- Norge kan kutte  

Ved å bygge hus med tettere vegger og alternative kilder til oppvarming kan Norge spare enorme mengder strøm på få år.
KOMMER PÅ MORTENSRUD: Slik blir de seende ut, husene i Norges første boligfelt bygget etter passivhusstandard. OBOS er byggherre og Mesterhus er entreprenør.
KOMMER PÅ MORTENSRUD: Slik blir de seende ut, husene i Norges første boligfelt bygget etter passivhusstandard. OBOS er byggherre og Mesterhus er entreprenør.

Mye er skrevet og sagt om at Norge stadig importerer kraft og at strømprisene stiger. De store kraftutbyggingenes tid er forbi, og politiske hensyn gjør det lite sannsynlig med mer gasskraft på norsk jord med det første.

Fra Enøk-tilhengerne ropes det på smartere energibruk, blant annet gjennom satsing på såkalte passivhus, som reduserer bruken av strøm til oppvarming med 75 prosent sammenlignet med hus bygget på tradisjonelt vis.

- 12 TWh innen 2020

En rapport fra Sintef Byggforsk hevder at alle nye bygg kan være passivhus allerede innen 2015.

Energieffektivisering i byggesektoren vil ifølge rapporten kunne bidra til energibesparelser på hele 12 terawatt timer årlig innen 2020, der i underkant av 10 terawatt timer er frigjort elektrisitet.

Det tilsvarer cirka 10 prosent av el-produksjonen i Norge i et normalår, og overstiger langt Norges kraftunderskudd i 2010.

Og det stopper ikke der.

- Hvis vi ser videre mot 2040, viser våre beregninger av man kan oppnå en netto halvering av energibruken i Norges bygningsmasse, sier seniorforsker Tor Helge Dokka ved Sintef til E24. Han er en av landets ledende eksperter på passivhus.

Les også:

Potensialet er beregnet på bakgrunn av tiltakspakker for nybygg og omfattende rehabilitering, med "suksessiv utvikling mot passivhus- og etter hvert nullenergi- og nullutslippsnivå".

Nye energikilder

Dette innebærer at man ikke bare bruker mindre strøm, men at vi øker innslaget av altenative kilder til oppvarming.

SE VIDEO NEDERST I ARTIKKELEN

I stedet for å fyre med strøm kan man benytte fornybare kilder som varmepumper, solfangere (se faktaboks) eller solceller, eller biobrensel i form av pellets, biodiesel, etanol og biogass.

Les også:

Regjeringen har tidligere sagt at alle nye bygg skal ha passivhusstandard innen 2020.

Stønad

Enova, som har som formål å fremme og tildele statlig støtte til miljøvennlig energi, subsidierer bygging av passivhus med inntil 450 kroner per kvadratmeter.

– Vi forventer en betydelig økning i antall søknader om passivhus allerede i år. Folk er opptatt av å bygge energivennlig, og passivhus er en riktig vei å gå for å redusere utslipp, sier sivilarkitekt Christian Hemmingsen i Enova.

Les også:

Bygninger som tilfredsstiller passivhusstandarden bruker totalt sett minst 34 prosent mindre energi enn bygninger oppført etter byggeforskriften av 2007. Sammenlignet med eldre hus vil besparelsene være desto større.

Denne tabellen sammenligner energiforbruket i bygninger oppført etter henholdsvis byggeforskriften fra 2007 og den norske passivhus-standarden:

Kilde: Enova

Video fra Regjeringens nettsider klimaløftet.no:

Les også:

FORSIDEN

På forsiden nå