NHO vil likestille bolig- og aksjeskatt

Én av fire bedrifter vil redusere investeringsaktiviteten i 2015. NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener situasjonen er så prekær at regjeringen må gjøre det mindre gunstig å plassere penger i bolig.

<p><b>VIL ENDRE SKATTESYSTEMET:</b> Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, mener regjeringen bør øke beskatningen av bolig gjennom formueskatten.<br/></p>

VIL ENDRE SKATTESYSTEMET: Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, mener regjeringen bør øke beskatningen av bolig gjennom formueskatten.

– Vi må begynne å bruke pengene på å investere i bedrifter og arbeidsplasser og ikke i hus og hytter, sier administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, til Dagens Næringsliv (krever innlogging).

Tirsdag slipper Næringslivets Hovedorganisasjon prognoser for norsk næringsliv.

Skogen Lund slår alarm om kårene for norsk næringsliv etter 2.500 medlemsbedrifter er blitt stilt en rekke spørsmål om forventet investeringstakt i andre halvår 2015. 

24 prosent av de spurte bedriftene venter å redusere investeringene i andre halvår, til tross for at svak krone er ventet å stimulere bedriftene til større investeringstakt. 

– Arbeidsledigheten vil øke

Spørreundersøkelsen, samt andre innhentede data får NHO til å presentere følgende prognose:

  • Oljeinvesteringene vil falle 15 prosent i år, og 10 prosent neste år.
  • Privat forbruk vil flate ut. 
  • Eksporten vil øke med 4 prosent i år.
  • Arbeidsledigheten vil øke. 

NHO-sjefen mener situasjonen er så prekær at regjeringen bør ta grep allerede neste statsbudsjett.

Likestilt skatt på bolig og aksjer

Det hun mener er løsningen, er at investeringer i aksjer og bedrifter blir likestilt med skattleggingen av boliginvesteringer. Dette kan løses gjennom økte ligningssatser i formuesskatten, ved innføring av eiensdomsskatt eller andre grep.

I dag er ligningstaksten på bolig i snitt rundt 23 prosent av markedsverdi, mens aksjer skattlegges til 100 prosent av markedsverdi. 

– Uansett om man er for eller mot formuesskatt, og uansett hva man mener skattenivået skal være, man må i hvert fall likestille investeringer i eiendom og næring. I dag er det et skatteincentiv for å investere i eiendom, og så er det ganske hard beskatning på privat eierskap i næringsliv, sier Skogen Lund.

Grepene hun i praksis etterlyser er en formuesskatt som er høyere enn dagens sats på 23 prosent av ligningsverdien på bolig, opplyser NHO til E24.

Skal foreslå ny skattereform

Finansminister Siv Jensen sier til avisen at en rekke viktige spørsmål må drøftes før regjeringen legger frem en ny skattereform før jul, med det målet å få et bedre og mer konkurransedyktig skattesystem.

Som E24 tidligere har omtalt, har skattereformen regjeringen skal ta stilling til utgangspunkt i Scheel-rapporten som ble overlevert til finansdepartementet 2. desember i fjor.

Scheel-utvalgets forslag til reformer i det norske skattesystemet slekter på Skogen Lunds kraftsalve. 

Scheel-utvalget foreslo blant annet å øke ligningsverdien på bolig fra 30 til 80 prosent. I tillegg ble det foreslått å fjerne skattefritaket på utleie av egen bolig.

Fra politisk hold har Arbeiderpartiet gått inn for å sette verdien av primærbolig og sekundærbolig til 80 prosent av ligningsverdi.

De mest omfattende tiltakene for å gjøre det mindre gunstig å investere i bolig kommer fra Sosialistisk ungdom, som i tillegg vil fjerne rentefritaket på bolig, i håp om å stagge utviklingen med nordmenn som «sylter penger inn i boliger og slik unngår formueskatt».

Hverken moderpartiet SV, eller resten av stortingspartiene på venstre- og høyrefløyen vil slutte seg til Sus forslag.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå