Feil råd om boligkjøp fra Forbrukerrådet

Forbrukerrådet gir råd til boligkjøpere og boligselgere ut fra hvordan de ønsker at boligomsetningen skal være – ikke ut fra hvordan boligomsetningen skjer. Det kan gi farlige resultater.
<p><b>Dårlige råd:</b> Oppslag som dette er mer egnet til å forvirre enn å hjelpe forbrukere. Forbrukerrådet må bli tydeligere i rådene sine, eller la være å rådgi. Etter Dine Pengers mening, hadde boligkjøperen i saken gjort det riktige.</p>

Dårlige råd: Oppslag som dette er mer egnet til å forvirre enn å hjelpe forbrukere. Forbrukerrådet må bli tydeligere i rådene sine, eller la være å rådgi. Etter Dine Pengers mening, hadde boligkjøperen i saken gjort det riktige.

Skrekkhistorier. Det finnes gjentatte skrekkhistorier om folk som har kjøpt «boligen fra helvete», store fuktskader, mange feil og mangler har gjort at de ikke har kjøpt boligen de trodde de kjøpte.

Noe av dette skyldes feilaktige forventninger, men veldig mye skyldes at kjøperne ikke har fått de opplysningene de hadde krav på. Feilkildene her er flere: selger, takstmann og eiendomsmegler.

Men problemet for mange boligkjøpere er at det er hardt å nå gjennom med mulige krav i en klageprosess. Selgeren har ofte gode medhjelpere som gjør at det er vanskelig å gå gjennom prosessen.

Dette var for eksempel tilfellet i denne saken:Drømmehuset ble mareritt

Det hele starter på selgersiden. Skal du selge bolig? Skal du selge bolig, har du ansvar i fem år etter salget for vesentlige skjulte feil ved boligen. Dette ansvaret er «objektivt», altså du blir ansvarlig uten at du trenger å ha skyld i skadene. Disse reglene står i avhendingslovens § 3-9, 2. ledd.

Slik objektivt ansvar er hardt, og ikke vanlig i norsk rett. Det vanlige er at man blir ansvarlig hvis man har skyld.

Men objektive ansvar – det skal du forsikre deg mot. Derfor anbefaler vi i Dine Penger alle å tegne eierskifteforsikring som forsikrer deg mot dette ansvaret. Da slipper du at boligkjøperen kommer til deg og krever flere hundre tusen for skader du ikke visste at var i boligen – og heller ikke er skyld i. Dette er penger det er vanskelig å finne når du har kjøpt en ny bolig i et stigende boligmarked.

Rådet burde være klinkende klart, men av alle er nå Forbrukerrådet ute med ulike råd om boligkjøp og forsikring:

Forbrukerrådets Thomas Bartholdsen er i Romerrikes Blad mandag 11. juni  sitert på:

Spørsmålet er hvorvidt du vil betale noen for å ta risikoen om du blir saksøkt av kjøper.

Nå er dette en veldig vanskelig setning, men det som burde stå er: Tør du å være åpen for et søksmål på flere hundre tusen kroner helt alene?

Forbrukerrådets råd er dermed svært villedende. Verden er ikke vanskeligere enn dette, mener vi i Dine Penger: Objektivt ansvar er dyrt og farlig. Du må ha eierskifteforsikring!

Kjøpe bolig:Les Dine Pengers boligkjøperskole

Når den ene parten har eksperter... Dermed er vi over på boligkjøpersiden. Der vil man altså som boligkjøper som klager på en mulig feil møte saksbehandlere og jurister i eierskifteforsikringsselskaper.

En klagesak vil dermed være lang og kostbar for deg som klagende boligkjøper. En slik prosess trenger du hjelp til. Vi i Dine Penger mener at boligkjøperforsikring derfor er en nyttig forsikring. Den forsikringen gir deg både hjelp fra forsikringsselskapets saksbehandlere og jurister, og du får dekket saksomkostninger ved en sak.

Eller som den uheldige boligkjøperen i Drømmehuset ble mareritt sier det:
- Da ville vi fått dekket egne saksomkostninger fullt ut. Og vi hadde fått en advokat med avhendingsloven og eierskifte som spesialitet.

Forbrukerrådet er ikke helt enig. Forbrukerrådets Thomas Bartholdsen blir i Romerikes Blad sitert på flere uttalelser om boligkjøperforsikring, men særlig dette synes vi var ganske rart:

Føler du deg veldig trygg på at det ikke er skader på boligen du har kjøpt? Eller vil du uansett ikke ønske å rette krav mot selger for dette i etterkant? Da er behovet for boligkjøperforsikring lite.

Først det om «trygg på at det ikke er skader på boligen»: Dette er rett og slett en håpløs uttalelse. For skader du kan se på boligen – eller burde ha oppdaget – de får du uansett ikke dekket.

Det er de vesentlig skjulte feilene du kan få dekket. De kan du aldri være trygge for at ikke finnes! Det kan være en skjult fuktskade, en setningskade du ikke har sett, en muggskade bak panelet i kjelleren. Du vet ikke, derfor trenger du forsikringen for å få fremmet kravet ditt.

Dessuten: Hvem ønsker ikke å fremme krav mot tidligere eier? Antagelig bare de som skal rive hele boligen for å bygge ny. De er i sterkt mindretall. Dermed er det håpløst å ta med denne setningen.

Dobbeltforsikret? Forbrukerrådets mann mener videre at man kan være dobbeltforsikret med både retthjelpforsikring og boligkjøperforsikring. Det er er til en viss grad riktig, men ikke helt.

Rett nok har man i boligforsikringen sin en rettshjelpsforsikring som vil kunne gi dekning for en del av kostnadene. Men rettshjelpsforsikring har egenandel, og du får maks dekket mellom 80.000 og 120.000 kroner av saksomkostningene. I tillegg må du bruke tiden til å finne en advokat som er god på boligomsetning som kan hjelpe deg i forsikringsoppgjøret.


Naiv. Super. Det ser dessverre ut som om Forbrukerrådet gir råd om hvordan de mener at boligomsetningen burde være. Altså at folk burde kunne være venner – og dermed ikke trenger å forsikre seg.

Men sannheten er at boligomsetningen i Norge i dag har blitt et område der det er naturlig og viktig å ha med forsikringer som en del av det man kjøper når man kjøper tjenester. Man kan like eller ikke like det, men realitetene er slik.

Og da må man gi råd deretter. Rett nok skriver Thomas Bartholdsen i en epost til oss: 

Vi gir ikke råd om forsikring - unntatt det generelle om å unngå dobbelforsikring - men bidrar gjerne med momenter til forbrukeres vurdering av eget behov.

Dessverre vil jeg si: De rådene som er vi har sitert over er som vi har vist mer egnet til å forvirre enn å forklare. Det er nå bedre å la være å si noe enn å gi disse rådene.

Vi i Dine Penger mener forsåvidt også at det er synd at det har blitt slik nå. Og Forbrukerrådet burde kanskje heller bruke tiden på å få endret måten boliger omsettes på, og da må det startes i lovverket. Avhendingsloven er 20 år i år, den er overmoden for revisjon.


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå