- EU tar feil om energimerking

EU anklager Norge for å bryte direktivet om energimerking. Regjeringen mener at den norske ordningen er innenfor regelverket, og nekter å bøye seg.

			STÅR PÅ SITT: Statssekretær Eli Blakstad (Sp) i Olje- og Energidepartementet mener den norske nettbaserte energimerkeordningen er i tråd med EU-direktivets krav til uavhengighet. Foto: Olje og Energidepartementet
STÅR PÅ SITT: Statssekretær Eli Blakstad (Sp) i Olje- og Energidepartementet mener den norske nettbaserte energimerkeordningen er i tråd med EU-direktivets krav til uavhengighet. Foto: Olje og Energidepartementet

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mener at den norske energimerkingen av boliger bryter med EUs bygningsdirektiv - og har truet Norge med å kjøre saken til EFTA-domstolen. Det kan føre til at 100 000 norske energimerker er verdiløse.
Mens man i Norge har fått mulighet til selv å vurdere energieffektiviteten i egen bolig, er det i EU et krav om at merkingen skal gjennomføres av en uavhengig fagperson.

Torsdag 3. november sendte Olje- og Energidepartementet svar til ESA.

- ESA tar feil
- Vi har ulik tolkning av jusen. Vi mener ESA tar feil. Vår tolkning er at uavhengighetsprinsippet er løst gjennom vårt system, sier statssekretær Eli Blakstad i Olje- og Energidepartementet til Dine Penger.

Fra 1. juli 2010 ble det obligatorisk i Norge med energimerking av bygninger ved salg, utleie eller oppføring. Så langt har over 100. 000 nordmenn energimerket boligen.

LES OGSÅ:- Boligeierne er blitt lurt

Departementet sendte torsdag svaret på 24 sider til EFTA der de argumenterer for at den norske ordningen er i tråd med direktivet.

I brevet redegjøres det for hvorfor regjeringen er uenig med ESA:

- Vi mener at det nettbaserte systemet er i tråd med det direktivet krever i form av uavhengighet. Systemet er utviklet av fagfolk og sikrer uavhengighet gjennom at opplysningene lagres og kan etterprøves, sier Blakstad.

- Et uavhengig system
Statssekretæren slår fast at det er uaktuelt å bøye av for ESA:

- Det er ikke så uvanlig at vi har diskusjoner om tolkninger omkring regelverk. I denne saken nekter vi å bøye av for ESA. Vi informerer ESA om det vi mener er et uavhengig system, sier Blakstad.

Hun mener systemet er like uavhengig som en personifisert konsulent:

- Vi mener dette systemet er like godt og uavhengig som et system med konsulenter. Systemet har en metodikk som gir et resultat som i liten grad baserer seg på subjektive analyser. Det mener vi står sterkt, sier Blakstad.

Forbrukerrådet har påpekt flere mangler ved dagens system. Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet forteller om situasjoner der folk har kjøpt bolig med meget god energimerking for i ettertid å ha oppdaget at situasjonen var stikk motsatt.

- Risikoen for mangler vil være der uansett type system. Da må vi bare fortsette å videreutvikle systemet, sier Blakstad.

Hun påpeker samtidig at dersom eieren har lagt inn feil opplysninger når en bolig skal selges, er dette akkurat det samme som å gi andre typer feilaktige opplysninger ved boligsalg.

LES OGSÅ:Lag energiattest for boligen din
LES OGSÅ:Garantert lønnsomt å isolere loftet

Møtes på fredag
ESA, EFTAs overvåkningsorgan mottok brevet fra OED fredag og er i gang med å vurdere saken. På fredag skal partene samles i Oslo for å diskutere saken.

Men i følge presseansvarlig Trygve Mellvang-Berg i ESA kan det likevel gå en stund før utfallet blir klart:

- Det er generelt vanskelig å spå om fremdriften i slike saker. Vi diskuterer dette fortløpende med Norge. Hvis møtet gir full klarhet i saken, vil det gjøre veien videre enklere, sier Mellvang-Berg.

Tid og ressurser
OED påpeker at Norge har brukt mye tid og ressurser på å utarbeide det nettbaserte verktøyet. Nå vil hun unngå å skape et konsulentmarked for energimerking:

- Tendensen vi har i Norge til å bruke konsulenter i alle sammenhenger bekymrer meg. Å innføre et krav om uavhengig fagperson vil avle frem et konsulentmarked som på sikt ikke vil være i forbrukernes interesse, sier Blakstad.

- Systemet er gratis for brukeren og basert på boligeiernes egne opplysninger. Systemet er i god norsk tradisjon basert på ærlighet og tillit, forklarer Eli Blakstad.

På forsiden nå