Vil ha rask avklaring av Entra-eierskap

I løpet av året ønsker ledelsen i Entra å ha avklart alternativene for delprivatisering.

<p><b>STATLIG NEDSALG:</b> - Dette vil ha stor betydning for selskapets vekst og verdiskaping, sier Anne Harris, konstituert administrerende direktør i Entra Eiendom.</p>

STATLIG NEDSALG: - Dette vil ha stor betydning for selskapets vekst og verdiskaping, sier Anne Harris, konstituert administrerende direktør i Entra Eiendom.

- Styret og administrasjonen i selskapet jobber nå godt sammen med rådgiverne for å identifisere de ulike alternativene for delprivatisering. Vi ser frem til at anbefalingen vil foreligge da dette vil ha stor betydning for selskapets fremtidige vekst og verdiskaping, sier Anne Harris, konstituert administrerende direktør i Entra Eiendom

Les også: - Bør staten drive med kommersiell eiendomsdrift ogforvaltning

Stortinget vedtok den 9. juni 2011 å gi regjeringen fullmakt til å redusere eierskapet i Entra Eiendom ned mot 33,4 prosent i forbindelse med et nedsalg og/eller børsnotering av selskapet. Styret i Entra har valgt DNB Markets og Goldman Sachs som finansielle rådgivere for å vurdere ulike alternativer for delprivatisering. En anbefaling forventes å foreligge ved utgangen av året, opplyser Entra.

Solid kvartal for Entra Eiendom

I årets tre første kvartaler øker Entra Eiendom resultat fra eiendomsdrift fra 769,5 millioner kroner til 804,1 millioner kroner. Stabile markedsforhold og god underliggende drift gjør at selskapet er godt posisjonert for fremtidig vekst og lønnsomhet.

- Årets tre første kvartaler viser at den underliggende driften i Entra er god og at vi har bygget en solid portefølje etter flere års målrettet arbeid. Vi leverer meget gode resultater, noe som i hovedsak skyldes ferdigstillelse av prosjekter i 2012, sier Anne Harris.

Les også: Rune Olsø går av

Les også: Kaster deler av styret

Finansielle hovedpunkter i tredje kvartal:

• Resultatet fra eiendomsdrift ble 237,8 millioner kroner (265,0 millioner). Hittil i år er resultat fra eiendomsdrift 804,1 millioner kroner (769,5 millioner).

• Markedsforholdene er stort sett uendrede, men enkelte prosjekteiendommer bidro til en svak positiv verdiendring på porteføljen av investeringseiendommer på 23,0 millioner kroner (-89,2 millioner).

• Netto urealisert verdiendring på finansielle instrumenter utgjorde -127,0 millioner kroner (-238,5 millioner) hovedsakelig påvirket av fall i markedsrenter.

Les flere nyheter om eiendom på Estate Nyheter

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå