Forsinket rekkverk ga kvart million i bøter

Terasse-rekkverket var ikke ferdig da paret flyttet inn. Entreprenøren mente de måtte tåle å vente. Krangelen endte med at entreprenøren nå må punge ut over en kvart million i dagbøter for forsinkelsen.

<p><b>- FORMULERER SEG UNNA ANSVAR:</b> Har du fått en dato hvor boligen skal stå ferdigbygget? Få det skriftlig, uten forbehold – ellers vil utbygger fort slippe unna å betale forsinkelses-bøter, advarer Forbrukerrådets fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen.<br/></p>

- FORMULERER SEG UNNA ANSVAR: Har du fått en dato hvor boligen skal stå ferdigbygget? Få det skriftlig, uten forbehold – ellers vil utbygger fort slippe unna å betale forsinkelses-bøter, advarer Forbrukerrådets fagdirektør for bolig Thomas Bartholdsen.

I et nylig vedtak gir nemlig Boligtvistnemnden fullt medhold til forbrukernes krav om såkalt «dagmulkter» – dagsbøter - for boliger som ferdigstilles forsinket.

I dette tilfellet, hvor rekkverket til terrassen i andre etasje var det eneste som gjenstod da kjøperne flyttet inn i den nyoppførte arkitetktegnede boligen, ble forsinkelsen dyr for entreprenøren.

Totalt måtte entreprenøren ut med dagmulkter på til sammen 250.884 kroner.

I tillegg tilkjennes paret som klagde på manglende ferdigstillelse 45.000 kroner for det forsinkede rekkverket.

«Regningen» for å være sen med leveransen av bygget endte med andre ord på til sammen nær tre hundre tusen kroner for entreprenøren, kommer det frem av Boligtvistnemndens vedtak.

Hvilket firma som er involvert i denne konkrete saken fra forsommeren, er anonymisert i vedtaket.

Avtalte 270 dager

Historien starter i september 2012.

Da inngikk klagerne avtale med entreprenøren om bygging av en arkitekttegnet enebolig på tomten de allerede eide.

Prislappen var 3,26 millioner kroner.

Oppstartsdato var 15. september.

Med 270 dagers avtalt byggetid, pluss feriedager, skulle huset ifølge nemndens opplysninger ha stått ferdig 26. juni 2013.

Krevde én promille hver dag

Men da fellesferien sto for døren, manglet fortsatt rekkverket til den 60 kvadratmeter store terrassen som gikk utenfor stuen i andre etasje.

Til tross for dette ga kommunen brukstillatelse 5. juli, og paret flyttet inn i den ellers ferdigstilte boligen samme dag.

En gjennomgang med snekker avslørte arbeidet som gjensto, og fire dager senere henvendte paret seg til entreprenøren for å minne om rekkverk-forsinkelsen – og at de vil kreve én promille av byggeprisen på 3,26 millioner i avslag for hver dag som går inntil boligen står helt ferdig (se faktaboks).

Sommeren gikk uten at rekkverket kommer på plass, heter det i nemndens vedtak.

I august minnet paret om at forsinkelsen begynte å bli kostbar, hvorpå entreprenøren, ifølge nemndsvedtaket, svarer at han ikke er enig i parets «fremstilling av dagbøter».

Striden er et faktum. 

– Berørte ikke bruken

10. september signerer paret formell overtagelsesprotokoll, uten at rekkverket var på plass.

Få dager senere engasjerer de advokat og legger frem krav om dagmulkt for 69 dagers forsinkelse, på totalt på 254.884 kroner.

Kravet nektes betalt av entreprenøren, som selv engasjerer advokat for å slå tilbake.

Advokaten hevder det manglende rekkverket ikke ga forbrukerne en rimelig grunn til å nekte overtagelse, fordi mangelen ikke berørte et «sentralt bruksområde» av boligen.

I tillegg påpeker han at paret selv valgte å flytte inn 5. juli, uten terrasse-rekkverket, og at også kommunen hadde gitt boligen brukstillatelse på dette tidspunktet.

Da må boligen anses som overtatt kun få dager etter fristen, og det kan ikke kreves dagsbøter i månedene frem til overtagelsesprotokollen ble signert, argumenterte han.

Nektet å godta 20.000

Likevel ble paret tilbudt 20.000 kroner «for de ulemper forbrukerne har hatt ved ikke å kunne benyttet terrassen».

Pengetilbudet falt ikke i smak hos paret. De avviste at de hadde akseptert formell overtagelse ved å flytte inn, og hevder de etter forsinkelsen ikke hadde noe annet sted å bo.

Og selv om kommunen ga brukstillatelse samme dag, viser paret til at terrassen måtte avsperres. Dette gjorde at den ikke kunne brukes hele sommeren, til tross for at det var en «vital den av boligen» – særlig siden de hadde et lite barn, lød argumentasjonen.

– Utvilsomt vesentlig

Uten enighet tok paret saken inn for Boligtvistnemnden, som ga fullt medhold.

I sin konklusjon viser nemnda til Budstadsoppføringslovas paragraf 14. Den sier at overtagelse skjer ved innflytning – hvis arbeidet er fullført.

«Selv om boligen innvendig var fullt brukbar, så gjensto det å få på plass rekkverket på terrassen. Terrassen fremstår som relativt stor, og den utgjør utvilsomt en vesentlig del av det anvendelige utearealet, spesielt sommerstid», heter det i nemndens vurdering.

Dermed er det tidspunktet for formell overtagelse, og ikke innflytningen, som må legges til grunn, konkluderes det i vedtaket.

Advokatomkostningene fikk imidlertid ikke paret dekket.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå