Hvem som helst kan kalle seg takstmann

Du kan risikere at taksten på boligen du kjøper er skrevet av en takstmann som ikke kan noe om bygg. Etter ni dager på kurs kan man med rett bakgrunn bli godkjent takstmann. Men det finnes ikke opptakskrav til kursene.
<p><b>Må ha peiling:</b> Takstmenn må vite hva de skal se etter, og ikke minst kjenne konsekvensene av de tegnene de ser.</p>

Må ha peiling: Takstmenn må vite hva de skal se etter, og ikke minst kjenne konsekvensene av de tegnene de ser.

Ingen utdanningskrav. Utdanningen for takstmenn består av heldagskurs over noen dager, eller deltidsstudier over Internett. Det er ingen opptakskrav til grunnkursene i taksering, og siden det ikke er en beskyttet tittel kan hvem som helst kalle seg takstmann.

Med andre ord: Du risikerer at boligen din verdsettes for salg av noen som ikke har peiling på byggeteknikk. Dermed kan feil og mangler bli oversett, og du kan tape store summer, enten du er selger eller kjøper av boligen.

Les om Takstmann som overså feil – regningen ble tre millioner

Til sammenlikning kreves en full spesialisert utdannelse innen relevant jus og økonomi for å kalle seg eiendomsmegler. Det kreves dessuten konsesjon fra Finanstilsynet for å drive virksomhet innen feltet.

Dette må du ut med. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det ble omsatt mer enn 80.000 boliger i fjor. Uansett om du er kjøper eller selger kan du bli rammet av at takstmannen ikke kan jobben sin.

Dine Penger anslår at over 150 millioner kroner i reklamasjoner kunne vært unngått hvert år bare ved riktig utformede takster og boligsalgsrapporter. Dette baseres på grunnlag av en hovedoppgave skrevet ved Høgskolen i Oslos avdeling for ingeniørutdanning. Rapporten konkluderer med at 41 prosent av reklamasjoner kunne vært unngått ved bruk av bedre boligsalgsrapporter.

Les kommentar:På tide med en egen takstmannlov

Noen eksempler fra rapportene hovedoppgaven gjennomgikk: I en bolig med nyoppusset bad viste oppussingen seg å ha blitt utført amatørmessig. I tillegg til å måtte renovere badet på nytt måtte fuktskade i etasjen under utbedres. Pris for å utbedre slike feil kan raskt komme på over 100.000 kroner; og takstmannen kunne funnet ut av feilen ved å åpne en inspeksjonsluke i badekaret.

Det kan likevel bli enda verre. En annen bolig viste seg å ha store råteskader i bunnsvill og yttervegg, vinduer måtte skiftes ut, og det var flere alvorlige feil og mangler. Boligen fikk tilstandsgrad 3 i takstrapporten, som indikerer behov for utbedring. Likevel omtaler takstmannen boligen som godt vedlikeholdt, og benytter beskrivelser som like gjerne kunne vært brukt om feilfrie hus. Rapporten baserer seg også i stor grad på antagelser, ikke undersøkelser.

I slike saker er det ofte selger som har ansvaret dersom feil oppdages, med mindre det er tegnet forsikring. Som kjøper kan du få mange dyre runder i retten – og det betinger at feilen oppdages før huset raser sammen.

<p>Dette er de kategoriene takstmenn du kan komme ut for. Sertifisering er din eneste sikkerhet, men selv da risikerer du mangelfull takst.</p>

Dette er de kategoriene takstmenn du kan komme ut for. Sertifisering er din eneste sikkerhet, men selv da risikerer du mangelfull takst.

Les om Takstmann som inkluderte garasje i boligareal

Sertifisering på ni dager.  Det er de to bransjeorganisasjonene, Norges Takseringsforbund (NTF) og NITO Takst, som tilbyr utdanning til takstmannyrket. NITO Takst arrangerer egne kurs, og NTF tilbyr utdanning gjennom Norges Eiendomsakademi (NEAK).

Begge krever at du har utdanning fra deres egne kurs før de gir deg sin sertifisering. Grunnutdanningen innen taksering i Norge er lagt opp slik:

 • NEAK (NTF):
  • Opptakskrav: Ingen.
  • Varighet: Fire måneders deltidsstudier på nett.
  • Pris: 29 500 kroner, ikke inkludert kompendier.
 • NITO Takst:
  • Opptakskrav: Generell studiekompetanse.
  • Varighet: Fire dagers kurs med forelesninger og gruppearbeid.
  • Pris: 32 000 kroner, inkluderer kursmateriell.


NTF organiserer også takstfullmektiger. Disse er ikke fullt godkjente takstmenn, men dette fremgår ikke av registersøket deres. For å bli takstfullmektig gjelder samme bakgrunnskrav som andre takstmenn, men grunnkurs i taksering må først gjennomføres innen ett år etter at fullmektigavtalen er inngått – hovedkurs innen fire år. NITO gir sertifisering etter at et hovedkurs på ytterligere fem dager er gjennomført.

Les også: Krever kunstig lav boligtakst

Vanskelig å sjekke kompetanse. Medlemskap i bransjeorganisasjonene skal være en indikator på om takstmannen er kompetent. Det går imidlertid ikke an å finne ut stort om hvilken bakgrunn hver enkelt av deres takstmenn har.

Stikkprøver Dine Penger har gjennomført viser at en høy andel godkjente takstmenn ikke opplyser om sin fagkunnskap på sine takstrapporter.

I totalt 13 av 17 takstrapporter var ingen kontrollerbar kompetanse oppgitt.

I de gjennomgåtte rapportene fant vi blant annet følgende:

 • I syv av rapportene var det videre umulig å bekrefte takstmannens kompetanse via internettsøk.
 • Fire av seks takstmenn med uavhengig sertifisering fra Det Norske Veritas (DNV) opplyste ikke om denne godkjenningen.
 • To av tre byggmestere opplyste ikke om sitt mesterbrev.
 • Én av de DNV-sertifiserte takstmennene var ifølge takstrapporten ikke tilstede på besiktigelse, men underskrev likevel rapporten. Selve besiktigelsen ble gjennomført av en takstfullmektig.
 • Én takstmann hevdet at han var tømrermester på forsiden av sin rapport. Denne personen har ikke betalt sin kontingent til mesterbrevnemda på flere år, og har dermed ikke lov til å kalle seg for «mester».
 • Én signerte dessuten med bygningstekniker, og én med ingeniør. Da det ikke finnes et eget register for disse er det vanskelig å kontrollere om dette stemmer.
 • Én takstmann hadde så vidt Dine Penger kunne finne kun kompetanse innen salg av plastprodukter frem til vedkommende uten videre ble NTF-medlem tidligere i år.


Selv om du kan søke i organisasjonenes medlemsregistre gir også dette søket svært lite informasjon: Alt du får er er kontaktopplysninger og hvilke av organisasjonenes egne sertifiseringer den enkelte takstmann sitter på.

Vil ikke si noe. Administrerende direktør i NTF, Are A. Huser, ønsket ikke å opplyse om den personlige kompetansen til de navngitte NTF-sertifiserte takstmenn Dine Penger ikke kunne bekrefte bakgrunnen til.

– Vi stiller strenge krav til våre medlemmer, og har operert med strenge krav til kompetanse og etterutdanning i flere år. Takstbransjen har også høy tillit i befolkningen, og tillit er ikke noe man kan skaffe seg uten innsats. Våre utfordringer er ikke manglende kompetanse, men at det er mange som vil påvirke oss, mener han.

NITO Takst brukte til sammenlikning 20 minutter på å finne kompetansen til en tilsvarende liste over sine takstmenn – alle disse hadde byggteknisk bakgrunn.

Les også: Takstmann bød på hus

Forsikringsselskaper kjenner problemet

Forsikringsselskapene Protector og HELP Forsikring tilbyr henholdsvis eierskifte- og boligkjøperforsikringer. De er dermed ofte involvert i saker som angår boligkjøp, og er godt kjent med at mange takstmenn ikke har relevant bakgrunn.

Les egen sak:4 av 5 boligsalgsrapporter for dårlige

– Vi har jobbet i mange år med å heve kvaliteten på takstproduktet, og har evaluert 1400 boligsalgsrapporter i den sammenheng. Nesten 80 prosent av disse holdt ikke mål, forteller Merete Bernau, direktør for eierskifte i Protector.

Hun sier NTF, den største av de to bransjeorganisasjonene, ikke evner å heve kvaliteten.

– Det må stilles høyere krav til kompetanse. I dag finnes det ingen krav. Veritas-sertifiseringen er en begynnelse, men den er det jo ikke mange som har, sier hun.

Advokat Dag Are Børresen i HELP Forsikring sier de også har registrert at det skorter på kompetansen hos enkelte:

– Vi bruker nesten utelukkende folk med mesterbrev eller ingeniørbakgrunn. Takstmenn kan ikke gjøre en skikkelig jobb i eierskiftesaker uten byggteknisk kompetanse i bunn. Som regel er det nemlig ikke bare å rive og bygge nytt, sier han.

<p>Are A. Huser, administrerende direktør i NTF, sier de gjennomfører grundig bakgrunnsjekk på sine medlemmer.</p>

Are A. Huser, administrerende direktør i NTF, sier de gjennomfører grundig bakgrunnsjekk på sine medlemmer.

Bransjen svarer på kritikk

Sjekker CV og vitnemål. Administrerende direktør Huser i NTF hevder de sjekker bakgrunnen til sine sertifiserte takstmenn grundig.

– Vi undersøker CV og vitnemål som de sender inn når de søker om sertifisering. Selv om NEAK tilbyr kurs i taksering for personer uten den formelle bakgrunnen kreves det relevant kompetanse for å bli sertifisert takstmann hos oss. Vi har også et krav om minst karakteren C fra NEAK for å bli godkjent, da til forskjell fra NITO, forteller Huser.

Han er klar på at NTF-sertifiseringen er et kvalitetsstempel.

– Det har vært en endring og skjerping av krav opp gjennom årene, og stort sett tror jeg de aller fleste takstmenn oppfyller kravene vi har i dag. Dessuten har vi strenge krav til etterutdanning. Blant utfordringene for takstbransjen vil jeg si at spørsmålet om kompetanse er noe vi har på plass, sier han.

På spørsmål om hvorfor det ikke er krav til relevant erfaring eller utdanning for å komme inn på kursene viser Huser til Henning Møllerløkken, administrerende direktør i NEAK.

– Vi samarbeider med Høgskolen i Østfold, og vår takstutdanning regnes som etterutdanning for ingeniører. Det er dermed høgskolen som står for opptaket. Dersom du ikke har generell studiekompetanse kan du komme inn basert på realkompetanse, forteller Møllerløkken.

Les kommentar: På tide med en egen takstmannlov

NITO har oversikt. Du må minimum være byggmester, ingeniør eller ha byggteknisk fagskole for å bli NITO-godkjent takstmann. Arkitekter kan også godkjennes, men de må i så fall ha tilleggsutdanning, forteller fagsjef Espen Fuglesang i organisasjonen.

– Grunnen til at vi ikke krever byggteknisk kompetanse på selve kursene er at disse rettes mot kommunalt ansatte, saksbehandlere og andre som har behov for å forstå en takstrapport bedre. Dette er hovedsakelig innenfor landbruket, hvor lovverket og takstene er mer kompliserte enn ved fast eiendom. Vi sender ingen ut for å gjennomføre takst hvis de mangler fagkunnskaper, forteller han.

Fagsjefen forteller at NITO krever dobbel godkjenning før de sertifiserer takstmenn – først for å få medlemskap i organisasjonen, og så for å få medlemskap i NITO Takst.

– Vi stiller dessuten strenge krav, som 20 timer obligatorisk etterutdanning hvert år for hvert område man er sertifisert innen. Dersom en har flere godkjenninger kan det bli ganske mange timer i året, forteller Fuglesang.

Han kjenner til at det finnes takstmenn som ikke er godkjent av hverken NITO eller NTF, men som opererer i markedet med hjemmesnekrede takstskjematurer. Disse er gjerne ingeniører som mangler kursene i taksering.

– Derfor har vi introdusert QR-koder på våre takstrapporter. Disse vil bekrefte at en rapport er ekte, og fra en sertifisert takstmann. Hvis noen ikke er sertifisert har de sannsynligvis ikke ansvarsforsikring heller, som gjør slikt ekstra risikabelt for forbrukere, forteller han.

Les kommentar: Feil råd om boligkjøp fra Forbrukerrådet


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå