- Fant så store feil at vi ikke tør å selge det gamle huset

Hva må du egentlig vente på før du kan begynne å utbedre skadene eller eventuelt selge boligen på nytt? Og hva skjer hvis motparten ikke betaler etter et rettsforlik?
<p><b>Mange spørsmål:</b> Dine Penger fikk inn over 200 spørsmål til nettmøtet om boligtvister. Her kan du lese noen av dem.<br/></p>

Mange spørsmål: Dine Penger fikk inn over 200 spørsmål til nettmøtet om boligtvister. Her kan du lese noen av dem.

Boligtvister. I flere artikler de siste dagene har Dine Penger skrevet om boligtvister og hvilke utfordringer du kan møte etter et boligkjøp. Tidligere i dag svarte Thomas Bartholdsen fra Forbrukerrådet, advokat Ola Fæhn og advokatene Silje Nesteng Andresen og Dag Are Børresen fra Help på våre leseres spørsmål i et nettmøte

Flere av spørsmålene som er sendt inn, tar opp soverom i kjellere som senere viste seg å ikke være godkjent. Andre spørsmål dreier seg om boder og murvegger som senere viste seg å være satt opp ulovlig.

Ulovlig murvegg. En av innsenderne skriver at han overtok en enebolig på vestkanten i Oslo hvor selgeren ikke opplyste om at murvegger på opptil to meter mellom eiendommen og naboen ikke var oppført lovlig. De tidligere eierne hadde ikke søkt om lov.

- Jeg har nå en sak med bygningsmyndigheter, som vil bøtelegge meg og krever at jeg bruker penger på arkitekt og ny søknadsprosess. Kjøpet fant sted i 2010, og dette ble oppdaget i 2013. Varslet selger straks vi skjønte hvordan dette hang sammen, skriver den uheldige boligkjøperen.

<p><b>Svarte på spørsmål:</b> Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.</p>

Svarte på spørsmål: Thomas Bartholdsen, fagdirektør for bolig i Forbrukerrådet.

<p><b>Svarte på spørsmål:</b> Advokat Silje Nesteng Andresen i Help</p>

Svarte på spørsmål: Advokat Silje Nesteng Andresen i Help

Advokat Silje Andresen i Help svarer at ulovlige byggearbeider er en hyppig gjenganger i tvistesaker etter boligkjøp. 

Hun svarer at boligkjøperen vil ha en større sjanse for å nå frem med et krav dersom selger selv har satt opp muren eller har hatt kunnskap om at den var satt opp ulovlig.

- For å forebygge konflikt i ettertid om hva som er relevante kostnader og fornuftig fremgangsmåte i søknadsprosessen, vil jeg anbefale at du ber selger uttale seg om han har innsigelser til den fremgangsmåten du ønsker, sier Andresen.

<p><b>Svarte på spørsmål:</b> Advokat Dag Are Børresen i Help forsikring.</p>

Svarte på spørsmål: Advokat Dag Are Børresen i Help forsikring.

Lang ventetid. En annen innsender lurer på hvor lang tid man kan forvente at et eierskifteselskap bruker på å utarbeide en takstrapport. Boligkjøperen skriver at de overtok et hus til seks millioner kroner den 15. september 2013. 1. oktober sendte de en klage på feil til selskapet, men fikk ikke rapporten før 10. april i år.

- Det er så store mangler ved det nye huset at vi valgte å trekke salget av det gamle, og har derfor sittet med lån på begge husene siden september, skriver hun.

<p><b>Svarte på spørsmål:</b> Advokat Ola Fæhn</p>

Svarte på spørsmål: Advokat Ola Fæhn

Hun skriver videre at selskapet har erkjent mangler for rundt 1,5 millioner kroner, mens deres egen takstmann antyder det dobbelte. Utbedring av skadene vil kunne ta mellom et og halvannet år.

- I mellomtiden sliter vi tungt økonomisk med to huslån, dels med mellomfinansieringsrente på syv prosent. Det virker urimelig at det skal være mulig å bruke så mye tid man vil på å få fakta på bordet, skriver hun.

Boligadvokat Ola Fæhn svarer at boligkjøperen kan ta ut rettslige skritt med én gang hvis de har utredet de forhold de trenger.

- Det er også mulig å vurdere salg av huset med mangler og så kreve dekning for tapet man påføres ved salg. Med andre ord - dere trenger ikke å sitte passivt å vente på at eierskifteselskapene utreder ferdig, svarer han.

Les også:Boligadvokat mener eierskifteselskapene somler med vilje. - Vi trenerer ikke saker, svarer Protector.

Vil ikke betale etter forlik. En leser har en sak som er avgjort og lurer på hva som skjer videre når ikke motparten betaler det tingretten har pålagt dem å betale. 

Fæhn svarer at hvis det allerede er inngått et rettsforlik trenger du ikke gå innom forliksrådet, men du kan i stedet sende en utleggsbegjæring mot personen eller selskapet som skylder deg pengene.

- Namsfogden kan så pålegge lønnstrekk eller at du får pant i noe han eier, svarer advokaten.

Les også:Vil gi gratis rettssak til forbrukerne

Flere av innsenderne har spørsmål om problemer med rotter, og en av leserne har til og med oppdaget at de har store mengder med flaggermus i taket. En gjenganger er bod, kjeller og bad som ikke er utført ordentlig eller byggemeldt.

En leser påpeker at gjeldsgraden i Norge er rekordhøy og stadig vokser. «Hvordan skal boligprisene holdes realistiske?» lurer han på.

- Vi er opptatt av effektiv boligbygging. Vi er opptatt av regulering av flere tomter og av utbygging av bedre kommunikasjoner slik at utbygging kan skje i utkanten av pressområdene. Konkurransetilsynet har igangsatt en interessant vurdering av boligmarkedet. Vi deler din bekymring for gjelden som mange tar opp, svarer Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet.

Du kan lese alle spørsmålene og svarene fra nettmøtet her.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå