiden nå