Boligkjøper vant mot utbygger i rettssak

Kjøperen av en ny leilighet ble ikke informert om ekstra kostnader ved å innfri fellesgjeld. Lagmannsretten ga ham 300.000 kroner i erstatning for dette og andre mangler.
<p><b>BOLIGKJØPER FÅR ERSTATNING:</b> En mann fra Haugesund vant i september en rettssak mot boligselger, og får over 290.000 kroner i erstatning, i tillegg må boligselger dekke saksomkostningene. Feil opplysninger om fellesgjelden var stridens kjerne.</p>

BOLIGKJØPER FÅR ERSTATNING: En mann fra Haugesund vant i september en rettssak mot boligselger, og får over 290.000 kroner i erstatning, i tillegg må boligselger dekke saksomkostningene. Feil opplysninger om fellesgjelden var stridens kjerne.

Selger tapte anke. Moksheim Brygge AS må nå ut med mer enn 300.000 kroner til boligkjøperen for disse manglene, slo Gulating lagmannsrett nylig fast.

Selgeren, som også var utbygger, tapte dermed ankesaken etter at boligkjøperen også vant i tingretten og må i tillegg dekke saksomkostningene.

– Man ser ofte krangel mellom kjøper og selger ved overtakelse, og denne saken er et eksempel på at det er viktig å holde hodet kaldt også ved gjennomføring av kjøpsavtalen, sier boligkjøperens advokat Andreas Aven i Help forsikring.

Les også:Baderoms-surr ga 250.000 kr i avslag

Høy fellesgjeld. Striden oppsto da en eldre mann hadde kjøpt en borettslagsleilighet i Haugesund våren 2011. Kjøpesummen var 3.350.000 kroner, og fellesgjelden utgjorde over 2,5 millioner kroner av dette. Allerede før overtakelse begynte uenigheten.

Boligkjøperen ville innfri sin andel av den høye fellesgjelden så fort som mulig, fordi han hadde tilstrekkelig bankinnskudd til det. Men han var ikke blitt informert om de store ekstrakostnadene ved å innfri lånet før kontraktsmøtet. Der fikk han opplysninger i et rundskriv i en ringperm.

Boligkjøperen reklamerte på dette. I tillegg krevde han erstatning for utbedring av bygningsmessige mangler ved badet, manglende ventilasjon oget  rekkverk. Boligselgeren, Moksheim Brygge AS, blånektet. Leiligheten var bygd i 2008, men ikke tidligere bebodd.

Striden førte til at kjøper ikke fikk overlevert nøklene før i desember samme år, et halvt år etter. I mellomtiden hadde ekstrakostnaden økt med ytterligere 50.000 kroner.

Les også:Se opp for visningsfellene

<p><b>HOLD HODET KALDT:</b> – Denne saken viser at det er viktig å holde hodet kaldt ved gjennomføring av boligkjøpsavtalen, sier advokat Andreas Aven i Help forsikring.</p>

HOLD HODET KALDT: – Denne saken viser at det er viktig å holde hodet kaldt ved gjennomføring av boligkjøpsavtalen, sier advokat Andreas Aven i Help forsikring.

100.000 kroner ekstra. – Det fremgår av dommen at selger var kjent med at det ville påløpe en såkalt overkurs på over 100.000 kroner når kjøper innfridde fellesgjelden, men unnlot å opplyse kjøperen om dette, sier advokat Aven.

Lagmannsretten kom til at dette åpenbart var opplysninger som kjøper skulle ha fått, og det forelå dermed en uriktig opplysning som gav kjøper rett til prisavslag.

Megleren hadde frarådet daglig leder i selskapet å opplyse om den eksakte kostnaden til mulige kjøpere, fortalte han i retten.

Selskapet mente at boligkjøper hadde fått beskjed før budgivning om at det ville påløpe betydelige kostnader ved innfrielse av fellesgjelden, selv om størrelsen var ukjent.

Vant i tingretten. Boligkjøperen hadde tegnet boligkjøperforsikring, og i 2012 ble det rettssak.

Boligkjøperen vant først i Haugaland tingrett. Selskapet ble dømt til å betale prisavslag til boligkjøperen på 209.000 kroner, pluss saksomkostninger. Men mannen ble dømt til å betale 25.000 kroner i forsinkelsesrenter.

Begge parter anket, og for tre uker siden vant boligkjøperen i Gulating lagmannsrett. Retten slo fast at boligkjøperen hadde krav på 290.000 kroner i erstatning. Av dette utgjorde utbedringskostnadene 167.000 kroner. Han slapp også å betale forsinkelsesrenter.

Les også:Badet var lekk – kjøper tapte rettssak

Skyldte på eiendomsmegler. Ifølge daglig leder i Moksheim Brygge hadde eiendomsmegleren bedt ham om ikke å gi opplysninger om overkursens størrelse til mulige kjøpere, men henvise dem til forretningsfører. Men selv om kjøperen hadde bedt om beløpet, fikk han ikke vite eksakt beløp i tide.

Lagmannsretten slo fast at selger har et soleklart ansvar ifølge avhendingsloven. Retten uttalte:

  • Opplysningene kjøper fikk ved salget var svært mangelfulle.
  • Selger var klar over at kostnadene ved å innfri lånet kunne bli store, og burde ha inntatt opplysningene i salgsdokumentene.
  • Kjøper fikk inntrykk av at han enkelt kunne innfri lånet mot å betale beskjedne kostnader på noen tusen kroner.
  • Kjøper hadde rett til å holde tilbake beløpet på 100.000 kroner som tilsvarte innløsningskostnaden ved opprinnelig overtakelse
  • Selger måtte erstatte de ekstra kostadene kjøperen ble påført ved at nøklene ble holdt tilbake.


Selger krevde erstatning. Moksheim Brygge mente på sin side at han hadde misligholdt betaling av fellesgjeld fra det tidspunktet de mente han burde ha overtatt leiligheten og frem til han overtok i desember i 2011.

Det kom selskapet ingen vei med.

– Kjøper hadde utbetalt hele kjøpesummen, men fikk likevel ikke nøklene før et halvt år senere og selger måtte da ta ansvaret for forsinkelsen, sier advokat Aven.

Les på DP+:Boligselger holdt tett om utett tak

Rundskriv i ringperm. Da boligkjøperen etterlyste opplysninger om innbetaling av fellesgjeld, ble han oppfordret til  å ta kontakt med Haugesund Boligbyggelag som forretningsfører for å få nærmere opplysninger.

I kontraktsmøtet fikk han en ringperm med rundskriv om at det kunne bli overkurs avhengig av renteutviklingen og fremgangsmåten ved innfrielse av fellesgjelden.

Må påse at informasjon blir gitt. Moksheim Brygges advokat Odd Gunnar Kallevik kommenterer dommen slik:

– Konklusjonen er at dersom man henviser en boligkjøper til en tredjeperson for opplysninger, må selger påse at tredjeperson faktisk gir informasjonen.

Det er ikke tilstrekkelig å bare vise til en sakkyndig for å redegjøre for et forhold det er stilt spørsmål om.

Lagmannsretten fastslår at selv om kostnaden var usikker, skulle dette vært meddelt kjøper. Selgers estimat for kostnaden var tilnærmet likt den reelle kostnad, sier Kallevik. 

Han legger til at kjøper måtte regne med en viss overkurs, og viser til at retten trakk fra 25.000 kroner for dette i erstatningsbeløpet.

Les også:Megler må betale 50.000 kroner til boligkjøper

Ikke «as is». Utbygger Moksheim Brygge prøvde først å fraskrive seg ansvar for bygningsmessige mangler, og viste til unntaksbestemmelsen i avhendingsloven, om at kjøper overtar boligen som den er ved visningen (paragraf 3-9).

Dette ble partene senere enige om at selger ikke kunne fraskrive seg ansvar for, fordi bygget var nyoppført og ikke tidligere bebodd av selger. Dermed ble kjøper også tilkjent prisavslag for dette.

Les også:Drømmehuset ble mareritt

Følg oss på Facebook!


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå