Asylstrømmen kommer ikke til å gi økt husleie

Med titusenvis av nye asylsøkere som kommer til Norge i årene fremover er det nærliggende å tro at landets utleieboliger blir fylt opp og at husleien spretter i været. Men så enkelt er det ikke.


<p>Asylstrømmen til Norge vil ikke gi høyere priser i utleiemarkedet, skriver Nikolaus Farmakis i sin kommentar. </p>

Asylstrømmen til Norge vil ikke gi høyere priser i utleiemarkedet, skriver Nikolaus Farmakis i sin kommentar. 

Årsaken er at denne gruppen ikke kommer til å bli en del av det ordinære leiemarkedet på mange år. De har ikke kjøpekraft til å betale vanlig husleie og må finne andre alternativer, som de vanlige leietagerne ikke finner attraktivt.

Nå i januar så vi at husleieprisene i fjor har fulgt de samme sesongsvingningene som de alltid har gjort, og at det fortsatt er mange ledige utleieboliger over hele landet.

Ved ankomst i Norge blir asylsøkerne plassert i midlertidige mottak før de senere, hvis de får bli i Norge, blir plassert på ordinære asylmottak.

Etter oppholdet i mottak, vil asylsøkere leie seg inn i boliger og andre bygninger som de vanlige leietagerne synes er for trangt, har for dårlig standard eller er uegnet til bolig. Dette er den uregulerte delen av leiemarkedet som alltid har vært der. Deler av dette boligtilbudet er akseptabelt, mens noe kan være farlig for helse og sikkerhet. Dette markedet er kjennetegnet av lav pris og leietagere med dårlig betalingsevne. Her kommer også begrepet overbefolkning inn, hvor en bolig huser langt flere enn den er beregnet for.

Som vi ser går etterspørselen i en retning som treffer utenfor det vi vanligvis kaller leiemarkedet. Det er en relevant bekymring som flere kommuner nå har hvor man frykter at uregulerte boliger som blir brukt til utleie kan være farlig for de som bor der - spesielt med tanke på brann. Men det er ikke slik at boliger som ikke er godkjent for utleie eller varig opphold er farlige i seg selv.

Samtidig må vi se på tilbudssiden. Lavere aktivitet i enkelte deler av næringslivet, gjør at det blir frigjort flere tusen brakker som blir brukt til utleie. I tillegg blir nedlagte militærforlegninger, eldre hoteller, tomme folkehøyskoler og pensjonater brukt til å huse asylsøkerne. De vanlige leietagerne har ikke lyst til å bo her.

Hvis husleieprisene skal stige utover normal prisstigning i årene fremover på grunn av asyltilstrømningen, må følgende faktorer være til stede: Et stort antall må fortsatt komme til Norge, kapasiteten av andre billige utleiealternativer må bli brukt opp, og asylsøkerne må ha betalingsevne til å håndtere det ordinære husleienivået.

Det som bestemmer husleieprisen i Norge er balansen mellom etterspørsel og tilbud – ikke asyltilstrømningen isolert sett. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå