Halvparten tror boligprisene vil stige

– Vi nordmenn er superoptimister når det kommer til boligpriser, mener Odd Nymark, administrerende direktør i Eiendomsmegler 1.

<p><b>TROR PÅ VEKST.</b> Forventningene både til egen økonomi og til boligprisene har økt kraftig de siste månedene. Her fra Bergen.<br/></p>

TROR PÅ VEKST. Forventningene både til egen økonomi og til boligprisene har økt kraftig de siste månedene. Her fra Bergen.

På ett år har folks forventninger til økte boligpriser steget med hele 25 prosentpoeng. Nå tror 53 prosent av oss at boligprisene vil være høyere om 12 måneder. På samme tid i fjor var andelen 28 prosent. Samtidig har andelen som forventer lavere priser, sunket fra 31 prosent i fjor til seks prosent i år.

Det viser siste utgave av Boligmeteret, en månedlig undersøkelse fra Eiendomsmegler 1 og Prognosesenteret, som måler folks forventninger til boligprisene og egen økonomi.

– Det er stor sannsynlighet for at boligprisene vil fortsette å stige fremover, sier Odd Nymark i en pressemelding.

– Lav rente og et godt arbeidsmarked bidrar til at folk flest er optimister. Men vi må ikke glemme at lavere oljepriser kan bidra til å dempe prisoppgangen. Vi tror derfor på moderat prisstigning fremover. 

Fra august til september falt prisene 0,1 prosent. Justert for sesongvariasjoner er det en oppgang på 0,7 prosent. Prisene er nå 3,6 prosent høyere enn for ett år siden. 

<p>Adm. direktør Odd Nymark i Eiendomsmegler1.</p>

Adm. direktør Odd Nymark i Eiendomsmegler1.

Ifølge undersøkelsen forventer husholdningene i snitt å betale ca. 3,5 millioner kroner for sin neste bolig, mens man i snitt har behov for å låne 49 prosent av kjøpesummen, altså cirka 1,7 millioner kroner.

– Forventninger trigger etterspørselen

– Det at 53 prosent forventer høyere priser om et år, gir et bilde av den generelle troen folk har på fremtiden, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik til E24. 

Han mener at det er mye som peker på at vi har en vedvarende god situasjon i norsk økonomi.

– Boligprisene har kommet høyt, og kan komme til å stige ytterligere. Samtidig er det ønskelig at veksten avtar noe, slik den også har gjort, sier Boldvik. 

<p>Styreleder Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund.<br/></p>

Styreleder Tormod Boldvik i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Meglerbransjens boligprisstatistikk for oktober vil bli lagt frem onsdag 5. november klokken 11. Følg med på E24!

Mest optimister i Oslo og Akershus

Det er i Oslo og Akershus man finner flest «optimister». Her forventer mer enn 6 av 10 stigende boligpriser.

Ikke langt etter følger østlandsfylkene Telemark, Vestfold og Buskerud.

– Dette er ikke overraskende, mener Odd Nymark.

– Oslo og Akershus har i mange år vært det sterkeste pressområdet med stor tilflytting. Boligbyggingen har ikke klart å holde følge med befolkningsveksten og dette bidrar til fortsatt sterk prisvekst.

47 prosent av de spurte forventer en prisvekst på mellom fem og ti prosent. 

Kjøpe eller selge først?

Eiendomsmegler 1 har også spurt om man planlegger å kjøpe eller selge bolig først. Dette sier noe om usikkerheten i markedet.

Det vil si at jo flere som ønsker å selge før de kjøper, jo tregere vil markedet være. Andelen som ønsker å selge først, er nå 42 prosent, ned 5 prosentpoeng fra forrige måling i juni.

– Dette bekrefter at boligkjøperne nå er blitt mer optimistiske, sier Nymark og peker på at det også er en økende andel som nå vil kjøpe først.

– At flere kan tenke seg å kjøpe først betyr at det i en tilpasningsperiode blir noe mindre volum av boliger liggende i markedet. Samtidig blir boligene solgt fortere slik at volumet opprettholdes, sier Tormod Boldvik.

Den elektroniske undersøkelsen er gjennomført av Norstat med et landsrepresentativt utvalg på 1.000 personer i perioden 13.–17. oktober 2014.


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå