Ny portal skal fjerne useriøse håndverkere

I 2017 lanseres en ny portal som etter planen skal gjøre forbrukerne til mer kompetente bestillere av håndverkertjenester, og hjelpe til med å luke ut useriøse aktører fra bransjen.


<p><b>LAV TILLIT:</b> Det er lav tillit til håndverkerbransjen blant nordmenn, men forbrukerministeren at det blir høyere grad av seriøsitet i bransjen når man får på plass en portal om temaet.</p>

LAV TILLIT: Det er lav tillit til håndverkerbransjen blant nordmenn, men forbrukerministeren at det blir høyere grad av seriøsitet i bransjen når man får på plass en portal om temaet.

I mange år har håndverkerklager vært blant gjengangerne i toppen på klagestatistikken til Forbrukerrådet. I tillegg er håndverkertjenester noe nordmenn hvert år bruker enorme summer på.

Nærmere 70 milliarder kroner har Prognosesenteret tidligere anslått at vi i året på oppussing og vedlikehold av boligene våre, og mye av dette setter vi bort til profesjonelle – som vi ofte havner i konflikt med.

Dette er bakgrunnen for at forbrukerminister Solveig Horne nå har gitt Forbrukerrådet i oppdrag å lage en splitter ny Håndverkerportal for forbrukere.

– Portalen er ment å skulle styrke forbrukernes mulighet til å ta gode valg. Vi håper spesielt på at portalen skal få flere til å skrive kontrakt med håndverkeren, da manglende kontrakt er en av de aller største kildene til forbrukerklager på dette området, sier ministeren.

Luke ut de useriøse

 <p><b>TRYGG:</b> Forbrukerminister Solveig Horne (Frp) mener Håndverkerportalen er i trygge hender hos Forbrukerrådet.</p>

TRYGG: Forbrukerminister Solveig Horne (Frp) mener Håndverkerportalen er i trygge hender hos Forbrukerrådet.

Horne kommer også med en sterk oppfordring til bransjen om å være i god dialog med Forbrukerrådet under arbeidet med portalen.

Blant annet vil det være nyttig for dem å komme med innspill til hvordan kontraktene bør utformes, mener ministeren:

– Dette går jo på deres eget rykte, og det vil være en fordel for byggebransjen også om man får luket ut de useriøse aktørene fra markedet. Jeg tenker at det også er noe som vil kunne motvirke arbeidslivskriminalitet.

– Legges for mye av ansvaret i dag over på forbrukeren?

– Det er forbruker som har hovedansvaret, blant annet for at det skrives kontrakt. Men vi som myndigheter kan legge til rette for at de riktige valgene tas. Portalen skal gjøre det lettere for forbrukere å skrive kontrakt, noe som styrker forbrukeren i en eventuell erstatnings- eller forsikringssak, sier Horne.

Hun understreker at Håndverkerportalen ikke skal være en konkurrent til de eksisterende anbudstjenestene.

– Det vil ikke være mulig å hente inn anbud i portalen. Denne tjenesten vil heller utfylle og være et supplement til  anbudstjenestene. Det viktigste med portalen er heller ikke pris, men å finne ut av seriøsiteten til firmaene, slår Horne fast.

Endelig lansering april 2017

I skrivende stund jobber Forbrukerrådet nå med å få på plass alle spesifikasjonene for løsningen.

– Målet er å ha en førsteversjon klar i januar 2017, og endelig lansering av portalen i løpet av april 2017, forteller prosjektleder Elin Vestrum.

– Forbrukerrådet ser for seg at det på portalen skal gis en kvalitetsvurdering av alle firmaer i byggenæringen. Det skal ikke kreves avgifter for å få være med i oversikten, legger Vestrum til.

Forbruker skal videre kunne innhente data fra en rekke forskjellige kilder via portalen.

Vestrum påpeker at det er ikke slik at alt i portalen vil være endelig spikret i april 2017:

– Vi vil legge til rette for at dersom det kommer nye, gode datakilder, skal disse kunne implementeres.

 <p><b>ÉN LØSNING:</b> Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, mener det er viktig å bli enig om en kontraktsmal.</p>

ÉN LØSNING: Administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, mener det er viktig å bli enig om en kontraktsmal.

– Sentral godkjenning i bunnen

Allerede i 2012 ble ideen om en Håndverkerportal presentert i rapportform, og bransjen har vært involvert helt fra starten.

Byggenæringens Landsforbund (BNL) synes det er bra at det kommer en portal som skal hjelpe forbrukerne med å velge håndverker. De har hatt flere møter allerede med Forbrukerrådet hvor de har fremført sine synspunkter om en ny Håndverkerportal.

– Vi mener det er helt avgjørende at den nye sentrale godkjenningen må digitaliseres, og at den bør ligge i bunnen for en slik portal, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes til E24.

I juni 2015 vedtok Stortinget en endring i plan- og bygningsloven som gir hjemmel for forskrifter til å stille andre krev enn rent faglige kvalifikasjoner for å få sentral godkjenning. Nærmere bestemt skal det etter den nye hjemmelen blant annet kunne stilles krav om betalt skatt og moms, og ryddige HMS- og lønnsforhold. Målet også her er å sikre kvalitet og seriøsitet hos de godkjente foretakene.

Sandnes og BNL mener altså at det beste grunnlaget for en håndverkerportal er å digitalisere sentral godkjenning, slik at man i sanntid kan innhente informasjon om foretakene fra de ulike registrene.

– Dersom man ikke finner noe informasjon om det foretaket man søker i en slik løsning, bør alle lamper lyse rødt, mener Sandnes.

Felles kontraktsløsning

Et viktig poeng for forbrukerministeren er at portalen skal gjøre forbrukeren mer bevisst på at man bør ha en skriftlig avtale med håndverker.

Sandnes påpeker viktigheten av å enes om én mal for kontrakter:

– I dag florerer ulike maler på markedet, og også på Forbrukerrådets nettsteder er det flere standarder og utforminger. Det er i så måte en god tanke at det som anbefales på en portal er omforent, sier Sandnes.

Departementet har som en klar målsetting at bransjen og Forbrukerrådet kan enes om felles kontraktsløsninger, men innrømmer at dette har vært krevende å få til.

Horne peker på at Forbrukerrådet de siste årene har laget flere nyttige og gode portaler for forbrukere, og mener at utviklingen av Håndverkerportalen er i trygge hender hos dem.

– Vi er også i gang med å lage en dagligvareportal. Vi har i det hele tatt kommet langt i Norge med portaler for forbrukere, sier Horne.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå