Må kastes ut av boligen

Stadig flere tvinges til å selge boligen. I Fredrikstad har boligeiere havnet i en så fortvilt situasjon at de må kastes på gaten.
<b>OPPLEVER AT FLERE SLITER:</b> Eiendomsmegler Tormod Møller hos Fokus Krogsveen i Fredrikstad har måttet kaste ut flere folk fra boligen sin det siste året. Bakgrunnen er at boligeiere ikke lenger er i stand til å betjene gjeld.
OPPLEVER AT FLERE SLITER: Eiendomsmegler Tormod Møller hos Fokus Krogsveen i Fredrikstad har måttet kaste ut flere folk fra boligen sin det siste året. Bakgrunnen er at boligeiere ikke lenger er i stand til å betjene gjeld.

E24 skrev torsdag at innkomne tvangssalg av borettslagboliger har økt med hele 34 prosent i årets 11 første måneder sammenlignet med samme periode i fjor.

I Fredrikstad har antall innkomne borettslagsaker hos tingretten mer enn doblet seg mot i fjor. Hittil i år har 48 boliger blitt begjært tvangssolgt fordi eierne ikke lenger er i stand til å betjene boligens gjeld.

Les også: 14.275 boliger begjært tvangssolgt

Tormod Møller (bildet) hos Fokus Krogsveen i Fredrikstad er en av dem som får i oppdrag av domstolene å gjennomføre tvangssalg. Fordi det tar en tid fra sakene kommer inn hos domstolen til det faktisk blir gjennomført salg har han ikke opplevd en stor oppgang foreløpig.

- Men det vi ser er at flere tvangssalg blir gjennomført. Det betyr at gjeldssituasjonen er mer håpløs enn tidligere. Tidligere ble flere av de som kom inn hos tingretten trukket fordi en fant en løsning, sier Møller til E24.

Barnefamilie på gaten

Ifølge Møller er gjeldsbyrden hos den enkelte større og restriktive banker gjør refinansiering av lån vanskeligere. Dermed er det flere som ikke klarer å finne en løsning i samarbeid med banken - og de tvinges til å selge boligen.

I takt med økningen i tvangssalg er det også stadig flere som nekter å samarbeide med megleren som gjennomfører tvangssalget. Dermed må en gå til det skrittet å kaste folk ut av boligen.

- Vi opplever en del utkastelse, eller begjæring om fravikelse som det kalles. Tidligere holdt det med advarsler og trusler om utkastelse - også samarbeidet folk, men nå ser vi en klar økning i utkastelse, sier Møller.

Når folk må kastes på gaten uten at de nødvendigvis har funnet et nytt sted å bo er situasjonen blitt virkelig fortvilt.

- Hittil i år har vi gjennomført fem til seks utkastelser. Blant disse var det blant annet en familie med tre barn. Nylig måtte vi kaste ut en ung gutt. Det er ingen hyggelig jobb, sier Fredrikstad-megleren.

Flere av de som må kastes ut har helt gitt opp sin egen situasjon og nekter å samarbeide med megleren.

- Jeg tror det er sånn at når du merker at problemene tårner seg opp, så gir du litt opp og stikker hodet i sanden. Vi gir dem i hvert fall to til tre sjanser før vi kaster dem ut – og det er dermed gode muligheter for å samarbeide – og dermed oppnå en bedre pris på boligen. Boikott av megleren gjør det bare enda verre, forklarer Møller.

Sterk oppgang i Drammen

Drammen er den byen i landet som merker sterkest oppgang i innkomne tvangssalg av borettslagboliger. I årets 11 første måneder er 186 borettslagboliger blitt begjært tvangssolgt. Det tilsvarer en oppgang på 77 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Tidligere utgjorde saker fra kemneren (kommunekassereren) der begjæring om tvangssalg ble brukt som en metode for å kreve inn kommunale krav en stor del av de innkomne sakene i Drammen. Omtrent alle disse ble løst. Nå opplever tingretten et skifte i hva slags type saker som kommer inn.

- Vi ser at begjæring fra boligbyggelag på grunn av manglende betaling av husleie øker mye. Dette gjelder særlig for borettslag med høy fellesgjeld, sier sorenskriver ved Drammen tingrett, Laila Ingebrigtsen, til E24.

Eiendomsmegler Rune Sirnes ved Krogsveen AS i Drammen er blant de som får tvangssalgoppdrag fra Drammen tingrett. Han merker foreløpig ingen oppgang i gjennomførte tvangssalg.

- Vi opplever ingen markant økning foreløpig. Tvert imot har vi hatt en liten nedgang i oppdrag fra i fjor, men det tar veldig lang tid i rettssystemet. Det går ofte åtte til ni måneder fra de kommer inn hos tingeretten til de havner hos oss - og det kan dermed være et etterslep, sier Sirnes til E24.

Han tror deler av oppgangen kan skyldes at boligbyggelagene er raskere med å sende inn boliger til tvangssalg når folk ikke klarer å betjene husleien.

- Min erfaring er at boligbyggelagene er raskere med å sende boliger til tvangssalg. Jeg tror det er årsaken til at tallene er så mye høyere enn tidligere, påpeker Sirnes.

Selger med tap

Flere av de som tvinges til å selge boligen i borettslag med lave innskudd må selge med tap. Bakgrunnen er at boligen har falt i verdi siden kjøpstidspunktet og svært få i dagens marked er villige til å betale høye innskudd på boliger med høy fellesgjeld.

- Vi har hatt bud ned til én krone. Det innebærer at kjøper overtar kun fellesgjelden, men det salget ble ikke gjennomført. Nylig solgte vi en lavinnskuddsbolig for 110.000 kroner. Det opprinnelige innskuddet var 550.000. Dermed tapte selgeren 440.000 kroner, sier Fredrikstad-megleren Tormod Møller.

Flere av de som selger med tap har tatt opp lån for å dekke innskuddet og sitter dermed igjen med en restgjeld.

- Det er stort sett ikke snakk om fri egenkapital. Det ligger en bank bak innskuddet og det er ikke uvanlig med en gjeld på 600.000 av et innskudd på 800.000, sier Møller.

Dermed sitter det som stort sett er unge kjøpere igjen med en gjeld som vil forhindre de fra å gå inn på boligmarkedet i mange år.

Les flere økonomisaker hos E24

På forsiden nå