– Nye skatteregler for bolig er en samboerfelle

Flere eksperter advarer nå mot å flikke på systemet for gevinstbeskatning av bolig. – Et slikt regime vil ramme mange unge i etableringsfasen, mener advokat Ina Wikborg Todal.
<p><b>SAMBOERFELLE</b>: Ina Wikborg Todal, som er partner i Deloitte Advokatfirma advarer mot at nye skatteregler for bolig kan være en samboerfelle.</p>

SAMBOERFELLE: Ina Wikborg Todal, som er partner i Deloitte Advokatfirma advarer mot at nye skatteregler for bolig kan være en samboerfelle.

Samboerfelle? I statsbudsjettet foreslo Stoltenberg-regjeringen å endrereglene for gevinstbeskatning ved salg av bolig.

Advokat Ina Wikborg Todal mener de nye reglene vil ramme unge i etableringsfasen.

– Jeg vil advare mot konsekvensene av dette nye forslaget. Disse reglene vil ramme mange unge mennesker, sier Wikborg Todal til Dine Penger.

LES OGSÅ: Slik kan «billige» leiligheter robbe deg

«Samboerfelle». Dagens regime innebærer at man slipper gevinstskatt på bolig, dersom man bor i boligen et av de to siste årene før et salg.

I statsbudsjettet ble det foreslått en ny modell – som ser på livsløpet til hele boligen.

– Dette kan potensielt bli en samboerfelle, sier Wikborg Todal.

– Unge og nyetablerte vil stå i fare for å måtte betale skatt ved boligsalget fordi man valgte å beholde en retrettmulighet når man innledet et samliv, forklarer hun.

LES OGSÅ: Slik kan ny boligskatt ramme deg

Eier egen bolig. Mange samboere har ved oppstart av samlivet hver sin bolig. Med gjeldende skatteregler vil et par kunne flytte sammen i en av de to boligene og så ha et år på å teste forholdet/avgjøre hva som skal skje med den ekstra boligen.

– Svært ofte ser vi at denne boligen leies ut midlertidig, eller blir stående tom en periode inntil samboerskapet er etablert.

– Det vil for mange oppleves som svært usikkert å skulle selge sin opprinnelige bolig i en slik tidlig fase av et samliv, tilføyer hun.

Les i Samboerskolen:Skal samboere selge singelboligen?

«Uheldige utslag». – Dette fremstår som lite reflektert i forslaget, særlig når det samtidig påpekes at unges evne til å komme inn på boligmarkedet skal styrkes, påpeker advokaten.

Ifølge henne vil konsekvensen av dette bli at samboere må avtale hvem av dem som skal komme i skatteposisjon allerede i starten av et forhold.

– Det vil dessuten være å anbefale at paret definerer hvilken bolig som har den høyeste latente gevinsten. Rent økonomisk vil det antakelig være bedre å etablere samboerskapet i denne boligen fremfor i den som alt i alt vurderes som mest praktisk. Det blir følgelig viktig fremover å definere forholdet relativt tidlig.

LES OGSÅ: Øker studiestøtten til elleve måneder

Kan gi overraskelser! Hun viser til et eksempel hvis boligen er eiet i to år er det kun fire måneder man kan bo borte før deler av gevinsten blir skattepliktig.

– Det må forventes at det vil være en del unge boligeiere som vil kunne få seg en overraskelse med disse reglene, sier Wikborg Todal.

<p><b>TILFELDIGE UTSLAG:</b> Øystein Dørum, sjeføkonom i DNB er også klar på at samboere som har valgt å beholde en plattform i egen bolig, vil kunne bli uheldig rammet av det nye forslaget til gevinstskatt på bolig.<br/></p>

TILFELDIGE UTSLAG: Øystein Dørum, sjeføkonom i DNB er også klar på at samboere som har valgt å beholde en plattform i egen bolig, vil kunne bli uheldig rammet av det nye forslaget til gevinstskatt på bolig.

Også sjeføkonom i DNB Øystein Dørum er kritisk. 

– Helt uskyldige mennesker vil nå påføres en skatt som de aldri visste at de kom til få, sier sjeføkonomen.

– Jeg tenker at dette gir opphav til noen tilfeldige utslag som dertil vil ha store privatøkonomiske konsekvenser for dem som rammes, sier Dørum til Dine Penger.

LES OGSÅ: Boligkjøpere frykter dobbelt boliglån

Brutte forhold. Han mener at det fins mange andre måter å «ta» spekulanter som ikke gir så tilfeldige og urimelige utslag.

– De fleste bor i boligen hele tiden, men poenget er at veldig mange vil kunne ha vært i den situasjonen hvor man av en eller annen grunn har bodd utenfor boligen en periode, sier Dørum.

– Har du hatt et liv med mange brutte forhold og flyttet inn og ut med forskjellige partnere, men likevel valgt å beholde plattformen i din egen bolig, vil du bli hardt rammet.

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI har også uttrykt bekymring for det nye forslaget.

– Dette vil ramme svært mange og bety mange penger for folk, sa professoren til Dine Penger.

LES OGSÅ: – Dette vil holde boligprisene oppe


FRP: – En virkning vi ikke ønsker

Frps finanspolitiske talsmann Gjermund Hagesæther forteller at forslaget nå er til behandling hos den nye Høyre-Frp-regjeringen.

Gjermund Hagesæther, Fremskrittspartiet
Gjermund Hagesæther, Fremskrittspartiet

– Det er klart at noen grupper vil rammes av dette forslaget. Dersom det vil slå svært uheldig ut for en del grupper, er det en virkning vi ikke ønsker, sier Hagesæther.

Han er også opptatt av at det blir minst mulig byråkrati.

– Dagens ordning er enkel og oversiktlig, så spørsmålet er hvor mye byråkrati og ekstraarbeid det vil bli å gjennomføre et slikt forslag for det enkelte individ, men også for ligningskontorene. Hvis en slik endring fører til mye byråkrati er det en virkning vi ikke liker, sier Hagesæther.

Han kan imidlertid ikke røpe noen konklusjon ennå.

– Den sittende regjering har hatt 8 måneder på å utforme statsbudsjettet, mens vi har kun tre uker på oss. Det er kort tid og mye som skal gjennomgås. Vi kan ikke forandre på alt. Det viktigste for oss er at det samlede skatte- og avgiftstrykket skal ned, samtidig ønsker vi en avbyråkratisering, sier Hagesæther.

Han vil derfor ikke lette på sløret hva Regjeringens endelige avgjørelse blir:

– Vi må ta en helhetsvurdering og kommer ikke offisielt til å konkludere med noe før den 8. november, avslutter han.


Slik kan du bli påvirket

Dagens regler består av en ettårsregel, som gjør at du kan slippe gevinstsskatt, så fremt du bor i boligen et av de to siste årene før et salg.

I det nye forslaget til botidsmodell går den rødgrønne regjeringen inn for å opprette en ny brøk, der du vil gevinstbeskattet for (botid utenfor leiligheten)/eiertid.

Forslaget vil ta utgangspunkt i eiertid de siste 20 årene. Dersom eiertiden er kortere enn 20 år, blir botiden i hele eiertiden avgjørende.

Dersom du har eid en bolig i seks år og brukt boligen som egen bolig i tre år, må du nå skatte av halve gevinsten ved et salg.

Et eksempel:Dersom du kjøpte en bolig for 1 million kroner for 20 år siden - som nå er verdt 5 million kroner, kan du med dagens regler unngå gevinstskatt ved å bo i boligen i ett av de siste to årene før et salg.

Dersom du ikke har bodd i boligen i 10 av de siste 20 årene (eksempelvis du kjøpte en bolig før du flyttet inn der for tyve år siden), må du med nye regler betale gevinstskatt for 10/20 år.

For en verdistigning 500 prosent, vil du ha en gevinst på 4 millioner kroner. Skal du skattlegge halvparten av dette blir det 28 prosent av 2 millioner kroner, som tilsvarer 560.000 kroner i skatt.

Med ny ordning vil du da måtte ut med 560.000 kroner i skatt, mot 0 kroner før.


Vil du bli påvirket av endringen?Ta kontakt med Dine Pengers journalist.

Følg oss på Facebook!


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå