Spår kraftig boligprisfall

Den danske økonomen Jens Kjær Sørensens spådom om den globale finans og kredittkrisen slo til. Nå spår han videre prisras for boliger.

I en masteroppgave i samfunnsøkonomi for Universitet i København i 2006 spådde daværende student Jens Kjær Sørensen at det internasjonale boligmarkedet var en boble – og at en kredittkrise ville føre til prisras og finansiell uro.

To år senere kan en konstantere at han fikk rett i sine spådommer, som ble gitt i en tid da få andre veletablerte økonomer sa det samme.

Sørensen, som i dag jobber som aksjemegler i en større nordisk bank, spår nå at Europa står foran en større korreksjon enn det man har sett i USA.

- Herunder vil spesielt Danmark bli rammet hardt, da byggingen har vært i eksplosiv vekst, bankmarkedet er fragmentert og gjeldsgraden i boligen høy i forhold til BNP, sier Sørensen til E24.

20 prosent ned i Danmark

Han tror at boligprisene i Danmark skal falle 40 prosent i reelle termer fra toppen i 2006. Det innebærer at de vil falle med ytterligere 20 prosent før prisbunnen er nådd.

- Danmark er et av de landene i Europa som er hardest rammet. Tre banker har allerede blitt rammet av kredittkrisen og det er et sterkt nedadgående press på boligprisene, sier Sørensen.

I Norge tror han at prisene vil falle med hele 30 prosent fra topp til bunn. Det innebærer at han mener at boligprisene i landet skal falle med ytterligere 26 prosent.

Dette er en langt dystrere spådom enn de fleste anerkjente økonomer i Norge våger å komme med. Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole (NHH) spådde imidlertid for ett år siden at boligmarkedet er 30 prosent overpriset.

Oljen er sikkerhetsventil

Det betyr ifølge professoren ikke nødvendigvis at markedet skal falle så mye, men at det skal vesentlig ned både i høst og neste år er han ikke i tvil om.

Fra toppen i august i fjor har prisene på brukte boliger i Norge falt med fire prosent, mens prisen på leiligheter har falt med 5,3 prosent, ifølge Norges Eiendomsmeglerbransjens statistikk. Selv bransjen selv tror nå at bolighøsten blir tung, men håper fortsatt på at markedet stabiliserer seg til neste år.

Sørensen understreker tiltross for sine negative spådommer at den norske økonomien, medregnet kreditt- og boligmarkedet står sterkere enn det danske

- Norge er bedre stilt på grunn av olje, som er en god sikkerhetsventil, samtidig som de er mindre belånt enn danske boligkjøpere, sier Sørensen.

Fragmentert marked

Han mener den største grunnen til at det danske kredittmarkedet nå skjelver er at det er svært fragmentert med mange banker som er ifølge ham er risikoeksponert mot små regioner. Han mener det er tvingende nødvendig med konsolidering i bankbransjen for at ikke flere banker skal gå overende.

- Folk har lånt for mye penger til overforbruk og har fått mulighet til det gjennom de mer aggresive lånetypene. Når folk ikke kan betjene sine lån sliter bankene, sier han.

Han understreker at subprime-lånene i USA er langt mer aggressive enn de nye lånetypene vi ser i Europa.

- Men i Europa er boligprisboblen større enn i USA. Vi har bedre strukturer for lån, men lånemarkedet rammes hardt utenifra og en blir nødt til å forholde seg til andre priser, hevder Sørensen.

Overprisede boliger

Sørensen analyserte i sin masteroppgave 23 husprisbobler som har bristet gjennom tidene – og konkluderte i 2006 med at en større bolig og kredittkrise var under oppseiling.

Et klart poeng i oppgaven var sammenhengen mellom boligmarkedet og finansmarkedets utvikling. Hovedpoenget i Sørensens konklusjoner at de reelle boligprisene er konstante i forhold til fundamentale økonomiske parametre.

Når boligmarkedet er over dets reelle verdi, så vil boligprisene på et tidspunkt følge trenden og gå nedover, skriver han i oppgaven. Sørensen mener to år senere at boligene både i Danmark og Norge fortsatt er overpriset - og at vi dermed enda ikke har nådd prisbunnen.

Sørensen spådde også at Danmark står overfor en økonomisk resesjon. Det er nå tilfelle i Danmark, som uoffisiellt har opplevd to kvartaler på rad med negativ økonomisk-vekst.

Les flere saker hos E24

På forsiden nå