Boligutbyggere: – Konkurransetilsynet tar feil

Sjefene i Obos og Bergen og Omegn Boligbyggelag (Bob) mener at Konkurransetilsynet tar feil når tilsynet sier at det er manglende konkurranse mellom utbyggerne.

<p><b>FUNGERER IKKE:</b> – Boligmarkedet er ikke et velfungerende marked, og fungerer ikke optimalt, sier Øyvind Nilsen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet. Illustrasjonsbilde fra byggeplass i Oslo.</p>

FUNGERER IKKE: – Boligmarkedet er ikke et velfungerende marked, og fungerer ikke optimalt, sier Øyvind Nilsen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet. Illustrasjonsbilde fra byggeplass i Oslo.

Obos' visekonsernsjef Daniel Siraj mener at konkurransen mellom utbyggerne er god nok.

– Problemet er ikke at vi store utbyggere har sikret oss mange tomter, tvertimot er dette en forutsetning for at vi skal klare målene, som politikerne har satt, om å bygge nok boliger, sier Siraj.

Administrerende direktør i Bob, Terje Gilje, kritiserer også Konkurransetilsynets konklusjon at problemene med manglende boligutbygging skyldes manglende konkurranse mellom utbyggerne.

– Kommunale krav er mye mer konkurransehemmende, sier Gilje.

Ikke et velfungerende marked

Nestleder Øyvind Nilsen i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet har sett nærmere på konkurransen blant boligutbyggerne i de største byene. Funnene ble publisert i en rapport i februar.

Han mener at Obos-og Bob-sjefene tolker konkurransebegrepet for snevert.

– Boligmarkedet er ikke et velfungerende marked, og fungerer ikke optimalt, sier Nilsen.

Han peker på at de viktigste hindringene er tilgangen på regulerte tomter, reguleringsprosessene og manglende tilrettelegging for boligbygging.

Nilsen fremhever at tilgang på tomt er den viktigste faktoren for å drive effektiv boligutbygging.

– De største aktørene har sikret seg de beste tomtene, sier Nilsen.

Han peker på at de tre største utbyggerne har sikret seg 79 prosent av tomtene i Oslo.

I Bergen har de tre største utbyggerne kjøpt opp 57 prosent av tomtene, og i Stavanger har de tre største sikret seg 65 prosent av tomtene.

– Vi ser at de forslagene med forenkling og tilrettelegging for boligbygging går i riktig retning, men man må gjøre mer, sier Nilsen.

Han fremhever at når markedet ikke fungerer, må man stille spørsmål ved om kommunene gjør nok.

<p><b>UENIGE, MEN BLIDE:</b> Visekonsernsjef i OBOS, Daniel Siraj, i et muntert øyeblikk i en debatt med Øyvind Nilsen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet (i midten), og administrerende direktør i Bob, Terje Gilje (til høyre).</p>

UENIGE, MEN BLIDE: Visekonsernsjef i OBOS, Daniel Siraj, i et muntert øyeblikk i en debatt med Øyvind Nilsen, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet (i midten), og administrerende direktør i Bob, Terje Gilje (til høyre).

Det bygges for lite i Oslo

Byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen (Ap) kritiserer Byrådet i Oslo for ikke å ha prioritert igangsetting av nye boliger.

KRITISERER: Byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen (AP) kritiserer Byrådet i Oslo for manglende måloppnåelse for boligbyggingen.
KRITISERER: Byrådslederkandidat i Oslo, Raymond Johansen (AP) kritiserer Byrådet i Oslo for manglende måloppnåelse for boligbyggingen.

Johansen viser til at det er en manko på 20.000 boliger i hovedstaden, og at Byrådet i Oslo har satt som mål om å bygge 6.000 nye boliger årlig. Han poengterer at det viser at man har identifisert problemet.

– Man har ikke klart å nå målet. I stedet for 6.000 nye boliger årlig, er det kun blitt bygget 3.000, sier Johansen.

– Den usynlige hånd må bli mer synlig

Han understreker at dette ikke bare er utbyggernes ansvar, men definitivt også politikernes.

– Man må stille spørsmål ved om det har vært god nok styring for å oppnå målene, sier Johansen.

Han mener at det er på tide å gjøre boligpolitikk til politikk, og bruker begrepet Den usynlige hånd som en av grunnleggerne i økonomifaget, Adam Smith, for å understreke sitt poeng.

– Det er markedet som bestemmer, og markedet er en god tjener. Men den usynlige hånd må bli mer synlig, sier han.

Johansen viser til at Oslo kommune har slitt med en av landets lengste behandlingstider på plan- og bygningssaker.
– Nå er det viktig at man tar grep for å redusere saksbehandlingstiden, sier Johansen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå