På tide med en egen takstmannlov

Takstmannen er egentlig den eneste bygningskyndige som er med i en boligomsetning. Hvorfor er han da den eneste som ikke har klare lovkrav å rette seg etter?
<p><b>Bare maling?</b> Vi trenger ikke takstmenn som bare foreller om malingen. I denne taksten fra Oslo står det ingen ting om slitasje, farer el. Likevel er det slått av 150.000 for slitasje i verdien, uten å gi et eneste hint om hvorfor.</p>

Bare maling? Vi trenger ikke takstmenn som bare foreller om malingen. I denne taksten fra Oslo står det ingen ting om slitasje, farer el. Likevel er det slått av 150.000 for slitasje i verdien, uten å gi et eneste hint om hvorfor.

I disse dager «feirer» avhendingsloven 20 år. Dette er loven som avgjør ansvaret når boliger skal kjøpes og selges i Norge. Loven har som utgangspunkt at du som kjøper en bolig tar over alle feil og mangler, men selgeren får ansvar for vesentlige skjulte feil og mangler.

Når reglene er som dette, er det viktig at den som selger og den som kjøper boligen vet hvilken teknisk stand boligen er. Til dette har vi takstmenn. 

Og skal man avsløre feil på en bolig, er man avhengig av at takstmannen er bygningskyndig. Men som vi viser i to artikler de siste dagene, dette kan du ikke være sikker på. Når to store aktører som Protector og Help sier at takstmennene generelt er for dårlige, ja da bør man lytte!

Les også:Hvem som helst kan kalle seg takstmann
Les også:4 av 5 boligsalgsrapporter for dårlige

Dårlig kompetanse? Man kan bli takstmann uten å ha byggteknisk kunnskap, og det finnes heller ikke noe sentralt register der du kan sjekke hvilken bakgrunn takstmannen har.
Videre finnes det heller ingen sentrale regler om hva en takstmann skal gjøre.
Til sammenligning inneholder eiendomsmeglingsloven en rekke bestemmelser om hvordan eiendomsmegling skal drives, hvem som kan drive eiendomsmegling, og ikke minst hvilke opplysninger du som boligkjøper skal få ved kjøp og salg av bolig.

Mange forslag, ingen lov. For takstmenn finnes ingen slik lov. Men en slik lov må nå komme.

Det har ikke manglet på gode forsetter. Det var for eksempel et boligtakstutvalg i 2005, og i 2009 kom det en utredning fra det som ble kalt takstlovsutvalget.

I den siste kom utvalget til at det burde være regler om takstmenn, men ellers er denne utredningen etter Dine Pengers mening preget av ansvarsfraskrivelse. Hver gang en yrkesgruppe skal få noe mer ansvar, har representantene for disse gruppene vært uenige, og tatt det som på fagspråket heter dissens.

Dette er nok noe av grunnen til at NOU-en ligger i Justisdepartementet. «Det er ikke på det nåværende tidspunkt mulig å si når et lovforslag vil bli fremmet for Stortinget.», får vi vite fra departementet. Det er finspråk for «denne har vi puttet i en skuff».

I mellomtiden lider boligkjøper og boligselgere. Det er mye feil i takstrapporter. Feil som enkelt kunne vært avdekket, blir ikke det, og de som er på boligmarkedet har ingen mulighet til å finne ut om takstmannen er god eller dårlig.

Samtidig peker takstbransjen på at de settes under press fra meglere og andre om å levere billigere og raskere takster. Det går også ut over kvaliteten. Lovbestemte krav ville avhjulpet dette også.

Et lite PS: Vi er fullstendig klar over at det finnes en rekke takstmenn ute i landet som er meget dyktige, og som har strålende byggteknisk kompetanse.  Jeg har gjennom årene snakket med mange takstmenn, både privat og som Dine Pengers representant, og fått mange gode råd og innsiktsfulle betraktninger. Men så finnes det en del cowboyer.

Jeg håper og tror at de seriøse og dyktige takstmennene også gjerne vil ha et godt lovverk. Da vet alle hva de skal rette seg etter, og hvordan regler skal tolkes.

Det burde være veldig enkelt:

  • Det må være lovkrav som sier noe om hva som skal til for å være takstmann ved boligomsetning
  • Det må i lov sies noe om hva en takstmann skal gjøre og se etter
  • Det må i lov gis bestemmelser om straff hvis man bryter «god takstmannsskikk»

Det er ingen grunn til at takstmennene skal ha et annet regime enn det eiendomsmeglerne har. Signalene fra bransjen er i allefall at de ønsker en lov velkommen.

  • Eiendomsmegleren har ansvar etter eiendomsmeglingsloven
  • Selgeren og kjøperen har ansvar etter avhendingsloven
  • Takstmannen har ansvar etter ulne profesjonsregler

Justisminister Grete Faremo bør derfor feire avhendingslovens 20 årsjubileum med å få sparket gjennom en takstmannslov!


Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå